Visie en missie

ArtEZ staat voor erkend hoge kwaliteit. Afgestudeerden kunnen bijdragen aan een voortdurende vernieuwing van de kunst en aan de kwaliteit van de samenleving.

Voorstelling Niks aan de hand van Muziektheater
Voorstelling Niks aan de hand van Muziektheater

Ook haalt het onderwijs van ArtEZ kracht uit de breedte over de disciplines van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater.

Missie

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - maatschappelijk betekenis te geven. Zij zijn voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.
Meer over kwaliteitsbewaking

Visie

Kunst krijgt bij ArtEZ ruimte om van betekenis te zijn voor anderen: voor individuen, groepen en organisaties. ArtEZ acht zich mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur in Oost Nederland en in het bijzonder haar vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle. 

Er bestaat een spanning in hetgeen van kunstonderwijs wordt gevraagd. Vragen van maatschappij of werkveld zijn soms gericht op kortstondige trends of directe praktische toepasbaarheid. De uitvoeringspraktijk is uiteindelijk echter gebaat bij het stimuleren en borgen van de eigenheid en autonomie van een student. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van het kunstenaarschap en zijn een noodzakelijke voorwaarde voor werkelijk vernieuwende kunst. In dit spanningsveld verzorgt ArtEZ onderwijs.

Instellingsplan en jaarverslag

Het Instellingsplan 2016 – 2021 vertelt op welke manier ArtEZ deze ambitie de komende jaren invult. Het jaarverslag laat zien waar ArtEZ op dit moment staat en hoe het de volgende sprong in kwaliteit maakt.