Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Studie

Studie

De opleiding Docent BKV OP MAAT duurt gemiddeld 2 jaar, waarbij je vakken volgt als cultuurgeschiedenis, didactiek, pedagogiek en onderwijskunde.

Programma op basis van een afgeronde kunstvakopleiding

Met een afgeronde kunstvakopleiding krijg je vrijstellingen voor de (meeste) beeldende praktijkvakken. Daardoor kun je het programma binnen twee jaar afronden. Het te volgen studieprogramma bestaat vooral uit theorievakken op het gebied van kunst en cultuur (kunst- en mediageschiedenis, filosofie, cultuurgeschiedenis) en het beroepsvoorbereidende studieonderdelen zoals (vak)didactiek, stage, pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Uiteraard komt ook didactiek en de praktijk van het lesgeven ruimschoots aan bod. In diverse stages en projecten ervaar je hoe het is om te werken op scholen, bij culturele instellingen en musea. 

Programma op basis van een afgeronde tweedegraads tehatex opleiding

Met een afgeronde opleiding tehatex wordt meer tijd ingeruimd voor praktijkvakken en werk je toe naar een eindexpositie, waarbij je deelneemt aan de ArtEZ finals. Je hebt vrijstelling voor een deel van de beeldende vakken en een deel van het didactiekprogramma. Ook deze variant gaat uit van een studieprogramma van circa 20 uur per week (inclusief huiswerk).  

In beide maatwerkvarianten besteed je veel aandacht aan het bestuderen en analyseren van theorieën over kunst en cultuur. Je verdiept je uitgebreid in de achtergronden van kunstenaars uit het verleden en heden, in architectuur, mediakunst en design. Je leert om anders te kijken, verdiept je in creatieve maakprocessen en je ontwikkelt een eigen visie. Daarnaast volg je theorievakken als beeldbeschouwing, esthetica en filosofie. 

Bij het traject voor studenten met een Tehatex diploma ligt daarbij de nadruk op de didactiek en de praktijk van de bovenbouw. Met de juiste pedagogische en didactische kennis en vaardigheden begeleid je leerlingen in de ontwikkeling van hun beeldende mogelijkheden. 

Studielast

Gemiddeld 2 jaar. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen. Gemiddeld 20/25 uur per week inclusief colleges en stages. 

Lesrooster

Dinsdag 9.15 - 16.30 uur
Vrijdag 9.15 - 16.30 uur