Muziektheater

Toelating

Toelating

ArtEZ richt zich met de master Muziektheater op de muzikale en theatrale pioniers van de toekomst. Nieuwsgierige musici / theatermakers die graag samenwerken in een brede, multidisciplinaire beroepspraktijk.

Samenvatting toelatingseisen Master Muziektheater

  • Afgeronde bachelor Muziek. 
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.

Studieplan

Je haalt het meeste uit de Master Muziektheater als je vooraf een goed idee hebt van wat je wilt onderzoeken en bereiken. Daarbij kunnen wij je helpen. Allereerst volg je de toelatingsprocedure. Word je toegelaten, dan maak je bij de start van je studie in overleg met de mentor een persoonlijk studieplan. En daarna doen wij er alles aan om je bij je plan te ondersteunen.

Wil je, dat we alvast meedenken over wat je wilt onderzoeken en bereiken in deze master? Neem dan contact op met Corien Stellingwerf (conservatorium.arnhem@artez.nl).

Toelatingsprocedure

Audities vinden plaats na januari in de tweede helft van het studiejaar. 

Voor de toelating stuur je allereerst een motivatiebrief. Op basis daarvan voer je een verkennend gesprek met de leiding van de opleiding. Mocht de master inderdaad bij je passen, en jij bij de master, dan word je uitgenodigd om auditie te komen doen. 

De auditie bestaat uit schriftelijke reflectie op je huidige positie als muziektheater performer/-maker, en een auditie waarin je masterwaardigheid wordt getoetst.

Motivatiebrief en verkennend gesprek

De door jou ingediende motivatiebrief vormt de basis voor het verkennend gesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of je ideeën en wensen passen bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar zijn en of het op masterniveau is. Daarnaast wordt in dit gesprek aandacht besteed aan het studieonderdeel research. Het gesprek vindt plaats vóórdat je de schriftelijke en praktische auditie doet.

Auditie

De auditie bestaat uit een schriftelijk en een praktisch deel. Het schriftelijke deel bestaat uit een reflectie op jouw huidige positie als muziektheater performer/ -maker. Het format hiervoor ontvang je na aanmelding.

De praktische auditie duurt 45 minuten. Bij deze auditie presenteer je een korte, muziektheatrale performance. Je presentatie wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria: 

  • Voldoende muzikale, theatrale en ambachtelijke vaardigheden
  • Zichtbare eigen stijl
  • Leervaardigheid en samenwerking.

Voor muziektheater zijn begrippen als ‘masterwaardig’, 'internationale scoop’, 'samenwerking' en ‘muzikaal theatraal performer’ belangrijk.

Bij de auditie zijn aanwezig: het hoofd van Muziektheater, een kerndocent van de master en een muziek- en/of theaterdocent van de master.

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.
Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.
Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld krijg je een vragenformulier en een format voor het schrijven van de reflectie toegestuurd. Ook krijg je informatie over de auditie en de datum waarop je op de locatie waar de auditie plaatsvindt wordt verwacht. 

Let op!

Als aspirant masterstudent dien je uiterlijk 31 augustus, de dag voor de aanvang van de studie bij ArtEZ, je bachelordiploma te overleggen. Heeft de instelling, waar je het diploma hebt behaald, het bachelordiploma nog niet afgegeven, dan dien je om toch te kunnen beginnen met de masteropleiding, een gewaarmerkte verklaring van die instelling te overleggen waaruit blijkt dat het diploma is behaald en dat afgifte van dat diploma volgt.
Is het originele bachelordiploma uiterlijk dertig dagen voor het eindtentamen nog niet binnen, dan word je niet toegelaten tot het eindtentamen.

Informatie over studentenhuisvesting vind je hier