Moving Image

Visie

Visie

In een tijd waarin het bewegende beeld steeds belangrijker wordt, zijn er steeds meer designers nodig om deze slim en betekenisvol vorm te geven.

Communicatie via gevoelsoverdracht

Wie binnen de nieuwe media in staat is een bepaalde sfeer over te brengen, kan daarmee veel effect bereiken.
Door de focus te leggen op communicatie via gevoelsoverdracht, creëert deze studie designers die beeld niet als ondersteuning inzetten, maar als zelfstandige communicator. Hiermee speelt deze ontwerper in op de vraag van een snel groeiende (internationale) markt, waar het aanbod momenteel nog sterk achterloopt bij de vraag.

Onderzoek naar eigen werkelijkheid en invloed van  beeld

Het uitgangspunt bij Moving Image is dat bewegend beeld niet in de eerste plaats iets representeert of een verhaal vertelt, maar dat het bestaat ‘als eigen werkelijkheid’. Moving Image onderzoekt die eigen werkelijkheid van het beeld en de invloed daarvan op ons (onder)bewustzijn. Binnen het Nederlandse onderwijs is die visie nieuw. Hierdoor is ook het onderwijs programma ‘asymmetrisch’ opgebouwd: korte periodes van intensief theoretisch en praktisch onderwijs wisselen af met langere periodes waarin je (in samenwerking) aan producties en projecten kunt werken.

Beroepen van de toekomst

In een tijd waarin het bewegende beeld steeds belangrijker wordt zijn er steeds meer designers nodig om deze slim en betekenisvol vorm te geven. Moving Image is een interdisciplinaire ontwerpstudie die zich richt op de communicatiemogelijkheden van bewegend beeld in de meest brede zin. Studenten leren  snel te schakelen tussen verschillende (nieuwe) media vormen.