Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bestuur

Het dagelijks bestuur van ArtEZ is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB): Marjolijn Brussaard, voorzitter en Bert Verveld, lid a.i. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ.

College van Bestuur 

Het kunstonderwijs is een mooie sector en ArtEZ een prachtige hogeschool. Ik voel me vereerd dat ik nog een tijdje bestuurder ad interim mag zijn. Er liggen de komende tijd grote uitdagingen en ik zal daaraan vanuit mijn rol aan blijven bijdragen."

Bert Verveld, interimvoorzitter College van Bestuur
Ondersteuning: Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

 

Ik denk dat dit één van de meest inspirerende en uitdagende functies is die ik ooit gehad heb. Kunst heeft een plaats en opdracht in de maatschappij, zeker nu. Het is fantastisch om talenten en kunstenaars in het oosten van het land op de kaart te zetten. Daar staat ArtEZ voor en het is inspirerend om daar voor te werken. Het is een uitdaging en er moet heel wat gebeuren, maar dit is een vruchtbare bodem.

College van Bestuur Marjolijn Brussaard

Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur (tijdelijk afwezig)
Ondersteuning: Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

De bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen in de jaarstukken van ArtEZ.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ. De Raad ziet toe op de besteding van openbare middelen en fungeert daarnaast als klankbord voor het College, zodat (beleids)voornemens goed worden doordacht, dilemma's verwoord en de risico's herkend. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Louise van Deth - voorzitter
  • prof. dr. Pauline Louise Meurs
  • Shashi Baboeram Panday
  • Sietze Haringa

Bekijk voor nevenfuncties en bezoldiging Raad van Toezicht de jaarstukken van ArtEZ.

ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Die giften kunnen vaak afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Aanvullende informatie:
- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