Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Alle lectoraten
Menu Lectoraat Theorie in de Kunsten
Alle lectoraten   Lectoraat Theorie in de Kunsten
Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research
Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research

Lectoraat Theorie in de Kunsten

Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research

Het lectoraat Theorie in de Kunsten doet onderzoek naar de aard, de rol en de betekenis van theorie in de hedendaagse kunsten. Centraal daarin staat de ecologie van de kunsten, dat wil zeggen de intrigerende verbanden of verstrengelingen die er bestaan of ontstaan tussen theorie en praktijk van de kunsten. Plus de relatie daarvan met de wereld om ons heen.

Theorie in de Kunsten

In het kort

  • Multi-, inter- en transdisciplinair | Het lectoraat Theorie in de Kunsten focust zich op de betekenis en ontwikkeling van theorie in de verschillende kunstdisciplines.
  • Theorie in en van de praktijk | De relatie tussen de praktijk van de theorie en de theorie van de praktijk staat centraal. Theorie is een dynamisch en performatief begrip.
  • Hybriditeit | Disciplines werken steeds vaker samen of lossen op in nieuwe hybriden.
  • Reflectie | Inzicht krijgen in de vooronderstellingen van de eigen discipline via een ontmoeting met andere disciplines is een krachtig middel om verschillen en overeenkomsten vast te stellen en productief te maken.
  • Gesitueerdheid | Het zichzelf voortdurend moeten positioneren als kunstdiscipline, als kunstenaar, als sector, wordt binnen het lectoraat centraal gesteld.
  • Actueel en kritisch | Theorie is onlosmakelijk verbonden met de praktijk. Daarom is het van belang onderzoek te doen naar de theoretische lagen die nodig zijn voor een actueel en kritisch kunstenaarschap in de diverse disciplines.
  • Ecologie, ‘new materialisms’ | Het lectoraat zet in op onderzoeksprojecten die een kritische verhouding hebben ten opzichte van het vigerend dualisme.

Meer over het lectoraat

[We] speak of an entanglement and ecology of theory and practice to emphasize the structural connection, as well as the circular nature of theory and practice.

Peter Sonderen, 2019

Het lectoraat Theorie in de Kunsten richt zich met name op de betekenis en ontwikkeling van theorie in de verschillende kunstvormen in plaats van zich te richten op theorie over de kunsten. Welke vormen neemt theorie daarin aan en hoe gedraagt zij zich in die verschillende praktijken? Is theorie ook niet zelf een praktijk, en hoe verhoudt zij zich dan tot de diverse kunsten?

 

Theorie werkt als zuurstof voor de kunstpraktijk en is onlosmakelijk verbonden met alle kunsten.

Peter Sonderen, 2015

Theorie geeft grenzen aan maar is zelf niet begrensd en werkt als de zuurstof voor de praktijk. Zuurstof kun je niet zien, maar het stelt dingen in staat te leven, te groeien en - niet onbelangrijk - te roesten. Theorie en praktijk kunnen wel onderscheiden worden, maar zijn in de kunsten tevens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het lectoraat is als een multidisciplinaire 'werkplaats theorie', waarin onderzoek gedaan wordt naar theorie in alle kunstdisciplines.

Peter Sonderen (2019)

Via onderzoek, publicaties, symposia, onderwijs en seminars draagt het lectoraat bij aan het onderzoek naar de relatie van theorie en praktijk. Het lectoraat beschouwt zichzelf in toenemende mate als een ‘werkplaats theorie’ naar analogie met de gebruikelijke kunstacademiewerkplaatsen als keramiek, fotografie en metaal. Theorie is materiaal om mee te werken en is niet per se discipline-gebonden. Kunstenaars maken ook theorie met en in hun praktijk, en verbinden of verwerken theorie in hun praktijk.

Honours Lab

The Honours Lab offers special tracks that give students – in addition to their regular programme -- the opportunity to immerse themselves in theoretical and practice-related topics for shorter or longer periods of time in a multidisciplinary environment.

The Honours Lab is directed at students who want to deepen their knowledge and develop their (art) research skills and who find it exciting to work and inquire with students from other disciplines including academic ones.

The Honours Lab develops its tracks together with the ArtEZ-academies and with external partners such as Radboud University. This results in different tracks being offered each year. It is possible to join as a first year student and during the following years of the bachelor course.

The Honours Lab is open to all motivated ArtEZ students of all disciplines, who have to apply for each track. Acceptance is based on the content of the motivation letter and on the composition of the group.

The Honours Lab is led and organized by the ArtEZ professorship Theory in the Arts, which is closely tied to the other professorships of ArtEZ and beyond.