Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektheater
Menu Muziektheater

Toelating

Toelating

Wil jij jezelf uitdagen, door onderzoek te doen, nieuwsgierig rond te kijken, te experimenteren en vragen te stellen? Ben je klaar om je eigen visie op muziektheater te ontwikkelen, op een manier die aansluit bij jouw persoonlijkheid en ambitie? Ben je op zoek naar je eigen drijfveren en bereid je zekerheden los te laten?

Je hebt talent. Je hebt een drive. Je bent afgestudeerd aan een kunstvakopleiding en je voelt een urgentie om je verder te verdiepen en te verbreden in je vak. Je bent een onafhankelijke, innovatieve ondernemer die het verschil wil maken. De Nederlandstalige ArtEZ masteropleiding Muziektheater – in Nederland de enige in zijn soort – is de plek waar je jouw ideeën verder kunt ontwikkelen en realiseren. Waar je jezelf in de wereld zet.

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de website van Studielink. 

Direct aanmelden bij Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Toelatingseisen

Wil je beginnen met de master Muziektheater? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een officieel erkend hbo-diploma: een afgeronde bachelor op het gebied van muziek of theater. Muzikaliteit is belangrijk in deze masteropleiding. Praktijkervaring op het gebied van muziektheater is geen harde vereiste, maar wel handig om te hebben.

 • De uitslag van je toelating is positief (zie toelatingsprocedure en auditie).

 • Voor alle masterstudies gelden taaleisen. De voertaal van de master Kunsteducatie is Nederlands. Voor deze opleiding geldt: B2 of vergelijkbaar. Meer weten? Bekijk de ArtEZ algemene taaleisen.

Toelatingsprocedure

Om te kunnen starten met de opleiding meld je je aan via Studielink en schrijf je allereerst een motivatiebrief. Op basis van die brief voeren we een verkennend gesprek, waarna je al dan niet wordt uitgenodigd voor auditie.

 • Interesse in Muziektheater? Neem contact met ons op! We zijn benieuwd naar je ambitie en leren je graag beter kennen.

  Wil je je inschrijven voor de Master Muziektheater? Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn.

  De uiterste aanmelddatum voor non-EU/EEA - paspoorthouders is 1 maart.
  Na je aanmelding ontvang je aanvullende informatie over je toelating.

  Aanmelden

 • Voor de toelating schrijf je een motivatiebrief. Belangrijk hierbij is dat je helder moet kunnen formuleren wat je uit de opleiding wilt halen: waarom wil jij de master Muziektheater doen?

 • Je motivatiebrief vormt aanleiding voor een verkennend gesprek met het hoofd van de opleiding en een van de mentoren. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of jouw ideeën en wensen passen bij je ambities en of ze realistisch, uitvoerbaar en op masterniveau zijn. Daarnaast komt het studieonderdeel research aan bod, omdat dit een centrale rol speelt in de opleiding. Het gesprek vindt plaats vóórdat je auditie doet.

 • Pas jij bij de master, en de master bij jou? Dan word je uitgenodigd om auditie te komen doen. De auditie bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel.

Auditie

De auditie bestaat uit een schriftelijke reflectie op je huidige positie als muziektheaterperformer/-maker en een praktische auditie waarin wordt getoetst of je binnen de master zou passen.

 • Het schriftelijke deel bestaat uit een reflectie op jouw huidige positie als muziektheaterperformer en/of -maker. Het format voor de reflectie ontvang je wanneer je je via Studielink hebt ingeschreven voor de master Muziektheater.

 • Tijdens de praktische auditie presenteer je een korte muziektheaterperformance. Je presentatie wordt beoordeeld op de volgende punten:

  • muzikale, theatrale en ambachtelijke vaardigheden;
  • zichtbare eigen stijl;
  • leervaardigheid, internationale scope en samenwerking.

  Bij de praktische auditie zijn het hoofd van opleiding, de mentor van de master en een muziek- en/of theaterdocent aanwezig.

 • Er worden audities gepland in april, mei en juni.

Uitslag toelating

Nadat je auditie hebt gedaan, maakt de commissie haar advies aan de examencommissie bekend. De examencommissie beslist of je ook werkelijk geplaatst wordt. Binnen drie werkweken krijg je schriftelijk bericht over de uitslag van het toelatingsexamen.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Ben je het niet eens met een negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie. 

Deadline bachelordiploma

Als aspirant masterstudent dien je uiterlijk op 31 augustus (de dag voor de aanvang van je masterstudie bij ArtEZ) je bachelordiploma te overleggen. Heeft de instelling waar je je bachelordiploma hebt behaald het nog niet afgegeven? Dan moet je een gewaarmerkte verklaring van die instelling kunnen overhandigen waaruit blijkt dat je je diploma hebt behaald en dat afgifte volgt.

Canon ArtEZ Muziektheater

In deze canon vind je een selectie van materiaal dat een indruk geeft van de huidige visie op muziektheater van de masteropleiding.

Interesse? Neem contact op

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer weten over de toelating? Denk je dat je niet voldoet aan de voorwaarden, maar zou je toch graag willen starten met de master? Neem dan contact op! We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat er mogelijk is.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink