Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Taaleisen Nederlandstalige bacheloropleiding en associate degree (ad)

Je wilt een Nederlandstalige bacheloropleiding of associate degree (ad) volgen.

Taaleisen

  • Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) programma II met een certificaat op alle vier de onderdelen
  • CNaVT certificaat “Educatief Startbekwaam (STRT) – B2”

De afdeling Studentenzaken zal je vragen om een van bovengenoemde certificaten te uploaden om aan te tonen dat je aan de taaleisen voldoet. Andere certificaten worden niet geaccepteerd.

Je voldoet ook aan deze taaleis als:

  • Nederlands je moedertaal is én Nederlands de nationale taal is van het land waar je je middelbare school hebt gedaan, of
  • je onderwijs hebt gevolgd én het diploma hebt behaald op een Nederlandstalige middelbare school, of 
  • je een middelbare schooldiploma hebt behaald mét een voldoende voor het eindexamenvak Nederlands.

Begin op tijd

Begin wanneer je een taaltoets nodig hebt, ruim op tijd, omdat:

  • het even kan duren voor je terecht kunt en de uitslag terug hebt. Ook worden er in de zomermaanden minder toetsen afgenomen;
  • je tijd overhoudt voor een eventuele herkansing;
  • je eerder weet of je met je opleiding kunt beginnen;
  • de uiterste inleverdatum écht 31 augustus is. Wanneer je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, ligt de deadline zelfs vroeger, namelijk op 31 mei.

Het is mogelijk een aangepaste toets te doen (bijvoorbeeld i.v.m. slechtziendheid of dyslexie) door dit aan te vragen bij het desbetreffende taalcentrum. Zorg ervoor dat je dit tijdig aangeeft, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Heb je nog vragen over de taaleisen? Stuur je vraag naar studentenzaken@artez.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie over het Staatsexamen (Nt2) en de CNaVT examens

Ga voor meer informatie over het Staatsexamen (Nt2) naar Staatsexamens Nt2. Hier vind je ook informatie over het examenrooster en het aanmelden. Voor een overzicht van alle instituten waar Nt2 cursussen worden aangeboden, ga je naar de website Study in Holland. Meer informatie over de CNaVT examens vind je op de website van CNaVT.