Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Beroepsorganisaties

Denk je erover je aan te sluiten bij een beroepsorganisatie? Hieronder heeft het ArtEZ Business Centre gefilterd welke organisaties jouw belangen, en die van je beroepsgroep, kunnen behartigen.

Beroepsorganisaties

Beroepsorganisaties

 • BBK is de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Heeft een adviesbureau voor juridische bijstand en eventuele bemiddeling bij conflicten.

  BNO is de branchevereniging voor Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus. De organisatie adviseert bij zakelijke vraagstukken en organiseert onder andere seminars, masterclasses en events.

  Boknet is een beroepsorganisatie voor professionele, zelfstandig werkende kunstenaars. Boknet biedt ondersteuning in ondernemerschap. Leden krijgen korting op materialen en diensten en er is een gratis juridische helpdesk.

  Dupho (Dutch Photographers) is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. De organisatie adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied. De kennisbank op de website bevat veel handige informatie over ondernemen.

  Kunstenbond is een vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders. De bond volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, heeft invloed op beleidsvraagstukken en zorgt voor collectieve belangenbehartiging (zoals CAO's) en leden kunnen individuele hulp en advies krijgen.

  Platform Beeldende Kunst is een netwerk van individuen, belangenverenigingen, kunstacademies, musea, presentatie-instellingen, blogs, kranten, tijdschriften en andere partijen binnen en buiten de culturele sector. Wil inzichtelijk maken hoe het huidige kunstlandschap verandert, wat de effecten zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor de individuele kunstenaars en andere makers.

 • BNA Branchevereniging Nederlandse Architecten

  BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel.

  BNI  Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

  De vereniging ondersteunt, stimuleert en promoot Nederlandse interieurarchitecten in binnen- en buitenland. Een kleine vierhonderd interieurarchitecten zijn lid van de bni. Zij hebben een erkende opleiding gedaan, staan ingeschreven in het architectenregister en hebben minimaal drie jaar praktijkervaring.


  BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

  De BNO is een vereniging, opgericht door ontwerpers, voor ontwerpers. Daarnaast is de BNO op allerlei plekken in en buiten Nederland present met activiteiten, doen ze noodzakelijke lobbywerk en geven ze Dude uit, het Dutch Designers magazine.   

 • BAM! is de Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten voor de nieuwe generatie songwriters en artiesten. Doelen zijn: maximale online inkomsten, rechtvaardige inkomsten uit live-optredens, transparante inkomstenstromen in muziekindustrie en de rechtenorganisaties. BAM! wil ook een platform zijn voor kennisoverdracht.

  Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) is er voor componisten in de reclame, film, jingles en gamemuziek. BCMM zet zich o.a. in om het inkomen van Nederlandse mediacomponisten te behouden.

  Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) behartigt de belangen en ondersteunt en adviseert improviserende musici bij het ontwikkelen van hun beroepspraktijk en hun maatschappelijke positie.

  Dutch DJ Foundation (DDJF) heeft het geven van voorlichting aan, en het behartigen van de belangen van alle Nederlandse DJ’s/producers als doel.

  Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen biedt de leden, Nederlandse zangdocenten van alle genres, de mogelijkheid van en met elkaar te leren.

  Nieuw Geneco, het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. Het doel is om het scheppen van nieuwe muziek te bevorderen en de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten. 

  Vrije KNTV is een beroeps- en belangenvereniging voor musici. 

  Vakbonden

  Kunstenbond heeft een aparte vakgroep Muziek waarin de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb), BV Pop valt en de vakgroep Klassiek samen optrekken om de belangen te behartigen. 

  CNV is een vakbond voor kunstenaars, auteurs, artiesten, koren en iedereen die zich bezighoudt met kunst en cultuur.

  Artiesten Belangen Centrum (ABC) is een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. Het ABC is in het leven geroepen om knelpunten in het werkveld van professionele artiesten en musici op te lossen zowel onderling als op nationaal beleidsniveau. Daartoe verstrekt zij vakgerichte informatie, organiseert zij netwerkbijeenkomsten en beroepsondersteunende activiteiten.

  Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van professionele podiumkunstenaars in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen. Daarnaast organiseert de NAPK netwerkbijeenkomsten.

  Platform voor Freelance Musici (PvFM) wil een sleutelpositie innemen tussen de verschillende kunstenvakbonden en andere culturele belangenorganisaties voor klassiek opgeleide musici. Het PvFM streeft naar betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij.

  De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital.

 • ACT Belangenverening
  Belangenvereniging voor iedereen die zich acteur noemt. 

  Artiesten Belangen Centrum (ABC) 
  Een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. 

  Kunstenbond
  De vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten. 

  NBDO Dansbelang
  Een beroepsvereniging die dansers, dansdocenten of choreografen als groep in gesprekken met de overheid en ondersteunende instituten vertegenwoordigt. 

  Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK)
  De branchevereniging voor professionele podiumkunstproducenten.

  Platform Scenography
  Een netwerk dat als doel heeft om de scenografie als een zelfstandige ontwerpdiscipline beter zichtbaar te maken.

  Platform Theaterauteurs
  Een onafhankelijk platform voor toneelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. 

  Samen1Stem
  De vakvereniging voor freelancers die werkzaam zijn in het stemmenvak en de nasynchronisatie. 

  Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)
  Bevordert academisch onderzoek naar dans.

  DutchCulture is het Nederlandse advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking.

  Cultuurloket geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. 

ArtEZ Finals, 2019