Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

Deze raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschapsraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De medezeggenschapraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad, samengesteld uit studenten en medewerkers, betrekt zich gevraagd en ongevraagd bij voornemens en plannen van en voor ArtEZ. Het doel van de medezeggenschapsraad is om openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. De raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over allerlei beleidszaken die binnen ArtEZ spelen.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Minka Schipper: mi.schipper@artez.nl

Secretaris

Rick Steggerda: r.steggerda@artez.nl

Ambtelijk secretaris

Janneke Nieuwstad: j.nieuwstad@artez.nl

Staff-leden

Annemieke Vink: a.vink@artez.nl
Gabriëlle Schleijpen: g.schleijpen@artez.nl
Giséla Binkhorst: g.binkhorst@artez.nl
Heiko Lentfer: h.lentfer@artez.nl
Jasiek Mischke: j.mischke@artez.nl
Matthias Wittwer: m.wittwer@artez.nl
Ward Meijer: wa.meijer@artez.nl

Student-leden

Anouk van Lith: a.vanlith@student.artez.nl
Babette Schutte: b.schutte@student.artez.nl
Edo Stolk: e.stolk@student.artez.nl
Eline Visscher: e.visscher@student.artez.nl
Levi Ram: l.ram@student.artez.nl
Malika Soudani: m.soudani@student.artez.nl
Tamara Klein: t.klein@student.artez.nl
Indi Vos: i.vos01@student.artez.nl

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad? Mail naar mr@artez.nl.