Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Alle lectoraten
Menu Lectoraat Theorie in de Kunsten
Alle lectoraten   Lectoraat Theorie in de Kunsten
Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research
Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research

Lectoraat Theorie in de Kunsten

Projectafbeelding Let's talk about (artistic) research

Het lectoraat Theorie in de Kunsten doet onderzoek naar de aard, de rol en de betekenis van theorie in de hedendaagse kunsten. Centraal daarin staat de ecologie van de kunsten, dat wil zeggen de intrigerende verbanden of verstrengelingen die er bestaan of ontstaan tussen theorie en praktijk van de kunsten. Plus de relatie daarvan met de wereld om ons heen.

Ontdek meer

 1. Vimeo
 2. Instagram
Theorie in de Kunsten

In het kort

 • Multi-, inter- en transdisciplinair: het lectoraat focust zich op de betekenis en ontwikkeling van theorie in de verschillende kunstdisciplines
 • Theorie in en van de praktijk: de relatie tussen de praktijk van de theorie en de theorie van de praktijk staat centraal en theorie is een dynamisch en performatief begrip
 • Hybriditeit: disciplines werken steeds vaker samen of lossen op in nieuwe hybriden
 • Reflectie: inzicht krijgen in de vooronderstellingen van de eigen discipline via een ontmoeting met andere disciplines is een krachtig middel om verschillen en overeenkomsten vast te stellen en productief te maken
 • Gesitueerdheid: het zichzelf voortdurend moeten positioneren als kunstdiscipline, als kunstenaar, als sector, wordt binnen het lectoraat centraal gesteld
 • Actueel en kritisch: theorie is onlosmakelijk verbonden met de praktijk, waarom het van belang is om onderzoek te doen naar de theoretische lagen die nodig zijn voor een actueel en kritisch kunstenaarschap in de diverse disciplines
 • Ecologie, ‘new materialisms’: het lectoraat zet in op onderzoeksprojecten die een kritische verhouding hebben ten opzichte van het vigerend dualisme

meer over het lectoraat

We speak of an entanglement and ecology of theory and practice to emphasize the structural connection, as well as the circular nature of theory and practice.

Peter Sonderen, 2019

Het lectoraat Theorie in de Kunsten richt zich met name op de betekenis en ontwikkeling van theorie in de verschillende kunstvormen in plaats van zich te richten op theorie over de kunsten. Welke vormen neemt theorie daarin aan en hoe gedraagt zij zich in die verschillende praktijken? Is theorie ook niet zelf een praktijk, en hoe verhoudt zij zich dan tot de diverse kunsten?

 

 

Theorie werkt als zuurstof voor de kunstpraktijk en is onlosmakelijk verbonden met alle kunsten.

Peter Sonderen, 2015

Theorie geeft grenzen aan maar is zelf niet begrensd en werkt als de zuurstof voor de praktijk. Zuurstof kun je niet zien, maar het stelt dingen in staat te leven, te groeien en - niet onbelangrijk - te roesten. Theorie en praktijk kunnen wel onderscheiden worden, maar zijn in de kunsten tevens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Het lectoraat is als een multidisciplinaire 'werkplaats theorie', waarin onderzoek gedaan wordt naar theorie in alle kunstdisciplines.

Peter Sonderen (2019)

Via onderzoek, publicaties, symposia, onderwijs en seminars draagt het lectoraat bij aan het onderzoek naar de relatie van theorie en praktijk. Het lectoraat beschouwt zichzelf in toenemende mate als een ‘werkplaats theorie’ naar analogie met de gebruikelijke kunstacademiewerkplaatsen als keramiek, fotografie en metaal. Theorie is materiaal om mee te werken en is niet per se discipline-gebonden. Kunstenaars maken ook theorie met en in hun praktijk, en verbinden of verwerken theorie in hun praktijk.

 

Honours Lab

Honours Lab

Het Honours Lab biedt speciale tracks die studenten van alle disciplines kunnen volgen naast hun reguliere studieprogramma. Daarmee kunnen ze zich voor kortere of langere tijd in een multidisciplinaire omgeving verdiepen in theoretische en praktijkgerelateerde onderwerpen. Het Honours Lab richt is bedoeld voor studenten die hun kennis willen verdiepen en hun (kunst)onderzoeksvaardigheden willen ontwikkelen en die het interessant vinden om samen te werken en te onderzoeken met studiegenoten uit andere (academische) disciplines.

De tracks van het Honours Lab worden ontwikkeld in samenwerking met de academies binnen ArtEZ en met externe partners zoals de Radboud Universiteit. Hierdoor zijn de tracks inhoudelijk elk jaar anders. Het Honours Lab wordt geleid en georganiseerd door het lectoraat Theorie in de Kunsten.

Werkplaats theorie

Werkplaats Theorie is een werkplaats die de kloof tussen theorie (maken) en creatief werk (maken) wil verkleinen. Het is een multidisciplinaire werkplaats waar je als student net als de andere werkplaatsen terecht kunt met allerlei vragen. Je kunt voor een individueel advies gaan of juist je onderzoeksvragen bespreken en presenteren met studenten van andere disciplines.

De werkplaats is een platform voor alumni die hun actuele praktijken van onderzoek willen delen en/of bespreken. Ook organiseert de werkplaats workshops waarin geëxperimenteerd wordt met verschillende vormen van onderzoek. Werkplaats Theorie werkt hierin samen met de Mediatheek. 

Meer over de Werkplaats Theorie

Honours Lab
Honours Lab

Ontdek meer

 1. Vimeo
 2. Instagram