Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Klachten

 ArtEZ heeft één loket voor klachten, conflicten en mediation.

De medewerker of student van ArtEZ die een conflict ervaart met de organisatie, collega’s of leidinggevenden of zich benadeeld voelt als gevolg van een beslissing die door een hoofd, directie of bestuur is genomen, kan dit melden bij dit loket om in vertrouwelijkheid te onderzoeken op welke wijze de klacht of conflict het beste kan worden opgelost.

Klachten kunnen worden ingediend per mail: klachtenloket@artez.nl (beheerd door Karoline Kleinburink).