Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

Deze raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschapsraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De medezeggenschapraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad, samengesteld uit studenten en medewerkers, betrekt zich gevraagd en ongevraagd bij voornemens en plannen van en voor ArtEZ. Het doel van de medezeggenschapsraad is om openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. De raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over allerlei beleidszaken die binnen ArtEZ spelen.

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:
Minka Schipper: mi.schipper@artez.nl
Secretaris:
Rick Steggerda: r.steggerda@artez.nl

Medewerkers
Eva Kramer: ev.kramer@artez.nl
Heiko Lentfer: h.lentfer@artez.nl
Annemieke Vink: a.vink@artez.nl
Ward Meijer: w.meijer@artez.nl
Pieter Douma: p.douma@artez.nl
Giséla Binkhorst: g.binkhorst@artez.nl 
Gabrielle Schleijpen: g.schleijpen@artez.nl

Studenten
Nine Postma: n.postma@student.artez.nl
Levi Ram: l.ram@student.artez.nl
Paul Reedeker: p.reedeker@student.artez.nl
Malika Soudani: m.soudani@student.artez.nl
Edo Stolk: e.stolk@student.artez.nl
Jessie Wijburg: j.wijburg@student.artez.nl
Anouk van Lith: a.vanlith@student.artez.nl
Eline Visscher: e.visscher@student.artez.nl
Babette Schutte: b.schutte@student.artez.nl

Ambtelijk secretaris van de MR is Janneke Nieuwstad: j.nieuwstad@artez.nl.

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad? Mail naar mr@artez.nl