Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Architectuur
Menu Architectuur

Na de studie

Na de studie

Het werkveld en de beroepsuitoefening van de architect zijn aan het veranderen. Door nieuwe technologieën die het ontwerpproces transformeren, door klimaat- en biodiversiteitsproblematiek en door de complexe processen die een architect moet aansturen en die vragen om een duidelijke ruimtelijke visie. Goede antwoorden op ruimtelijke vraagstukken vereisen een creatieve geest, ruimtelijk ontwerptalent en degelijke kennis van bouwprocessen en -regelgeving. Van jou als architect vraagt dat gedegen technische en creatieve bagage.

Werken aan een nieuwe wereld 

Onze leefwereld is continu in beweging – en als architect speel je daar een actieve rol in. Met transformaties in steden kun je zorgen dat gebouwen een nieuwe bestemmingen krijgen, maar werk je ook aan het vormgeven van (sociale) veiligheid en het toegankelijk maken van openbare ruimte. Daarbij kom je steeds nieuwe uitdagingen tegen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat jouw vernieuwend ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de reguliere bouw? En wat kun je betekenen in de verschuiving die plaatsvindt naar nieuwe manieren van samen leven, wonen en ouder worden in balans met de natuurlijke omgeving? 

Het beroep van architect gaat niet alleen over het bouwwerken, maar ook over de verankering daarvan in de ruimtelijke en sociale omgeving. Dat legt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid op jou als architect: jouw werk is van invloed op mens, dier en milieu – nu en in de toekomst. Je bent aan het ontwerpen, maar dient tegelijkertijd rekening te houden met sociale veiligheid en veranderingen in functie en gebruik. Met de master Architectuur leg je een solide basis voor deze uitdagende beroepspraktijk. 

Foto: Rachelle Stoffels

Architectenregister

Van je werkervaring tijdens de opleiding maak je praktijkportfolio’s, aan de hand waarvan je voortgang wordt gemonitord en getoetst. Het buitenschools curriculum is gelijkwaardig aan de beroepservaringsperiode zoals die in de Wet op de Architectentitel staat beschreven. Voldoe je aan de eindkwalificaties voor de beroepspraktijk die alle Academies van Bouwkunst gezamenlijk hebben ontwikkeld? Met je diploma op zak heb je het recht om je in te schrijven in het Architectenregister en mag je de titel Architect voeren.

Europees erkend

Het Nederlandse register is Europees erkend: eenmaal afgestudeerd kun je jouw beroep dus in de gehele Europese Unie uitoefenen. Bovendien wordt de Nederlandse mastertitel internationaal gewaardeerd als hoogwaardig – het diploma geeft op veel plaatsen in de wereld toegang tot werk.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Architectuur mag je de titel Master of Science (MSc) voeren.

Deze studie is in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) te vinden onder code 44336. De formele opleidingsnaam, waaronder deze studie bekend is bij het CROHO, is Master Architectuur. Deze CROHO-naam komt op je diploma te staan.