Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Architectuur
Menu Architectuur

Studie

Studie

De master Architectuur bij ArtEZ is een vierjarige master waar je werken in de beroepspraktijk combineert met studeren in een kleinschalige, open omgeving. Het studieprogramma biedt alle ruimte om te experimenteren en buiten de gebaande paden te treden: het daagt uit tot pionieren. Met onderzoek en ontwerponderwijs als pijlers, biedt de master een unieke omgeving van waaruit je een eigen ontwerpalgoritme te ontwikkelen; jouw persoonlijke manier om tot een voldragen en ontwerp te komen. 

Als architect breng je informatie vanuit veel verschillende kennisvelden samen in je ontwerp: denk aan kennis van constructies, installaties, wettelijke regelgeving, procedures en bouwtechniek. Maar ook samenwerking met aanverwante ontwerpdisciplines is waardevol als het gaat om ontwerpen. Daarom komen stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur aan bod in het masterprogramma, en werk je tijdens de opleiding samen met studenten van andere kunstopleidingen van ArtEZ.

Studieprogramma

Ieder studiejaar van de master bestaat uit twee semesters. Elk semester heeft een kern van vijftien weken, waarin op vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur het ontwerponderwijs wordt gegeven en op zaterdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur een programma van colleges en oefeningen. Op maandag tot en met donderdag werk je in je eigen beroepspraktijk. Hieronder vind je meer informatie over de belangrijkste onderwijsactiviteiten en pijlers van de masteropleiding per studiejaar, en helemaal onderaan deze pagina vind je een handig overzicht van de indeling van ieder semester.

 • Ontwerponderwijs vormt de rode draad van het opleidingsprogramma. Op vrijdag en zaterdag ga je aan de slag met vakken als architectuurgeschiedenis, stedenbouw, landschap en cultuurbeschouwing. Deze leveren kennis en instrumenten om het ontwerpproces mee te verrijken – die je tijdens de opleiding ook gelijk inzet. Het studieprogramma heeft elk jaar een andere focus. In het eerste jaar ligt de nadruk op basisvaardigheden (tekenen, documenteren, publiceren) en colleges. In het tweede en derde jaar ga je verder de diepte in, onder andere met ontwerpateliers, gebouwanalyse in het tweede jaar en onderzoeksvaardigheden in het derde jaar. Gemiddeld is de studielast per semester 4 ECTS.

 • Naast de onderwijsactiviteiten die je uitvoert, worden ook je werkzaamheden in de beroepspraktijk beoordeeld. Werken doe je 20 tot 32 uur per week bij een architectenbureau, waar je in praktijk toepast wat je leert tijdens je studie. De beroepspraktijk is een wezenlijk onderdeel van de master: alle relevante werkzaamheden leveren studiepunten op (in totaal 30 ECTS per jaar). Je ontwikkeling in de beroepspraktijk wordt gevolgd en beoordeeld aan de hand van praktijkportfolio’s en intervisie.

 • De eerste drie studiejaren van je masteropleiding sluit je af met een Koersbepaling: je brengt met een individuele zelfreflectie je positie in kaart. Ten opzichte van je studiegenoten, de opleiding en de praktijk. Zo ontwikkel je een sterke eigen visie: je weet waar je voor staat als architect. In het derde jaar bereid toets je met de Koersbepaling alvast je afstudeervoorstel voor het vierde en laatste jaar.

 • Het vierde en laatste opleidingsjaar is geheel gewijd aan het afstudeerproject. Er is veel ruimte om dat zelf in te richten: onderwerp, mentor, ontwerpmethode en werkwijze stem je af op het onderwerp van jouw keuze.Startpunt is een maatschappelijke of vakinhoudelijke kwestie die je grondig uit wilt diepen; iets waaraan je vanuit jouw expertise en persoonlijke betrokkenheid een bijdrage aan wilt leveren. Na je afstuderen heb je recht op inschrijving in het Architectenregister en mag je de titel Architect voeren. 

   

 • Onderzoek en ontwerp zijn nauw met elkaar verweven: voor het maken van ontwerpen zijn analyse en research nodig, waarvan de resultaten kunnen worden getoetst en toegepast in de praktijk (dat noemen we ontwerpend onderzoek). Ieder jaar komen onderzoeksgerelateerde onderwijsactiviteiten voor. Zo ga je in het derde studiejaar in het vak Onderzoeksvaardigheden aan de slag met het doorgronden van een nieuwe, complexe opgave. Bijvoorbeeld op het gebied van de gezonde verstedelijking of de ontwikkeling van regionale voedselsystemen. Tijdens je afstuderen in het vierde jaar doe je ook onderzoek, wat je verwerkt in je ontwerp en afstudeerverslag.

