Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Lectoraat Mode
Menu Lectoraat Mode

Visie

Visie

Het lectoraat Mode wil bijdragen aan het ontwikkelen van alternatieve en solidaire systemen om mensen in precaire posities in hun kracht te zetten, en met meer zorg en aandacht voor alle levende wezens, materie en materialiteit.

Onderzoeksvisie

Het lectoraat Mode vertrekt vanuit een kritiek op de onhoudbare en onmenselijke systemen die centraal staan in onze hedendaagse neoliberale marktgedreven maatschappij en consumptiecultuur, waarin mensen en andere levende wezens vaak worden gereduceerd tot passieve nummers, objecten of product – ten koste van hun welzijn. Daarnaast reflecteert het lectoraat kritisch op het dominante antropocentrische wereldbeeld, dat heeft geleid tot uitputting en uitbuiting van de natuur en natuurlijke materie, waarbij de mens macht uitoefent over de natuur en 'levende materie’.

Het lectoraat Mode ziet mode (de hedendaagse mode-industrie) als het schoolvoorbeeld van de sociaal-culturele, economische en politieke machtsstructuren die aan deze antropocentrische en kapitalistische systemen ten grondslag liggen. Met als doel een kritisch modediscours te ontwikkelen, brengt het lectoraat kritische theorie, kunst- en designpraktijken, cultuurwetenschappen, nieuwe materialistische filosofie, environmental humanities en modetheorie samen. Daarbij creëert het affirmatieve theorieën, kritische strategieën en belichaamde praktijken met betrekking tot drie onderzoeksthema's.

Kernonderzoeksthema's

  • Het lectoraat Mode heeft tot doel meer geëngageerde en kritische benaderingen, systemen, vocabulaires en strategieën te ontwikkelen, waarbij mode wordt ingezet als middel voor systemische verandering en transformatie. Het herdefinieert de waardesystemen die ten grondslag liggen aan de verbinding tussen levende wezens en materiële objecten om post-antropocentrische, ethische houdingen te activeren voor meer empathie, welzijn en solidariteit.

  • Het lectoraat Mode heeft als doel de systemische dehumanisering achter ons te laten en bij te dragen aan het creëren van meer gelijkwaardigheid voor mensen – en andere levende wezens – in precaire posities. Het beoogt meer recht te doen aan ethische en uiteenlopende belichaamde subjectiviteiten door de affectieve en belichaamde dimensies van subjectiviteit te erkennen.

  • Het lectoraat Mode wil bijdragen aan het creëren van een andere manier van omgaan met de materie, materialen en materialiteiten van mode. Het beschouwt de materialiteiten van mode – met inbegrip van de fysieke materie van ervaringsgerichte en zintuiglijke levende lichamen – in termen van een continuüm van levende materie. Het doel is om meer zorg te besteden aan (wezenlijke) materie, en zo bij te dragen aan gezondere, diversere en evenwichtigere ecosystemen.