Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Collegegeld

Ieder studiejaar betaal je collegegeld. Afhankelijk van o.a. nationaliteit en eerder behaalde graden, betaal je het wettelijk of het instellingscollegegeld.

Collegegeld berekenen

Gebruik onze collegegeldwijzer om eenvoudig te berekenen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is. Wil je meer informatie over het betalen van collegegeld? Ga dan naar Betalen van collegegeld. 

Wettelijk collegegeld

De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Dit is in studiejaar 2024-2025 voor alle opleidingen € 2.530,-. 

Voor het wettelijk collegegeld kom je in aanmerking als je aan de volgende voorwaarden voldoet:  

1. Nationaliteitsvereiste

Je voldoet aan een van de onderstaande nationaliteitsvereisten:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je hebt de nationaliteit van een EU/EER-land, Suriname of Zwitserland.
  • Je bent partner of kind van een niet-Nederlandse EU/EER-burger die in Nederland woont of werkt.
  • Je hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV, V of 'Article 50 TEU'.
  • Je hebt een verblijfsvergunning type I met de juiste voorwaarde. Raadpleeg de voorwaardenhulp.
  • Je hebt de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) en een verblijfstitel 28, 29, 40 of 30.

2. Je hebt geen vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland

Dit betekent dat je in het Nederlandse bekostigde Hoger Onderwijs, na 31 juli 1991, nog geen graad hebt behaald: een associate degree, bachelorgraad of mastergraad indien je de associate degree gaat doen, een bachelorgraad indien je een bacheloropleiding gaat doen of een mastergraad indien je een masteropleiding gaat doen. Als je reeds een graad behaald hebt en een tweede opleiding gaat volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg betaal je ook het wettelijk collegegeld (mits je eerste graad niét behaald is in het onderwijs of de gezondheidszorg). 
 
ArtEZ kan het instellingscollegegeld in rekening brengen als in de loop van het studiejaar niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Ga voor meer informatie naar de website van DUO: Collegegeld - DUO.

Instellingscollegegeld

Voor nieuwe studenten is in collegejaar 2024-2025 het instellingscollegegeld voor alle Bacheloropleidingen en Associate Degree opleidingen € 11.200,-. Voor alle Masteropleidingen is het instellingscollegegeld € 12.250,-. Betaalde je het instellingscollegegeld en schrijf je je, na je tussenjaar, opnieuw in voor je opleiding? Dan gelden deze bedragen ook voor jou.

Studenten die in collegejaar 2023-2024 al ingeschreven staan en zich in collegejaar 2024-2025 herinschrijven voor dezelfde studie, betalen voor een Bachelorstudie of Associate Degree € 10.700,- en voor een Masterstudie € 11.700,-.

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief. In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: kunstopleidingen ontvangen een hogere rijksbijdrage dan veel andere opleidingen.

Als je in de loop van het studiejaar niet meer aan de voorwaarden van het wettelijk collegegeld voldoet, kan ArtEZ het instellingscollegegeld in rekening brengen.

Ga voor meer informatie naar de website van DUO: Collegegeld - DUO.

Twee studies tegelijk

Studenten die meer dan één studie van hetzelfde niveau tegelijk volgen, blijven voor hun tweede studie het wettelijk collegegeld betalen als ze hun eerste graad hebben behaald en hun tweede studie nog moeten afronden. 

Lees ook: