Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Taaleisen Nederlandstalige bacheloropleiding en associate degree (ad)

Ik wil een Nederlandstalige bacheloropleiding of associate degree (ad) volgen.

Taaleis:

  • B2

Je voldoet aan deze taaleis als:

  • Nederlands je moedertaal is én Nederlands de nationale taal is van het land waar je je middelbare school hebt gedaan, of
  • je onderwijs hebt gevolgd én het diploma hebt behaald op een Nederlandstalige middelbare school, of
  • je een middelbare schooldiploma hebt behaald mét een voldoende voor het eindexamenvak Nederlands.

Wat als je niet aan de taaleis voldoet?

Wanneer je niet aan de taaleis voldoet, zorg je er zelf voor dat je een NT2 of een CNaVT certificaat behaalt. Ga naar Study in Holland voor een overzicht van instellingen die NT2-cursussen aanbieden. Op de site van het CNaVT vind je meer informatie over de CNaVT-examens.

Zodra we je aanmelding via Studielink hebben ontvangen, krijg je van de afdeling Studentenzaken het verzoek een kopie van het behaalde certificaat op te sturen. Let op: de deadline voor insturen is uiterlijk 31 augustus. Doe dit zo vroeg mogelijk om op tijd zekerheid over je inschrijving te krijgen. Wanneer je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, ligt de deadline vroeger, namelijk op 31 mei.