Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Handig voor starters

Het ArtEZ Business Centre kan je alles vertellen over ondernemen, professionaliseren en je hoofd boven water houden als kunstenaar. Wil je liever in alle rust zelf zoeken of naslaan welke informatie online beschikbaar is dan hebben we gefilterd wat van belang kan zijn voor je onderneming. Onderaan deze pagina vind je de FAQ rondom corona voor alumni en zzp'ers. 

Handig voor starters

 

 

Beroepsorganisaties

Deze beroepsorganisaties behartigen de belangen van de individuele leden en de beroepsgroep.

 • BBK is de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Heeft een adviesbureau voor juridische bijstand en eventuele bemiddeling bij conflicten.

  BNO is de branchevereniging voor Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus. De organisatie adviseert bij zakelijke vraagstukken en organiseert onder andere seminars, masterclasses en events.

  Boknet is een beroepsorganisatie voor professionele, zelfstandig werkende kunstenaars. Boknet biedt ondersteuning in ondernemerschap. Leden krijgen korting op materialen en diensten en er is een gratis juridische helpdesk.

  Dupho (Dutch Photographers) is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. De organisatie adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied. De kennisbank op de website bevat veel handige informatie over ondernemen.

  Kunstenbond is een vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders. De bond volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, heeft invloed op beleidsvraagstukken en zorgt voor collectieve belangenbehartiging (zoals CAO's) en leden kunnen individuele hulp en advies krijgen.

  Platform Beeldende Kunst is een netwerk van individuen, belangenverenigingen, kunstacademies, musea, presentatie-instellingen, blogs, kranten, tijdschriften en andere partijen binnen en buiten de culturele sector. Wil inzichtelijk maken hoe het huidige kunstlandschap verandert, wat de effecten zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor de individuele kunstenaars en andere makers.

 • BNA Branchevereniging Nederlandse Architecten

  BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel.

  BNI  Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

  De vereniging ondersteunt, stimuleert en promoot Nederlandse interieurarchitecten in binnen- en buitenland. Een kleine vierhonderd interieurarchitecten zijn lid van de bni. Zij hebben een erkende opleiding gedaan, staan ingeschreven in het architectenregister en hebben minimaal drie jaar praktijkervaring.


  BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

  De BNO is een vereniging, opgericht door ontwerpers, voor ontwerpers. Daarnaast is de BNO op allerlei plekken in en buiten Nederland present met activiteiten, doen ze noodzakelijke lobbywerk en geven ze Dude uit, het Dutch Designers magazine.   

 • Beroepsverenigingen

  BAM! is de Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten voor de nieuwe generatie songwriters en artiesten. Doelen zijn: maximale online inkomsten, rechtvaardige inkomsten uit live-optredens, transparante inkomstenstromen in muziekindustrie en de rechtenorganisaties. BAM! wil ook een platform zijn voor kennisoverdracht.

  Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) is er voor componisten in de reclame, film, jingles en gamemuziek. BCMM zet zich o.a. in om het inkomen van Nederlandse mediacomponisten te behouden.

  Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM) behartigt de belangen en ondersteunt en adviseert improviserende musici bij het ontwikkelen van hun beroepspraktijk en hun maatschappelijke positie.

  Dutch DJ Foundation (DDJF) heeft het geven van voorlichting aan, en het behartigen van de belangen van alle Nederlandse DJ’s/producers als doel.

  Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen biedt de leden, Nederlandse zangdocenten van alle genres, de mogelijkheid van en met elkaar te leren.

  Nieuw Geneco, het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. Het doel is om het scheppen van nieuwe muziek te bevorderen en de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten. 

  Vrije KNTV is een beroeps- en belangenvereniging voor musici. 

  Vakbonden

  Kunstenbond heeft een aparte vakgroep Muziek waarin de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb), BV Pop valt en de vakgroep Klassiek samen optrekken om de belangen te behartigen. 

  CNV is een vakbond voor kunstenaars, auteurs, artiesten, koren en iedereen die zich bezighoudt met kunst en cultuur.

  Algemeen

  Artiesten Belangen Centrum (ABC) is een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. Het ABC is in het leven geroepen om knelpunten in het werkveld van professionele artiesten en musici op te lossen zowel onderling als op nationaal beleidsniveau. Daartoe verstrekt zij vakgerichte informatie, organiseert zij netwerkbijeenkomsten en beroepsondersteunende activiteiten.

  Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de branchevereniging van professionele podiumkunstenaars in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen. Daarnaast organiseert de NAPK netwerkbijeenkomsten.

