Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Honours Programme en Radboud University workshop met harpiste Lavinia Meijer
Honours Programme en Radboud University workshop met harpiste Lavinia Meijer Honours Programme en Radboud University workshop met harpiste Lavinia Meijer

Onderzoek

Honours Programme en Radboud University workshop met harpiste Lavinia Meijer

Onderzoek bij ArtEZ wordt gedefinieerd door wie we zijn – als individu en als collectief. Als kritische, samenwerkende en creatieve gemeenschap waarin een diversiteit aan lectoraten, expertisecentra, valorisatie units en (master)onderwijs samenkomen, behandelen we urgente vragen en trends van deze tijd. Hierdoor kunnen we verandering teweeg brengen en zinvolle en zorgzame verbintenissen creëren voor een toekomst met nieuwe mogelijkheden, op menselijk en op ethisch vlak.

Onderzoek

Making Other Kinds of Futures

Het Onderzoeksmanifest van ArtEZ is een oproep tot actie voor onszelf en voor anderen met wie we samenwerken, om samen veranderingen teweeg te brengen met maatschappelijke impact: social, technological, embodied, affective en material.

ArtEZ Onderzoeksmanifest

Lectoraten

De lectoraten van ArtEZ hebben onderzoek als kernbusiness. Zij houden zich bezig met praktijkgericht onderzoek, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om samen met het werkveld te innoveren. Vanuit de lectoraten creëren we een intellectuele beweging, die uitgaat van ‘Another is Possible’: een andere toekomst, een andere emotie, een ander idee, een ander leven, een andere wij.

Valorisatie

Onderzoek vindt bij ArtEZ ook plaats binnen valorisatie:

 

Masteronderwijs

De masterprogramma's van ArtEZ vormen een kritische community van veranderaars in een wereld in transitie. Een creatieve community van zoekers en vinders, met ruimte als antwoord op nieuwe realiteiten. Een gepassioneerde community van gemotiveerde studenten, die het verschil durven maken.

Dit is hoe we bij ArtEZ de rol van onderzoek in de kunsten en in ons masteronderwijs zien. Potentiële toekomsten beleven en verkennen. Je op onbekend terrein wagen. Kritisch zijn en artistiek experimenteren. En dat alles breder communiceren binnen de dynamische context van onze globaliserende samenleving, met en vanuit visie en energie.

Honours Programme

Bachelorstudenten kunnen aanvullend op hun studie kiezen voor het Honours Programme en zo meer theoretische kennis opdoen of onderzoek uitvoeren. Het programma is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar perspectieven en uitdagingen die zich ook buiten hun eigen creatieve terrein bevinden.

In het Honours Programme word je aangemoedigd om je visie beter te verwoorden en je werk in een bredere context te plaatsen. Het biedt een basis voor verder onderzoek: artistiek, wetenschappelijk of anderszins.

Onderzoek en experiment

Onderzoek is ook experimenteren en dingen uitproberen. Nieuwe technologieën bijvoorbeeld. Wat kunnen die betekenen voor muziek, mode of productontwikkeling? Bijzonder veel blijkt uit de diverse projecten en workshops die de afgelopen jaren bij ArtEZ hebben plaatsgevonden. In het eigen researchlab, ArTechLab, kunnen studenten van alle kunstdisciplines experimenteren. Vaak in samenwerking met universiteiten en bedrijven.