Excursies

Gedurende je opleiding ga je op verschillende momenten op excursie. Architectuur ter plekke bekijken en ervaren is onmisbaar als je zelf architect wilt worden. Natuurlijk is er digitaal veel te vinden – maar om een echt goed beeld en oordeel over een gebouw of een plek te kunnen vormen, is een bezoek ter plaatste echt noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten excursies, naar verschillende locaties.

 • Tijdens het eerste jaar van de opleiding ga je op herfstexcursie en schetsexcursie. De herfstexcursie is een korte reis naar een Europese stad waarvoor de studenten onder begeleiding van twee docenten in onderlinge samenwerking het reisprogramma samenstellen. Tijdens de reis leer je elkaar beter kennen en ervaar je dat architectuur een ruimtelijke en lichamelijke beleving is. Het lange weekeinde van de schetsexcursie leidt naar een bijzondere bestemming die met verschillende soorten tekentechnieken wordt gedocumenteerd. Waarnemen, selecteren en de interactie tussen hand en hoofd worden intensief geoefend.

 • In het tweede jaar bezoek je een stad in Europa in het kader van de Architectuurexcursie. Deze excursie bereid je zowel organisatorisch als inhoudelijk zelf voor, samen met je studiegenoten.

 • Aan het eind van het eerste, het tweede en het derde jaar organiseert de opleiding een slotweekeinde: een korte excursie naar een stad waar interessante transitieprocessen plaatsvinden. De afgelopen jaren waren dat Manchester, Lyon, Wolfsburg, Leipzig en Frankfurt. 

 • Naast het verkennen van andere disciplines, biedt een summer school in het buitenland je de kans om buiten de grenzen van je studie te treden. De masteropleiding Architectuur van ArtEZ maakt al vele jaren deel uit van een consortium van architectuuropleidingen langs de Rijn, en sinds kort ook langs de Tiber. De locatie van de summer school wisselt; telkens neemt een van de deelnemende instellingen het voortouw bij de organisatie van de summer school. De deelnemende architectuuropleidingen zijn gevestigd in Straatsburg, Konstanz, Karlsruhe, Darmstadt en Rome. Het onderwerp van de summer school verandert elk jaar. Het centrale thema, gericht op de relatie tussen stad en rivier, krijgt jaarlijks een frisse invalshoek. De summer school vindt jaarlijks plaats in juli of september.

Afstudeerplannen

Benieuwd naar de onderzoeken en ontwerpen van de masterstudenten Architectuur die je voorgingen? Bezoek dan onderstaande website, waar alle afstudeerplannen met beeldmateriaal gebundeld staan.
 
 

Schema van het jaarprogramma van de master Architectuur

Wil je het jaaroverzicht van de masteropleiding Architectuur in één overzicht kunnen zien? Download dan het schema van het jaarprogramma. Handig om bij de hand te houden, of om een beter beeld te krijgen van de indeling van deze masteropleiding

Download het schema jaarprogramma hier

Pionieren tijdens workshops op locatie

Januari staat in het teken van Plein, een programma met workshops op locatie waarbij pionieren centraal staat. Tijdens de ‘Pleinen’ reis je af naar bijzondere en vaak onverwachte plekken, locaties en gebouwen, en verdiep je je in één specifiek thema in relatie tot de locatie. De thema’s van de Pleinen wisselen ieder jaar. Nieuwsgierig hoe deze ‘Pleinen’ eraan toegaan, en welke thema’s eerder aan bod zijn gekomen? Bekijk dan ook deze onderstaande video, of lees de publicaties van Plein en de andere excursies in de bibliotheek.

Op de academie kun je experimenteren. De ontwerptools die je leert, stop je in je rugzak en neem je mee op het werk. Je groeit binnen het bedrijf steeds meer van ingenieur tot architect. Ik vind het prettig om te werken en studeren tegelijk. Door de praktijkportfolio’s word je gestimuleerd in je groei en kun je gerichter leren.

SVEN HENDRIKS, alumnus master Architectuur
Foto door Rachelle Stoffels