Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

ABC voor de opleidingen

We ondersteunen de opleidingen vanuit onze Community Cultureel Ondernemerschap. Meerdere keren per jaar komen we bij elkaar om ervaringen en inzichten met elkaar uit te wisselen. We delen kennis, ervaringen, externe netwerken, artikelen en best practices.

 

ABC voor de opleidingen

Projecten met het onderwijs

Met verschillende projecten en workshops dragen we met middelen en financiering bij aan het ondernemerschapsonderwijs bij de opleidingen. In het studiejaar 2023-2024 starten we met een pilot docentambassadeur. Docenten van verschillende academies worden onze linking pin in het onderwijs, zodat wij weten wat er nodig is en wat er speelt in het onderwijs over ondernemerschap. Zo kunnen we onze docenten zo goed mogelijk helpen bij de voorbereiding voor studenten op hun (hybride) beroepspraktijk.

O2LAB Onderwijs vouchers: voor opleidingen en docenten

We hebben vouchers ter beschikking gesteld vanuit de O2LAB subsidie. Deze vouchers worden ingezet door docenten van de opleidingen in samenwerking met en ondersteunt door de kennis en ervaring van alumni. Met de vouchers kunnen bestaande ondernemerschap modules, projecten of vakken herzien, aangevuld en verder ontwikkeld worden. Het O2LAB is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee worden in verschillende regio’s in Nederland HUBS ontwikkeld waar kennis en ervaring over ondernemerschapsonderwijs wordt gedeeld en verankerd in het curriculum. ArtEZ is onderdeel van HUB O2LAB Gelderland samen met HAN, Van Hall Larenstein en Saxion. Lees hier verder.

Grip op je toekomst: workshop voor studenten en docenten

Met deze gratis workshop ontwikkelen studenten ondernemende vaardigheden die houvast geven na hun afstuderen. Ze leren tijdens de workshop zich in eigen woorden uit te drukken over ondernemerschap en krijgen inzicht in wat ze nodig hebben. Voor onze docenten halen we tegelijkertijd de leervraag op: welke kennis heeft een student nog nodig om goed van start te kunnen? De uitkomst wordt in de vorm van een rapportage teruggekoppeld aan de opleiding. Lees hier verder.

Maatwerk, advies en onderzoek

We adviseren hoofden en docenten over hun programma door in gesprek te gaan over hoe je studenten kunt voorbereiden op de zakelijke kant van het vak. Ondernemerschapsonderwijs is een verplicht onderdeel binnen het ArtEZ curriculum. Begin je daar in het eerste jaar al mee of pas tegen de tijd dat studenten afstuderen? Wat voor projecten, methodes en werkvormen leveren bewezen goede leerresultaten op? Gaan we het tijdens de studie over geld hebben of niet? Veel opleidingen erkennen het belang en zoeken naar manieren om ondernemerschap in hun onderwijs op te nemen..

Onderzoek naar ondernemingsintentie

Door het delen van inzichten in de ondernemingsintentie van aankomende en zittende studenten kunnen opleidingen gefundeerde onderwijskeuzes maken op het gebied van ondernemerschap.
Om deze informatie en gegevens op te halen haakt ABC in 2023 aan op een kwantitatief onderzoek dat loopt bij de lectoraten Regio-Ontwikkeling van Saxion en Kansrijk Ondernemen van de HAN. Voor dit onderzoek krijgen studenten die zich (her)inschrijven op Studielink een vraag over hun ondernemersintentie. Deze inzichten zijn belangrijk omdat uit cijfers blijkt dat gemiddeld 50% van de afgestudeerden in kunstonderwijs een eigen onderneming start. Ook gaat het kabinet de komende jaren meer aandacht besteden aan ondernemerschap in de curricula van onderwijsinstellingen. Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in onze samenleving en wordt gezien als een ‘future skill' die nodig is om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Voor dit onderzoek werkt ABC voor de technische implementatie samen met de afdeling Studentenzaken. Wil je inhoudelijk meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op via t.rookus@artez.nl

Onderzoek ondernemerschap in het kunstonderwijs van ArtEZ

In 2018 heeft het ArtEZ Business Centre onderzocht en geïnventariseerd hoe de stand van zaken is van het ondernemerschap in het onderwijs onder de 31 ArtEZ bacheloropleidingen. Je kunt hier ons onderzoek lezen.