Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Uitwisseling bij ArtEZ

Een uitwisseling bij ArtEZ is een unieke kans om je horizon te verbreden en internationale ervaring op te doen. Je kunt een uitwisseling bij ArtEZ doen als je thuisinstelling via een Erasmus+ overeenkomst of een aparte bilaterale overeenkomst een van onze partners is.

Aanmelding en toelating

 • In dit document staan de opleidingen die beschikbaar zijn voor uitwisseling. Sommige opleidingen hebben specifieke semesters en jaren waarin uitwisseling mogelijk is. Bekijk de website voor meer informatie over onze opleidingen. Een aantal opleidingen van ArtEZ is in het Nederlands. Daarvoor is het een vereiste om op een minimaal niveau Nederlands te begrijpen en te spreken. Je kunt de taal van de opleiding vinden bij de opleidingsinformatie op onze website.

 • De meeste van onze partnerscholen maken deel uit van het Erasmus+-programma. We hebben ook verschillende partnerschappen met non-EU-instellingen buiten dit programma om. Voor uitwisselingsstudenten die naar ArtEZ komen, bestaat de mogelijkheid om in het buitenland te studeren, en andersom. Bekijk hieronder of jouw school een samenwerkingsverband heeft met ArtEZ:

 • Om je aan te melden voor een uitwisseling bij ArtEZ moet je thuisinstelling je eerst nomineren. Hiervoor moet je thuisinstelling gebruik maken van het nominatieformulier (via Microsoft Forms) dat wij daarvoor hebben. Nominaties per mail worden niet geaccepteerd. Voor elke student die genomineerd wordt, moet een apart formulier ingeleverd worden.

  De deadlines voor nominatie zijn:

  • 1 maart, voor het herfstsemester (september - januari) of het hele collegejaar
  • 1 oktober voor het voorjaarssemester (februari-juli)

  Bij vragen over uitwisselingsmogelijkheden voor studenten of de nominatieprocedure, dan kan de thuisinstelling contact met ons opnemen via exchanges@ArtEZ.nl.

 • Voordat je je aanmeldt, moet je thuisinstelling je nomineren. Na de nominatie krijg je van ons een link om je aan te melden via onze aanmeldtool. Hierin vind je ook aanmeldeisen. Deze verschillen per opleiding.

  De deadlines voor aanmelding zijn:

  • 1 april, voor het herfstsemester of het hele collegejaar
  • 1 november, voor het voorjaarssemester

  Let op: aanmeldingen die, na nominatie, naar ArtEZ worden gestuurd, betekenen niet automatisch plaatsing en acceptatie van studenten. Wij bekijken elke aanvraag na de deadline en afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag en de beschikbare plaatsen bij de opleidingen worden studenten al dan niet geaccepteerd.

 • Als je geplaatst bent, ontvang je een toelatingsbrief. Hierin staan de contactgegevens van de afdeling waar je je uitwisseling gaat doen. In deze periode kun je beginnen met het opstellen van je leerovereenkomst. Ook kun je beginnen met het selecteren van de vakken die je tijdens je uitwisseling gaat doen.

 • Als je bent toegelaten tot ArtEZ, dan moet je nog een aantal praktische zaken regelen. Denk hierbij aan huisvesting en verzekering. In onze Exchange brochure vind je meer informatie.

 • Het Nederlandse beoordelingssysteem wijkt waarschijnlijk af van het systeem dat je in je eigen land gewend bent. Onze beoordelingsschaal bestaat uit cijfers van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste cijfer is, 10 het hoogste en 5,5 (afgerond op 6) het slaagcijfer. De cijferverdeling heeft te maken met het aantal keren dat een cijfer op grote schaal is toegekend (binnen een opleiding, een faculteit of zelfs een universiteit gedurende de afgelopen 3-5 jaar), vertaald in een frequentiepercentage. Om een cijfer in het ene systeem om te rekenen naar zijn equivalent in een ander systeem, vergelijkt men vervolgens het percentielbereik van het cijfer.

  Hier kun je meer lezen over het Nederlandse beoordelingssysteem en over de cijferverdeling bij ArtEZ.

Erasmus+

Erasmus+ is een beurzenprogramma van de Europese Unie ter bevordering van de mobiliteit van studenten in Europa. Studenten van partnerinstellingen van ArtEZ kunnen voor de periode van maximaal een jaar een uitwisseling bij ArtEZ doen en hiermee een ander perspectief op hun vakgebied krijgen, Nederland en haar cultuur leren kennen en tegelijkertijd hun diploma halen.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE) biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen Erasmus+ kan uitvoeren. De toekenning van een ECHE is een eerste vereiste voor alle instellingen voor hoger onderwijs in een programmaland die willen deelnemen aan leermobiliteit van personen en/of samenwerking voor innovatie en goede praktijken in het kader van Erasmus+.Het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE) biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen Erasmus+ kan uitvoeren. De toekenning van een ECHE is een eerste vereiste voor alle instellingen voor hoger onderwijs in een programmaland die willen deelnemen aan leermobiliteit van personen en/of samenwerking voor innovatie en goede praktijken in het kader van Erasmus+.Deze deelname biedt financiering voor verschillende studie-, opleidings-, onderwijs- en internationale onderzoeksmogelijkheden. Het ECHE heeft een geldigheidsduur van 7 jaar, van 2021 tot eind 2027.