Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek op Maat
Menu Docent Muziek op Maat

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

De toelatingseisen voor de bacheloropleiding Docent Muziek op Maat verschillen per variant. Vrijstellingen zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleidingen en vakken.

Data toelatingsexamens

Data toelatingsexamens 2023:

 • Zaterdag 4 februari

 • Zaterdag 11 maart

 • Zaterdag 15 april

 • Zaterdag 13 mei

 • Zaterdag 03 juni

Aanmeldingen na 1 mei is mogelijk en worden individueel bekeken.

Direct aanmelden

Om je aan te melden voor deze 'Op Maat' variant via Studielink werkt het als volgt: ga naar Studielink via de knop hieronder en kies in eerste instantie voor 'Voltijd'. Aan het einde komt een keuzemenu waar je voor deeltijd (Docent Muziek op Maat) kiest. 

Direct aanmelden via Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Toelatingseisen Docent Muziek op Maat

Wil je je aanmelden voor de opleiding Docent Muziek op Maat van ArtEZ in Enschede? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

6 maanden variant

Je hebt een diploma van de voormalige AMV hbo-opleiding

2-jarige variant

Je beschikt over een bachelordiploma Muziek of Muziektherapie

3-jarige variant

Je hebt (bijna) een pabo-diploma of een bachelordiploma van een andere docentenopleiding

Algemene toelatingseisen

 • voor deze opleiding gelden taaleisen;
 • je moet een toelatingsprocedure doorlopen en deze procedure afsluiten met een positieve beoordeling. 

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat voor elke variant uit andere onderdelen. Voor de 3-jarige variant bereid je alle vier de onderdelen voor. Voor de 2-jarige variant bereid je alle onderdelen met uitzondering van het Instrumentaal hoofdinstrument voor. Voor de 6-maandenvariant bereid je de muzikale groepsopdracht en het vocaal hoofdinstrument voor plus een algemeen gesprek.

Voor het toelatingsexamen bereid je het volgende voor

 • Werk een opdracht uit die je in tien tot vijftien minuten kunt uitvoeren met een groep van vijf tot acht personen, inclusief jezelf. Denk bijvoorbeeld aan het instuderen van een lied, een klein koorstuk, een instrumentaal of ritmestuk, een klankspel of een muzikaal bewegingsspel. Neem de benodigde materialen, zoals bladmuziek of een tekst met akkoordsymbolen, mee naar het toelatingsexamen. 

  • twee instrumentale stukken, uitgevoerd op je hoofdinstrument. De stukken moeten verschillen in stijl, karakter en expressie; 
  • twee stukken waarmee je je zangstem laat horen. Denk bijvoorbeeld aan een popsong, musicalsong, klassiek lied, kinderlied of jazzstandard; 
  • speel je naast je programma ook nog een ander instrument, dan mag je dat inpassen in je programma; 
  • heb je een eigen muziekstuk geschreven, dan horen we dat graag. 
  • vier songs. Deze moeten verschillen in stijl, karakter en expressie; 
  • bij tenminste twee van de vier stukken begeleid je jezelf op een akkoordinstrument; 
  • speel je naast je programma ook nog een ander instrument, dan mag je dat inpassen in je programma; 
  • heb je een eigen nummer geschreven, dan horen we dat graag. 
 • Bereid je voor op een gesprek over je kennis van, ervaring met en visie op de vakken ckv en kunst algemeen.

Het toelatingsexamen bestaat uit

 • Zie hierboven.

 • De ochtend is gevuld met groepsopdrachten. Een toetsingscommissie, bestaand uit een aantal hoofdvakdocenten en studenten, kijkt hoe je leidinggeeft aan een groep. Andere toelatingskandidaten en een paar studenten doen mee aan de groepsopdrachten. Daarna spelen en zingen alle kandidaten de stukken en liederen voor die ze hebben voorbereid, in aanwezigheid van de toelatingscommissie en de andere kandidaten. Ook heb je samen met de andere kandidaten een gesprek over je ervaringen met het muziekonderwijs en het kunst- en cultuuronderwijs. Het kan zijn dat de commissie je vraagt een korte improvisatie uit te voeren.

 • Deze toets wordt tijdens de werkdag individueel afgenomen en duurt ongeveer twintig minuten.

 • In een gesprek met de commissie wordt gekeken naar je kennis van, ervaring met en je visie op de vakken ckv en kunst algemeen. 

  Aan het eind van de dag hoor je of je toelaatbaar bent. 

 • Na het toelatingsexamen brengt de toelatingscommissie advies uit aan de Examencommissie van het ArtEZ Conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je wordt toegelaten. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld. Ben je toelaatbaar, dan nodigen we je uit voor een gesprek over vrijstellingen en studieprogramma.

  Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Een toelating of afwijzing voor de opleiding Docent Muziek op Maat is bindend voor beide locaties van ArtEZ (Enschede en Zwolle). De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor de periode van één jaar.

  Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je bij de Examencommissie bezwaar maken tegen de uitslag.

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen

 • Wist je dat je tijdens een open dag een proeftoelating kan doen?
  Een paar dagen met het onderwijs meelopen maakt dat je je zeker voelt over je keuze. Omdat je dan al kennis met ons hebt gemaakt, ga je vaak meer ontspannen de auditie in. 

  Bekijk de meeloopdagen
  Bekijk de open dagen

 • Je kunt ook kiezen uit een van de vooropleidingen bij ArtEZ Connected. Hiermee vergroot je je kans om toegelaten te worden tot het ArtEZ Conservatorium in Enschede. Je kunt kiezen tussen een all inclusive vooropleiding, een externe vooropleiding bij een van onze partnerscholen, een online vooropleiding of een stoomcursus muziektheorie.

  Meer over ArtEZ Connected