  Platform voor Freelance Musici (PvFM) wil een sleutelpositie innemen tussen de verschillende kunstenvakbonden en andere culturele belangenorganisaties voor klassiek opgeleide musici. Het PvFM streeft naar betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij.

  De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital.

 • ACT Belangenverening
  Belangenvereniging voor iedereen die zich acteur noemt. 

  Artiesten Belangen Centrum (ABC) 
  Een branche-organisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici. 

  Kunstenbond
  De vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten. 

  NBDO Dansbelang
  Een beroepsvereniging die dansers, dansdocenten of choreografen als groep in gesprekken met de overheid en ondersteunende instituten vertegenwoordigt. 

  Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK)
  De branchevereniging voor professionele podiumkunstproducenten.

  Platform Scenography
  Een netwerk dat als doel heeft om de scenografie als een zelfstandige ontwerpdiscipline beter zichtbaar te maken.

  Platform Theaterauteurs
  Een onafhankelijk platform voor toneelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. 

  Samen1Stem
  De vakvereniging voor freelancers die werkzaam zijn in het stemmenvak en de nasynchronisatie. 

  Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)
  Bevordert academisch onderzoek naar dans.

  DutchCulture is het Nederlandse advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking.

  Cultuurloket geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. 

ArtEZ Finals, 2019

Kennis en informatie

 • BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

  Schakel025

  Schakel025 is een platform in Arnhem waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector wordt gedeeld.
  Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller.
  De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment. Jonge makers en startende initiatieven met een artistieke basis die een nieuw, actueel en/of experimenteel cultureel project initiëren in Arnhem kunnen een bijdrage aanvragen.

  LKCA

  Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Verzorgt deskundigheidsbevordering, informatie, een groot netwerk en doet veel onderzoek in het kunst- en cultuuronderwijs en amateurkunst.

  Cultuurconnectie

  Cultuurconnectie is een branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten.

  BK-informatie

  Naast berichtgeving over het beeldende kunstbeleid van de rijksoverheid, van provincies en gemeenten, van instellingen en organisaties, bevat BK-informatie advertenties voor opdrachten en aankopen, oproepen voor Artist-in-Residence programma’s, aankondigingen van internationale wedstrijden, prijzen, stipendia en mogelijkheden voor deelname aan projecten en manifestaties.

 • Het Nieuwe Instituut

  Het Nieuwe Instituut richt zich op architectuur, design en e-cultuur. Het instituut organiseert tentoonstellingen, congressen en debatten, beheert de collecties en archieven van de belangrijkste Nederlandse architecten en stedenbouwers, heeft een uitgebreide bibliotheek en boekwinkel en een internationaal studiecentrum. De NAi010 publishers geven een groot aantal publicaties uit, waaronder het Architectuur Jaarboek.

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.


  Architectuur Lokaal

  Architectuur Lokaal heeft als doelstelling de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te stimuleren in de bouw- en bestuurderswereld. Dat doet zij via symposia, cursussen en excursies. Daarnaast geeft Architectuur Lokaal een gelijknamige krant uit en een handboek over architectuurbeleid. Verder coördineert dit bureau bijeenkomsten van het netwerk van lokale architectuurcentra (waaronder ARCAM in Amsterdam, Casla in Almere, Aorta in Utrecht) en is het Steunpunt Ontwerpwedstrijden bij haar ondergebracht. Architectuur Lokaal onderhoudt tevens een website met daarop onder meer de Kalender van Nederland en een internationaal Architectuur Adressenboek.

  Platform31

  Platform is de kennisorganisatie voor stad en regio en is ontstaan uit een fusie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Platform31 is, naar eigen zeggen, een broedplaats voor onderzoek en experiment, een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers én doeners die van aanpakken weten.

  Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM)

  ARCAM wil het draagvlak voor de architectuur verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen. ARCAM is een informatiepunt met een groot aantal architectuurboeken, tijdschriften, folders, sites, kaarten en een knipselarchief. Daarnaast organiseert ARCAM lezingen, en tentoonstellingen over actuele thema’s in de eigen expositieruimte. ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum om bestaande programma's op elkaar af te stemmen en nieuwe activiteiten te initiëren.

  Academie van Bouwkunst

  De Academie van Bouwkunst in Amsterdam organiseert i.s.m. ARCAM de lezingenreeks 1·Lectures. Deze lezingen op de donderdagavonden gaan in op thematische, actuele onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. De lezingen zijn openbaar en mede bedoeld voor geïnteresseerden van buiten de Academie.

