Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kennis en informatie

Het ArtEZ Business Centre kan je alles vertellen over ondernemen, professionaliseren en je hoofd boven water houden als kunstenaar. Wil je liever in alle rust zelf zoeken of naslaan welke kennis en informatie online beschikbaar is dan hebben we per werkveld gefilterd wat van belang kan zijn voor je onderneming.

Kennis en informatie

Kennis en informatie

 • BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

  Cultuur Academy

  Cultuur Academy is een platform in Arnhem waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector wordt gedeeld.
  Onderdeel van Cultuur Academy is de subsidieregeling Stroomversneller.
  De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment. Jonge makers en startende initiatieven met een artistieke basis die een nieuw, actueel en/of experimenteel cultureel project initiëren in Arnhem kunnen een bijdrage aanvragen.

  Startclub Arnhem

  Ben jij net begonnen met jouw bedrijf in Arnhem, of moet je nog beginnen? Heb je behoefte aan meer kennis, coaching, netwerk en/of financiering? Dan ben je bij Startclub Arnhem aan het juiste adres.
  Via dit platform kun je contact leggen met coaches uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Echte mensen met kennis, ervaring of middelen die jou als starter écht verder kunnen helpen. Je kunt je gratis aansluiten bij Startclub Arnhem. In samenwerking met de Kamer van Koophandel heeft Startclub Arnhem een handige kennisbank opgezet met alle informatie die jij nodig hebt als startende ondernemer.

  LKCA

  Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Verzorgt deskundigheidsbevordering, informatie, een groot netwerk en doet veel onderzoek in het kunst- en cultuuronderwijs en amateurkunst.

  Cultuurconnectie

  Cultuurconnectie is een branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten.

  BK-informatie

  Naast berichtgeving over het beeldende kunstbeleid van de rijksoverheid, van provincies en gemeenten, van instellingen en organisaties, bevat BK-informatie advertenties voor opdrachten en aankopen, oproepen voor Artist-in-Residence programma’s, aankondigingen van internationale wedstrijden, prijzen, stipendia en mogelijkheden voor deelname aan projecten en manifestaties.

 • Het Nieuwe Instituut

  Het Nieuwe Instituut is het nationale instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. Gelegen in architectuurstad Rotterdam, in het Museumpark met Kunsthal Rotterdam en Depot Boijmans Van Beuningen als buren, heeft Het Nieuwe Instituut verschillende tentoonstellingsruimtes, een museumwinkel, een museumcafé (met het mooiste terras van de stad), een auditorium, educatieve ruimtes en een tuin. De architectuurcollectie die het instituut beheert is te raadplegen in het vrij toegankelijke Research Centre.

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

  Startclub Arnhem

  Ben jij net begonnen met jouw bedrijf in Arnhem, of moet je nog beginnen? Heb je behoefte aan meer kennis, coaching, netwerk en/of financiering? Dan ben je bij Startclub Arnhem aan het juiste adres.
  Via dit platform kun je contact leggen met coaches uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Echte mensen met kennis, ervaring of middelen die jou als starter écht verder kunnen helpen. Je kunt je gratis aansluiten bij Startclub Arnhem. In samenwerking met de Kamer van Koophandel heeft Startclub Arnhem een handige kennisbank opgezet met alle informatie die jij nodig hebt als startende ondernemer.


  Architectuur Lokaal

  Architectuur Lokaal heeft als doelstelling de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te stimuleren in de bouw- en bestuurderswereld. In de steeds ingewikkelder samenleving, waarin opdrachtgevers de maatschappelijke opgaven moeten vertalen in fysieke resultaten, maakt Architectuur Lokaal hen wegwijs door concrete handreikingen te doen en voorbeelden van de mogelijkheden van ontwerp aan te reiken, zodat zij weloverwogen invulling kunnen geven aan hun rol in de context van de bouwcultuur. Het Architectuur Lokaal biedt continuïteit om de Nederlandse bouwcultuur te blijven ontwikkelen, gefinancierd vanuit bijdragen uit rijksbeleid, opdrachten, subsidies en donaties.

  Platform31

  Platform31 is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie die de trends zien in stad en regio. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Iedereen profiteert mee van de resultaten.

  Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM)

  ARCAM wil het draagvlak voor de architectuur verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen. ARCAM is een informatiepunt met een groot aantal architectuurboeken, tijdschriften, folders, sites, kaarten en een knipselarchief. Daarnaast organiseert ARCAM lezingen, en tentoonstellingen over actuele thema’s in de eigen expositieruimte. ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum om bestaande programma's op elkaar af te stemmen en nieuwe activiteiten te initiëren.

  Academie van Bouwkunst

  De Academie van Bouwkunst in Amsterdam organiseert i.s.m. ARCAM de lezingenreeks 1·Lectures. Deze lezingen op de donderdagavonden gaan in op thematische, actuele onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. De lezingen zijn openbaar en mede bedoeld voor geïnteresseerden van buiten de Academie.

