Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Instellingsplan

In ‘Creating futures together’, het instellingsplan van ArtEZ University of the Arts voor 2022-2026, beschrijft ArtEZ de ambities die voortvloeien uit haar waarden en doelen: inclusie en diversiteit, midden in de maatschappij staan, ruimte bieden voor leerpaden met een eigen inhoudelijke kleur en samenwerken met onderwijs en partners buiten ArtEZ. 

Dit strategische plan is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. We hebben in de periode van begin 2019 tot en met september 2021 veel studenten, onderzoekers, docenten en werkveldbegeleiders gesproken. Ook de directeuren, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht zijn betrokken. Al deze interne en externe partijen hebben hun ideeën, passies, dromen en beelden aangereikt om ArtEZ weer een stap verder te brengen.

 

Direct naar het instellingsplan 2022-2026 (NL)