  Pakhuis de Zwijger

  Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor inspirerende bijeenkomsten en onverwachte kruisbestuivingen. Er is een uitgebreide agenda met verschillende thema’s die vaak over de stad en architectuur gaan.

   

 • Stichting Elektro-Instrumentale Muziek (STEIM)

  Een internationaal actief ontwikkelingsinstituut dat elektro-instrumentale concepten en producten ontwikkelt voor, en in samenwerking met, makers in de podiumkunsten. Naast onderzoek en ontwikkeling ontplooit STEIM activiteiten op het gebied van informatie, educatie, manifestaties en faciliteiten.


  Buma Cultuur

  Een stichting die is opgericht om het gebruik van Nederlands muziekcopyright te bevorderen. De organisatie brengt het Nederlands muziekproduct in binnen- en buitenland onder de aandacht op beurzen, via evenementen, promotie-CD’s, etc. Buma Cultuur stimuleert nieuw (pop)talent o.a. door de Muzikantendag, inJazz en het Amsterdam Dance Event.

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.  Buma Jr.

  Springplank voor jonge componisten en auteurs tot 26 jaar aan het begin van hun carrière. Als lid kun je via Buma Bridge in contact komen met professionals in de muziekbranche, korting krijgen op apparatuur, opleidingen etc., je kunt je eigen nummers promoten en je informeren over auteursrechten.


  Stichting SWING

  Geeft door het hele land workshops en educatie op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. 


  Organisatie Oude Muziek

  Is verantwoordelijk voor het Holland Festival Oude Muziek, het Netwerk Oude Muziek, het tijdschrift Oude Muziek, de organisatie van o.a. symposia en workshops. Doelstelling is naar de hoogste maatstaven van kwaliteit, zowel in artistieke als in wetenschappelijke zin, voor een groot publiek het muziekrepertoire uit vroegere eeuwen te ontsluiten en presenteren. Daarbij staat de Europese muziekgeschiedenis centraal, in samenhang met de niet-westerse oude muziek. 


  Stichting Huygens-Fokker 

  Wil de kennis van en interesse in microtonale muziek bevorderen. Het begrip microtonaliteit staat voor muziek die op enigerlei wijze afwijkt van de traditionele West-Europese toonverhoudingen. De stichting beheert enkele instrumenten en zorgt voor bespeling ervan, het onderhoudt een archief en maakt dit toegankelijk.


  Stichting PopSport

  PopSport is een landelijk coaching- en talentontwikkelingsprogramma voor jonge muzikanten en bands. Ze bieden regelmatig trainingen, masterclasses en workshops, zowel muziekinhoudelijk als op zakelijk en creatief gebied. Via de website kun je een profiel aanmaken, in contact komen met anderen en zo je netwerk vergroten.


  Musicmotion

  Organiseert netwerkbijeenkomsten en trainingen voor de muzieksector.


  Verenigde Podiumkunstenfestivals

  Een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse festivals dat een betere verankering van de rol, positie en betekenis van festivals in de culturele infrastructuur van Nederland wil bereiken, zowel lokaal als nationaal, zowel financieel als in beeldvorming.

 • Schakel025

  Schakel025 is een platform in Arnhem waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector wordt gedeeld.
  Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller.De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment.
  Jonge makers en startende initiatieven met een artistieke basis die een nieuw, actueel en/of experimenteel cultureel project initiëren in Arnhem kunnen een bijdrage aanvragen.

  BeroepKunstenaar

  Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector
  Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

   

ArtEZ, Uitnacht Arnhem, 2020, fotografie Chiel Eijt

FAQ rondom corona voor alumni en zzp'ers

Update 28-09-2020 I 15:04

TOZO 3

Tot 1 oktober 2020 kan je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kan je de Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kan je een verkort aanvraagformulier indienen zodra je woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Wat veranderd er? Er komt een vermogenstoets. Heb je een vermogen boven de € 46.520 dan kom je niet in aanmerking voor Tozo 3. Niet alles wordt meegerekend aan het vermogen, bv een eigen woning en apparatuur van de onderneming blijven buiten beschouwing.

Lening
Het is nog steeds mogelijk om een bedrijfskrediet te krijgen via Tozo 3. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid

Waar vind ik tips over juridische of financiële gevolgen als zelfstandige in de cultuursector?

De Kunstenbond heeft een leidraad opgesteld die via deze link te vinden is.

Hoe breng ik mijn artistieke product nu bij mijn publiek?

