Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Architectuur
Menu Architectuur

Studie

Studie

Als masterstudent Architectuur bij ArtEZ weet je dat de mens op vele manieren een ruimte waarneemt en daarop reageert. Je ervaart hoe je ruimtes moet componeren en welke middelen je daarvoor kunt inzetten. Dat raakt de kern van het beroep van architect: de verhouding tussen mens en ruimte.

Architectonisch ontwerp

Tijdens de master Architectuur bij ArtEZ leer je een architectonisch ontwerp maken op een systematische manier. Je krijgt daarbij geen vast ontwerprecept aangereikt, maar je leert je eigen ontwerpalgoritme te ontwikkelen; jouw manier om tot een voldragen en eigen ontwerp te komen.

Architectonisch ontwerpen is de kern van het vak architectuur – en dus ook van de masteropleiding Architectuur. Het beroep architect gaat niet alleen over het bouwwerk zelf, maar ook over de verankering ervan in de ruimtelijke en sociale omgeving. Dat legt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op jou als architect. Je bent aan het ontwerpen, maar dient tegelijkertijd rekening te houden met sociale veiligheid en veranderingen in functie en gebruik.

Bouwkunst tussenpresentaties 2016

Ontwerpen en bouwen

Ontwerpen en bouwen vormen samen de kern van het onderwijs binnen deze master bij ArtEZ. Je leert welke partijen en betrokkenen een rol spelen binnen het ontwerpproces. Je wordt getraind om een standpunt in te nemen over het ontwerp. Dit geeft je instrumenten in handen om jouw rol als auteur van het ontwerp en regisseur van het proces in te vullen.

Het werkveld en de beroepsuitoefening van de architect zijn aan het veranderen. Door nieuwe technologieën bijvoorbeeld, die het ontwerpproces transformeren. En door de complexe processen die een architect moet aansturen en die vragen om een duidelijke ruimtelijke visie – naast de aandacht voor de details. Goede antwoorden op ruimtelijke vraagstukken vereisen een creatieve geest, ruimtelijk ontwerptalent en degelijke kennis van bouwprocessen en -regelgeving. Van jou als architect vraagt dat gedegen technische en creatieve bagage.

Programma

Het studieprogramma van de master Architectuur van ArtEZ heeft elk jaar een andere focus. In het eerste studiejaar ligt de nadruk op basisvaardigheden (Tekenen, Documenteren, Publiceren) en colleges (Stedenbouw, Landschap, Architectuurgeschiedenis, Cultuurbeschouwing). In het tweede en derde jaar worden de colleges verdiept, onder andere door de ontwerpateliers, Gebouwanalyse in het tweede jaar en Onderzoeksvaardigheden in het derde jaar. Gemiddeld is de studielast per semester 4 ECTS.

  • In het eerste jaar van de opleiding focus je op vier ontwerpoefeningen. Dat zijn oefeningen op het gebied van materiaal, ruimte, context en verhaal. Samen vormen die het Ontwerplab (16 ECTS). In het tweede en derde jaar zijn er lange (15 weken) en korte (7 weken) ateliers die je in groepen studenten vanuit verschillende disciplines volgt. Per studiejaar bestaat de studielast van de ontwerpateliers uit 16 ECTS.

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van de master Architectuur bestaat voor een deel uit excursies. Die staan op het programma in het voorjaar, en tijdens het januariprogramma Plein. Plein bestaat uit workshops die ieder jaar rond een ander thema worden georganiseerd. Elk studiejaar wordt afgesloten met een slotweekeinde. De afgelopen jaren zijn in het slotweekeinde steden als Manchester, Lyon, Wolfsburg, Leipzig en Frankfurt bezocht. De gemiddelde studielast van het onderdeel research is 4 ECTS per jaar.

Nieuwsgierig? Bekijk de publicaties van Plein en de excursies in de bibliotheek.

Interdisciplinair samenwerken

Als architect breng je informatie vanuit veel verschillende kennisvelden samen in je ontwerp: denk aan kennis van constructies, installaties, wettelijke regelgeving, procedures en bouwtechniek. Maar ook samenwerking met aanverwante ontwerpdisciplines is waardevol als het gaat om ontwerpen. Stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur komen daarom aan bod in het studieprogramma, en in het onderwijs werk je samen met studenten van andere kunstopleidingen van ArtEZ, zoals Creative Writing, Dans en Muziek.

Afstudeerproject

Het vierde jaar is geheel gewijd aan het afstudeerproject. Er is veel ruimte om zelf je afstudeerproject in te richten: onderwerp, mentor, ontwerpmethode en werkwijze stem je af op het onderwerp van jouw keuze. De voortgang van je afstuderen wordt gemeten via schouwen (tussentijdse presentaties). Het afstuderen heeft een studielast van 30 ECTS.

Bekijk het afstudeerwerk van voorgaande jaren.

Beroepspraktijk

Naast de onderwijsactiviteiten die je uitvoert, worden ook je werkzaamheden in de beroepspraktijk beoordeeld. Alle relevante werkzaamheden leveren studiepunten op. Tijdens je masterstudie volgen we je ontwikkeling in de beroepspraktijk via praktijkportfolio’s en intervisie. Ieder semester beoordeelt een specifieke groep docenten de portfolio’s. Met de beroepspraktijk verdien je 30 ECTS per jaar.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink