Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bestuur

Het dagelijks bestuur van ArtEZ is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur (CvB): Marjolijn Brussaard en Maarten Bremer. Gedurende de tijdelijke afwezigheid van Marjolijn Brussaard, neemt Bert Verveld haar taken waar in de rol van interim voorzitter van het CvB. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ.

College van Bestuur en Raad van Toezicht ArtEZ, foto door Sophie Vermeulen.
College van Bestuur en Raad van Toezicht ArtEZ, foto door Sophie Vermeulen.

College van Bestuur 

Het kunstonderwijs is een mooie sector en ArtEZ een prachtige hogeschool. Ik voel me vereerd dat ik zes maanden lang, tot begin 2024, voorzitter CvB Marjolein Brussaard tijdelijk mag vervangen. Er liggen de komende tijd grote uitdagingen en ik zal daaraan vanuit mijn rol aan bijdragen."

Bert Verveld, interimvoorzitter College van Bestuur
Ondersteuning: Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

 

Ik denk dat dit één van de meest inspirerende en uitdagende functies is die ik ooit gehad heb. Kunst heeft een plaats en opdracht in de maatschappij, zeker nu. Het is fantastisch om talenten en kunstenaars in het oosten van het land op de kaart te zetten. Daar staat ArtEZ voor en het is inspirerend om daar voor te werken. Het is een uitdaging en er moet heel wat gebeuren, maar dit is een vruchtbare bodem.

College van Bestuur Marjolijn Brussaard

Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur (tijdelijk afwezig)
Ondersteuning: Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

 

Ik vind het een voorrecht om met zoveel bevlogen mensen samen te werken die zich hard maken voor de studenten, de kunst en het onderwijs. Bij ArtEZ werken heel veel verschillende en soms ook eigen-wijze mensen. Je krijgt dus altijd vragen of weerwoord en dat is ook het mooie. Het zorgt ervoor dat je een onderwerp altijd van al verschillende kanten kunt zien. Maar we blijven in gesprek.

College van Bestuur Maarten Bremer

Maarten Bremer, lid College van Bestuur met portefeuille Onderwijs 
Ondersteuning: Karoline Kleinburink, k.kleinburink@artez.nl

De bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen in de jaarstukken van ArtEZ.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht, foto door Sophie Vermeulen. V.l.n.r.: Louise van Deth, Sietze Haringa, Shashi Baboeram Panday, Jarrod Francisco, prof. dr. Pauline Louise Meurs

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ. De Raad ziet toe op de besteding van openbare middelen en fungeert daarnaast als klankbord voor het College, zodat (beleids)voornemens goed worden doordacht, dilemma's verwoord en de risico's herkend. De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Louise van Deth - voorzitter
  • Jarrod Francisco
  • prof. dr. Pauline Louise Meurs
  • Shashi Baboeram Panday
  • Sietze Haringa

Bekijk voor nevenfuncties en bezoldiging Raad van Toezicht de jaarstukken van ArtEZ.

ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Die giften kunnen vaak afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Aanvullende informatie:
- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