Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Alle lectoraten
Menu Lectoraat Tactical Design
Alle lectoraten   Lectoraat Tactical Design

Lectoraat Tactical Design

Het lectoraat Tactical Design onderzoekt design als creatieve, communicatieve en integrerende kracht voor de transitie naar een duurzame samenlevingKennis (wetenschap), beslismacht (politiek) en creatieve verbeelding (kunst en design) dienen hiervoor de krachten te bundelen voor trans-disciplinair onderzoek en ontwerp. 

Ontdek meer

Lectoraat Tactical Design

In het kort

  • Ontwerpers centraal in trans-disciplinair onderzoek

  • Onderzoek door kritisch denken en doen

  • Creatieve maakprocessen (prototyping) als vorm van kennisproductie en -deling

  • Samenwerking tussen kunst, wetenschap en technologie

  • Design als vorm visuele communicatie, co-creatie en participatie

  • Samenwerking studenten met gerenommeerde ontwerpers en wetenschappers

Over het lectoraat

De huidige complexe, sterk geïndividualiseerde en hoogwaardig technologische samenleving stelt ontwerpers de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame, veerkrachtige en inclusieve toekomst. Wil design een prominente rol spelen bij de grote transities naar een sociaal en ecologisch duurzame samenleving dan zal het zich moeten verhouden tot state-of-the-art wetenschappelijke kennis en tot belangrijke actuele culturele, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Voor een enkele ontwerper is het onmogelijk op al deze terreinen voldoende kennis op te doen.

Daartoe zullen ontwerpers moeten samenwerken met diverse wetenschapsdomeinen, overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers. Ontwerpers zijn bij uitstek in staat om op basis van hun visuele verbeeldingskracht in de vorm van concrete materialisaties een gezamenlijk begrepen taal te bieden om al deze actoren te verbinden voor een betere toekomst.   

Centraal in het onderzoek staan de creatie en het gebruik van prototypen als boundary objects: prototypen die als doel hebben kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen in complexe, trans-disciplinaire veranderingsprocessen. Boundary objects bevatten kennis die cognitief gekend, maar vooral affectief ervaren kan worden. Ze vormen de belangrijkste tools die een ontwerper tactisch bij veranderprocessen kan inzetten.

De naam Tactical Design refereert aan tactieken als concrete acties en interventies in bestaande situaties die kunnen bijdragen aan gewenste veranderingen. Deze methoden verschillen van designstrategieën die uitgaan van vooropgestelde plannen en blauwdrukken voor verandering.

Het lectoraat werkt samen met het lectoraat Fashion in het onderzoeksprogramma ArtEZ Future Makers dat zich richt op duurzame waardeketens voor mode, textiel en interieur.

Het lectoraat maakt deel uit van verschillende netwerken voor design research zoals het Network of Applied Design Research (NADR), Dutch Circular Textile Valley (DCTV), Gelderse Innovators for Sustainable Textiles (GIST) en CLICKNL, het Nederlandse onderzoek- en innovatienetwerk van de topsector Creatieve Industrie.

Lees meer over de visie