Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Unesco-leerstoel Issues Based Arts Education bij ArtEZ

Dr. John Johnston, hoofd van de internationale Master Artist Educator (iMAE) bij ArtEZ, is benoemd tot Unesco-leerstoelhouder 'Issues Based Arts Education, Interculturele Dialoog en Sociale Cohesie' bij ArtEZ. Gedurende de vierjarige onderzoeksperiode van het Unesco mandaat zal Johnston een onderzoeksteam samenstellen van onderzoekers, kunstenaars, academici, onderwijzers en sociaal-cultureel werkers. Samen met hen gaat Johnston onderzoek naar hoe 'Issues Based Arts Education' kan worden ingezet als instrument om interculturele dialoog, sociale cohesie en vredesopbouw te bevorderen.

Dr John Johnston, UNESCO Chair and head of the international Master Artist Educator at ArtEZ
Dr John Johnston, UNESCO Chair and head of the international Master Artist Educator at ArtEZ

Unesco-leerstoel en UNITWIN  

Het Unesco-leerstoelenprogramma is een wetenschappelijk initiatief van Unesco dat in 1992 is opgezet. Het doel is om internationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen door middel van de samenwerking tussen Unesco-leerstoelen en netwerken van universiteiten (UNITWIN). De leerstoelen maken deel uit van een wereldwijd kennisnetwerk en stimuleren onderzoek en onderwijs op gebieden die relevant zijn voor Unesco.

Over Issues Based Arts Education

Issues Based Arts Education, afgekort IBAE, is een onderwijspedagogiek die de nadruk legt op urgente thema's die relevant zijn voor mensen, hun omstandigheden en het heden. Ofwel: IBAE plaatst kwesties die spelen in het hier en nu in het hart van onderwijs, en niet een vooraf bepaald thema, zoals nu vaak het geval is in het onderwijs.

Deze drie woorden – 'mensen, plaatsen, tijden' – hebben een bijzondere betekenis voor Johnston. "Deze drie woorden vatten samen waar de Unesco-leerstoel voor mij over gaat, namelijk dat ik wil aantonen dat Issues Based Art Education een pedagogie is die ons in staat stelt mensen en gemeenschappen te onderwijzen op een manier die is afgestemd op de tijd waarin we leven, de plaats waar het wordt gegeven en de mensen die erbij betrokken zijn. Ofwel: IBAE gaat om mensen, plaats, en de tijd waarin we leven" legt Johnston uit.

Omdat oorlogen in de hoofden van mensen beginnen, moet de verdediging van vrede ook in de hoofden van mensen beginnen.'

 Considerans van de grondwet van Unesco

Onderzoekshubs, lokaal én wereldwijd

Zoals de titel aangeeft, onderzoekt leerstoel hoe IBAE kan worden ingezet als instrument om interculturele dialoog en sociale cohesie te bevorderen. Om dit doel te bereiken, richt Johnston vanuit de leerstoel drie internationale 'Issues Based Arts Education-hubs. Deze hubs onderzoeken de behoeftes van verschillende gemeenschappen in verschillende contexten.

De hubs zullen zich middenin verschillende gemeenschappen bevinden, om vanuit daar onderzoek te doen. De hubs zullen onderling verbonden worden door een team van artisteducators en onderzoekers, aangestuurd door Johnston. De leerstoel stimuleert de hubs om kennis te delen en artistieke methodes uit te wisselen die bewezen effect hebben op lokaal niveau, maar ook op een grotere, globalere schaal kunnen worden toegepast.

Deze uitwisseling en samenwerking tussen de hubs en haar gemeenschappen van over de hele wereld, leidt uiteindelijk tot duurzame interculturele projecten die geografische en culturele kloven tussen het globale noorden en het zuiden overbruggen. De inzichten die de hubs samen met de gemeenschappen genereren, dragen direct bij aan het maatschappelijke debat de rol die kunsteducatie kan spelen in vredesopbouw en conflictpreventie verrijken.

Internationale gemeenschap

De leerstoel zet zich zich actief in voor de bredere internationale gemeenschap, met de grondbeginselen van Unesco als uitgangspunt. Co-auteurschap en inbreng van de gemeenschap zijn van fundamenteel belang zijn bij het ontwikkelen van kennis, en de leerstoel zal er altijd voor zorgen dat de stem van verschillende belanghebbenden wordt gehoord en gewaardeerd.

De leerstoel heeft een academisch panel ingesteld dat samenwerkt met lokale belanghebbenden, waaronder universiteiten, om advies te geven en een robuust academisch en wetenschappelijk kader te bieden ter ondersteuning van de onderzoeksresultaten. 

Inbedding in ArtEZ  

Het Unesco-team bestaat uit kernmedewerkers van ArtEZ, waaronder een coördinator en twee Unesco Fellows. De fellows vormen de schakel tussen de leerstoel en de onderzoeksprojecten die in de drie hubs plaatsvinden. Studenten en medewerkers van opleidingen met een gedeelde interesse zullen ruimschoots de kans krijgen om in contact te komen met de Unesco-missie. Ze willen misschien meer leren over IBAE en verschillende onderzoeksmethodieken, hoe ze IBAE kunnen inzetten via sociaal geëngageerde samenwerkingen,  De Unesco-leerstoel bij ArtEZ wil een toekomstvisie bieden die onze medewerkers en studenten op een internationaal platform positioneert.

Partners  

Argyle Business CentreArt –Lab for Human Rights and Dialogue, UNESCO Chair on Women and her Rights (IbnTofail University, Mar), UNESCO Chair in Human Rights and Peace (Maastricht University, NL), UNESCO Chair in Peace Building, International Development and Conflict (Ulster University, NI), Radboud University (NL), Queen's Communities and Place (Queen's University Belfast, NI)PRAKSIS, University of Sunderland (UK), Cadi Ayyad University (Mar), Organization for Identity and Cultural Development (OICD), NIMAR (Leiden University, NL), Trauma International, The Minority Globe, Greater Shankill Area Partnership, en meer partners zullen volgen.

Meer informatie of samenwerken? 

De leerstoel staat open voor verschillende samenwerkingsverbanden. Zou je bijvoorbeeld (meer) willen werken met IBAE of willen samenwerken met de leerstoel? Neem dan contact met ons op via unesco.chair@artez.nlWe horen graag van je!

Neem contact op met ons