Architectuur

Toelating

Nog onvoldoende technische kennis of ontwerp vaardigheden voor de master?

Volg de ArtEZ pre-master Bouwtechniek of Architectuur.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de masteropleiding Architectuur studenten die willen leren om op creatieve en conceptuele wijze ruimtelijke oplossingen voor ontwerpopgaven te ontwikkelen en uit te werken hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Toelatingseisen master Architectuur

  • Bachelor Bouwkunde (HBO of TU) of een bachelor Design (bijvoorbeeld Architectonische vormgeving of Interieurarchitectuur) met aantoonbaar voldoende technische kennis. In enkele gevallen kunnen ook kandidaten met een andere achtergrond toelating doen, mits zij over voldoende relevante werkervaring beschikken.
  • Motivatiebrief en cv.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen
  • Voordat je wordt toegelaten vindt er een toelatingsonderzoek plaatst. Hierin wordt onderzocht wat je kansen en mogelijkheden zijn om in de studie te slagen.

Vooropleiding Architectuur

Motivatiebrief en cv

We willen graag het volgende van je ontvangen:

  • Motivatie voor de keuze van de opleiding.
  • Cv met gevolgde opleidingen/cursussen en praktijkervaring en/of portfolio.
  • kopie(ën) van relevante diploma's.

Stuur deze documenten bij voorkeur vóór 1 juni 2019 naar: ArtEZ Academie van Bouwkunst, Secretariaat master Architectuur, Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem. Of digitaal naar: academievanbouwkunst@artez.nl 

Toelatingsdata

Vrijdag 14 juni 2019
Vrijdag 21 juni 2019

Toelatingsonderzoek

Er is een belangrijk verschil tussen toelaatbaarheid (voldoen aan de toelatingseisen) en daadwerkelijke toelating. De feitelijke toelating tot de master Architectuur gebeurt door een toelatingsonderzoek. In de regel maakt een gesprek deel uit van de toelatingsprocedure. Het toelatingsonderzoek kan op aanvraag worden afgenomen, ook voordat je je aanmeldt via Studielink. Wanneer je je na het toelatingsonderzoek aanmeldt bij Studielink, wordt de uitslag van het toelatingsonderzoek aan je aanmelding gekoppeld.

Uitslag en geldigheid

Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsonderzoek. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.