Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Taaleisen Nederlandstalige bacheloropleiding en associate degree (ad)

Ik wil een Nederlandstalige bacheloropleiding of associate degree (ad) volgen.

Taaleis:

  • B2 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de Talen (CEFR)

Je voldoet ook aan deze taaleis als:

  • je het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) programma II op alle vier de onderdelen met een certificaat afgerond hebt, of
  • je het CNaVT certificaat “Educatief Startbekwaam (STRT) – B2” behaald hebt, of
  • Nederlands je moedertaal is én Nederlands de nationale taal is van het land waar je je middelbare school hebt gedaan, of
  • je onderwijs hebt gevolgd én het diploma hebt behaald op een Nederlandstalige middelbare school, of 
  • je een middelbare schooldiploma hebt behaald mét een voldoende voor het eindexamenvak Nederlands.

Voor meer informatie over het Staatsexamen (NT2), kijk op deze website. De website Study in Holland geeft een overzicht van alle instituten waar NT2 cursussen worden aangeboden. Meer informatie over de CNAVT examens vind je op de website van CNaVT.

Zodra we je aanmelding via Studielink hebben ontvangen, krijg je van de afdeling Studentenzaken het verzoek om aan te tonen dat je voldoet aan de taaleisen. Let op: de deadline voor insturen is uiterlijk 31 augustus. Doe dit zo vroeg mogelijk om op tijd zekerheid over je inschrijving te krijgen. Wanneer je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, ligt de deadline vroeger, namelijk op 31 mei.