Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Riccardo maakt muziek met stilte

  • Muziek

“In Rusland en Oekraïne hoorde ik een kloosterkoor zingen. En ik was erg geraakt door die muziek. Ik kende die muziek nog niet,” vertelt Riccardo Fortunato. Riccardo heeft de studie The Sound of Innovation gedaan en in de video horen wij hem praten over zijn ervaringen tijdens deze studie als ook over zijn finals. Hij legt uit hoe zijn bezoek aan Rusland en Oekraïne zijn finals heeft beïnvloed: “Ik heb veel onderzoek gedaan naar dit soort muziek en of ik ervan kan leren. Ik voelde een soort innerlijke stilte. Dat is waar het idee van stilte vandaan komt. Daarom heb ik de afgelopen twee jaren geprobeerd uit te vinden hoe ik hiermee kan componeren.”

Een van de kerkbellen uit Riccardo's finals, 'Demut'
Een van de kerkbellen uit Riccardo's finals, 'Demut'

Voordat hij voor deze studie koos, was Riccardo een kijkje gaan nemen op ArtEZ in Enschede. Het was een plek waar veel mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen. Dat vond hij mooi. Nu hij afstudeert, kijkt hij terug op zijn tijd tijdens de opleiding: “Ik heb zoveel nieuwe muziek kunnen ontdekken. En voor een componist is dit goud. Omdat ik met nieuwe geluiden kon komen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook van geweldige componisten kunnen leren. En waar ik ook veel waarde aan hecht, is dat ik nu weet dat je veel moet organiseren bij zo’n voorstelling.” Riccardo ziet dit afstudeermoment niet als eindpunt, maar juist als een startpunt. Hij is van plan om nog veel meer te onderzoeken, leren en creëren.

Bekijk Riccardo’s volledige eindvoostelling Demut 

Over de master Sound of Innovation

Tijdens de tweejarige Master The Sound of Innovation in Enschede leer je innoveren met muziek in de kunst- en creatieve industrie, maar ook in de technologische, gezondheidszorg- en onderwijssector. Je krijgt de ruimte om te experimenteren, je werkt samen met deskundigen vanuit uiteenlopende expertises en je ontdekt hoe je als gamechanger impact kunt hebben.

Binnen de master wordt samenwerking tussen de verschillende ArtEZ conservatoria in Enschede, Zwolle en Arnhem extra gestimuleerd, en werken studenten van verschillende genres met uiteenlopende achtergronden met elkaar samen. Nadat je afgestudeerd bent, ga je in samenwerking met andere professionals binnen en buiten het muziekveld dingen bedenken die nog niet bedacht zijn. Denk aan nieuwe instrumenten, notatiesystemen, geluidsontwerp voor musea en meer.

Meer over deze opleiding