  Pakhuis de Zwijger

  Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor inspirerende bijeenkomsten en onverwachte kruisbestuivingen. Er is een uitgebreide agenda met verschillende thema’s die vaak over de stad en architectuur gaan.

 • Stichting Elektro-Instrumentale Muziek (STEIM)

  Een internationaal actief ontwikkelingsinstituut dat elektro-instrumentale concepten en producten ontwikkelt voor, en in samenwerking met, makers in de podiumkunsten. Naast onderzoek en ontwikkeling ontplooit STEIM activiteiten op het gebied van informatie, educatie, manifestaties en faciliteiten.


  Buma Cultuur

  Een stichting die is opgericht om het gebruik van Nederlands muziekcopyright te bevorderen. De organisatie brengt het Nederlands muziekproduct in binnen- en buitenland onder de aandacht op beurzen, via evenementen, promotie-CD’s, etc. Buma Cultuur stimuleert nieuw (pop)talent o.a. door de Muzikantendag, inJazz en het Amsterdam Dance Event.

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

  Buma Jr.

  Springplank voor jonge componisten en auteurs tot 26 jaar aan het begin van hun carrière. Als lid kun je via Buma Bridge in contact komen met professionals in de muziekbranche, korting krijgen op apparatuur, opleidingen etc., je kunt je eigen nummers promoten en je informeren over auteursrechten.


  Stichting SWING

  Geeft door het hele land workshops en educatie op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. 


  Organisatie Oude Muziek

  Is verantwoordelijk voor het Holland Festival Oude Muziek, het Netwerk Oude Muziek, het tijdschrift Oude Muziek, de organisatie van o.a. symposia en workshops. Doelstelling is naar de hoogste maatstaven van kwaliteit, zowel in artistieke als in wetenschappelijke zin, voor een groot publiek het muziekrepertoire uit vroegere eeuwen te ontsluiten en presenteren. Daarbij staat de Europese muziekgeschiedenis centraal, in samenhang met de niet-westerse oude muziek. 


  Stichting Huygens-Fokker 

  Wil de kennis van en interesse in microtonale muziek bevorderen. Het begrip microtonaliteit staat voor muziek die op enigerlei wijze afwijkt van de traditionele West-Europese toonverhoudingen. De stichting beheert enkele instrumenten en zorgt voor bespeling ervan, het onderhoudt een archief en maakt dit toegankelijk.


  Stichting PopSport

  PopSport is een landelijk coaching- en talentontwikkelingsprogramma voor jonge muzikanten en bands. Ze bieden regelmatig trainingen, masterclasses en workshops, zowel muziekinhoudelijk als op zakelijk en creatief gebied. Via de website kun je een profiel aanmaken, in contact komen met anderen en zo je netwerk vergroten.


  Musicmotion

  Organiseert netwerkbijeenkomsten en trainingen voor de muzieksector.


  Verenigde Podiumkunstenfestivals

  Een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse festivals dat een betere verankering van de rol, positie en betekenis van festivals in de culturele infrastructuur van Nederland wil bereiken, zowel lokaal als nationaal, zowel financieel als in beeldvorming.

  Startclub Arnhem

  Ben jij net begonnen met jouw bedrijf in Arnhem, of moet je nog beginnen? Heb je behoefte aan meer kennis, coaching, netwerk en/of financiering? Dan ben je bij Startclub Arnhem aan het juiste adres.
  Via dit platform kun je contact leggen met coaches uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Echte mensen met kennis, ervaring of middelen die jou als starter écht verder kunnen helpen. Je kunt je gratis aansluiten bij Startclub Arnhem. In samenwerking met de Kamer van Koophandel heeft Startclub Arnhem een handige kennisbank opgezet met alle informatie die jij nodig hebt als startende ondernemer.

 • Cultuur Academy

  Cultuur Academy is een platform in Arnhem waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector wordt gedeeld.
  Onderdeel van Cultuur Academy is de subsidieregeling Stroomversneller.
  De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment. Jonge makers en startende initiatieven met een artistieke basis die een nieuw, actueel en/of experimenteel cultureel project initiëren in Arnhem kunnen een bijdrage aanvragen.

   

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

  Startclub Arnhem

  Ben jij net begonnen met jouw bedrijf in Arnhem, of moet je nog beginnen? Heb je behoefte aan meer kennis, coaching, netwerk en/of financiering? Dan ben je bij Startclub Arnhem aan het juiste adres.
  Via dit platform kun je contact leggen met coaches uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Echte mensen met kennis, ervaring of middelen die jou als starter écht verder kunnen helpen. Je kunt je gratis aansluiten bij Startclub Arnhem. In samenwerking met de Kamer van Koophandel heeft Startclub Arnhem een handige kennisbank opgezet met alle informatie die jij nodig hebt als startende ondernemer.