Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Lectoraat Mode
Menu Lectoraat Mode
Alle lectoraten   Community

Community

Community

Het lectoraat Mode werkt met een interdisciplinaire (onderzoeks)gemeenschap die mensen met verschillende achtergronden, in theorie en praktijk, en verschillende disciplines samenbrengt.

Kernteam

Daniëlle  Bruggeman

Daniëlle Bruggeman

Kernteam – lector Mode, cultuurwetenschapper

Aurélie Van der Peer

Aurélie Van der Peer

Kernteam – modetheoreticus met een doctoraat in sociologie en filosofie

Hanka van der Voet

Hanka van der Voet

Kernteam – onderzoeker, schrijver en educator op het gebied van mode

Femke de Vries

Femke de Vries

Kernteam – kunstenaar/onderzoeker in mode

Achtergrond

Dr. Daniëlle Bruggeman is cultuurwetenschapper en werd in 2017 benoemd tot lector Mode bij ArtEZ. Ze doceert bij de MA Critical Fashion Practices van ArtEZ en leidt het Centre of Expertise Future Makers, samen met dr. Jeroen van den Eijnde. Zij is gepromoveerd in Cultuurwetenschapper in het kader van het onderzoeksproject 'Dutch Fashion Identity in a Globalised World' aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft gepubliceerd over onderwerpen als de fluïdeperformatieve en belichaamde dimensies van identiteit, en over mode in relatie tot het filosofische discours van het nieuwe materialisme. De publicatie Dissolving the Ego of Fashion: Engaging with Human Matters (2018, uitgegeven door ArtEZ Press) presenteert de belangrijkste onderzoeksthema's die het lectoraat tijdens zijn eerste vierjarige ambtsperiode (2017-2021) wilde verkennen. 

Het Lectoraat Mode aan ArtEZ is in 2002 opgezet. Professor José Teunissen was de eerste lector in Nederland die onderzoek deed en theorie ontwikkelde op het gebied van mode. Om prangende modevraagstukken te onderzoeken, heeft het lectoraat Mode een aantal grootschalige interdisciplinaire onderzoeksprojecten geïnitieerd. Voorbeelden hiervan zijn 'Dutch Fashion Identity in a Globalised World' (2008-2014) en 'Crafting Wearables' (2013-2018), in samenwerking met prof.drAnneke Smelik van de Radboud Universiteit en gefinancierd door NWO. Sinds 2012 leidde het lectoraat de Nederlandse nationale onderzoeksagenda voor innovatie in mode en textiel (CLICKNL), waarbij een sterk netwerk van onderzoekers, onderwijsinstellingen en bedrijven is gevormd. In 2015, samen met dr. Jeroen van den Eijndes lectoraat Productontwerp & Interieurarchitectuur (nu: Tactical Design), werd het Centre of Expertise Future Makers opgericht, dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen en productieprocessen in mode en design.

Partners

ArtEZ Future Makers
ArtEZ Community
Website: https://futuremakers.artez.nl

Master Critical Fashion Practices
ArtEZ Community
Website: https://www.artez.nl/en/course/fashion-strategy

Master Fashion Design (Practice Held in Common)
ArtEZ Community
Website: https://practiceheldincommon.nl

Adviescommissie

Adriana Galijasevic

Adviescommissie – Denim, duurzaamheid en circulariteitsexpert

Prof. dr. Anneke Smelik

Adviescommissie – hoogleraar Visuele Cultuur , afdeling Algemene Cultuurwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

Douwe Jan Joustra

Adviescommissie – specialist in circulaire economie

Pauline van Dongen

Adviescommissie – modeontwerper en onderzoeker gespecialiseerd in technologie van wearables

Roger Gerards

Adviescommissie – Algemeen Directeur Meester Opleiding Coupeur, The Master Tailor Institute