Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

ArtEZ Press

ArtEZ Press is de uitgeverij van ArtEZ. De uitgeverij heeft ruim 50 titels gepubliceerd. 

Publicatie van ArtEZ Press
Beeld uit de publicatie: Een vierkantje lachen

Met de boeken die ArtEZ Press publiceert, wordt onderzoek en theorievorming binnen de verschillende disciplines van het kunstonderwijs gestimuleerd. De publicaties bieden de mogelijkheid om de aanwezige kennis en kunde in kunst, cultuur en onderwijs te tonen. Sommige boeken kunnen fungeren als lesmateriaal, ook internationaal. Bovendien zijn de publicaties van ArtEZ Press ook bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur.

ArtEZ Press staat voor kwaliteit, zowel inhoudelijk als wat betreft vormgeving. De boeken die de uitgeverij publiceert krijgen hierdoor de uitstraling die past bij ArtEZ. De publicaties kunnen het resultaat zijn van een productie, een onderzoek of van samenwerkingsprojecten met andere instellingen. Daarnaast kan de uitgeverij ook voor derden publicaties verzorgen, waaraan ArtEZ haar naam wil verbinden.

Bekijk het aanbod op ArtEZ Press.

Bekijk de online catelogus


Contact

Postbus 49, 6800 AA Arnhem
026 35 35 757