Nu het publiek voorstellingen en tentoonstellingen niet meer fysiek kan bezoeken, ontstaan in rap tempo allerlei online initiatieven: van streamingdiensten tot het ontsluiten van digitale archieven. Denk daarbij goed na welke optie het beste bij je praktijk aansluit. Gebruik daarbij het overzicht van Cultuur+Ondernemen over digitale verdienmodellen

Breng in kaart hoe je er financieel voor staat

Omzet die per direct wegvalt: velen hebben er op dit moment mee te maken. En het is nog onduidelijk wanneer activiteiten weer op volle toeren kunnen draaien. Een realistische blik op de financiële toekomst is nu extra belangrijk. Die helpt beter te kunnen reageren op acute dreigingen of dreigingen op langere termijn. Met dit stappenplan van Cultuur+Ondernemenkrijg je zicht op de financiële situatie

Online werk tonen en verdienen

Er is nu veel aandacht voor het op verschillende manieren tonen van verhalen en artistiek werk online. Op deze pagina laat DEN (kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector) zien hoe je je werk digitaal kunt tonen. In sommige van die voorbeelden laten makers ook zien hoe ze daar geld mee verdienen.

Overzicht van online culturele initiatieven

De Boekmanstichting zet in een apart overzicht de komende tijd verschillende initiatieven voor je op een rij. In dit overzicht nemen ze nieuwe initiatieven op van culturele organisaties en makers die in deze tijd waarin fysiek contact niet mogelijk is, hun publiek toch digitaal door deze moeilijke periode heen willen helpen.

Waar kan ik mijn gemiste inkomsten of financiële schade melden?

Voor het bepalen van de noodzakelijke steun is het essentieel dat de sector informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken. Dat kan via verschillende meldpunten, zoals:
Kunstenbond (voor zzp'ers)
Boekmanstichting (algemene survey)
Cultuurconnectie (kunst- en cultuureducatie)
Popcoalitie
KNMO
Koornetwerk Nederland
LKCA (voor amateurkunstprojecten)

Platform BK lanceerde een enquête om de verloren inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers in kaart te brengen, deze is al bijna 700 keer ingevuld. De enquête is inmiddels gesloten.

Zzp'er in de cultuursector: lees hier alle informatie over de TOZO-regeling per 1 juni

Zzp'ers in de culturele sector die in de knel komen, kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Inmiddels is bekend geworden dat de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Lees in dit artikel meer informatie.

Waar kan ik een beroep doen op de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers?

Zzp’ers in de culturele sector kunnen gebruikmaken van de TOZO (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). Dit is een aanvulling van inkomsten tot 1500 euro per maand voor drie maanden. We raden je aan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij je gemeente.

Arnhem 
Arnhemse ondernemers (met DigiD) kunnen vanaf heden uitstel van gemeentelijke belastingen aanvragen. Dit geldt ook voor zzp'ers, ondernemers in de kunst- en cultuursector, stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ga naar de de informatie over uitstel van de gemeente Arnhem

Aanvraag TOZO: https://www.arnhem.nl/Ondernemers/Financi_n/Extra_tijdelijke_ondersteuning_voor_zelfstandigen

Zwolle
Ga voor meer informatie naar informatie voor ondernemers op de website van de gemeente.
Aanvraag TOZO: https://www.zwolle.nl/ondernemen/tijdelijke-ondersteuning-voor-zpers-en-zzpers

Enschede
Ga voor meer informatie naar informatie voor werkgevers en ondernemers op de website van de gemeente. 
Aanvraag TOZO: https://corona.rozgroep.nl

En verder:

Bekijk op de website van de KvK alle mogelijke regelingen voor jou als zzp’er.

Meer informatie van de overheid vind je hier.

Internationale culturele samenwerking - COVID-19 Helpdesk
Bij DutchCulture centre for international cooperation's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie, advies en Q&A's, gerangschikt per land en discipline. Lees hier meer over afspraken en contracten, mobiliteit, financiering en subsidies.

Kunsten ’92: Wat kun je nu doen?
Op deze pagina houdt Kunsten ‘92 bij wat culturele instellingen en makers nu kunnen doen om te zorgen dat ze deze moeilijke periode door komen.

Creatieve Coalitie
36 organisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector. Lees hier hun selectie belangrijkste informatiebronnen en een serie artikelen van leden van de Creatieve Coalitie.

Onderzoek gevolgen coronarichtlijnen en protocollen
Koepels, belangenorganisaties, provinciale instellingen en andere spannen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren.
Op initiatief van Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA worden de gevolgen voor de langere termijn in kaart brengen met de bijgevoegde enquête.

Eva Visch, IN_architecture ArtEZ, Zwolle