Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Het Docent op maat-programma is speciaal ontwikkeld voor kunstenaars en ontwerpers met een bachelor-diploma in de kunsten en docenten met een tweedegraads docentopleiding. Op basis van gedeelde achtergronden doorlopen we samen een programma dat enerzijds recht doet aan jouw expertise en je anderzijds uitdaagt om je verder te ontwikkelen. Dit programma beslaat twee jaar. Na het positief doorlopen van dit programma beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid, geldig voor alle onderwijsniveaus.

Op maandag en donderdagavond heb je zo’n twee à drie dagdelen les, soms samen met de voltijd, soms met de deeltijd en soms in een aparte groep. Gedurende de opleiding verbreed je enerzijds expertise op beeldend en kunsttheoretisch vlak en anderzijds verdiep je jouw expertise, van waaruit je kunst-educatieve interactie ontwikkelt. Hierin lopen theorie en praktijk en beeldende kunst en educatie regelmatig door elkaar. Stage en ontwerp van educatie vormen een essentieel onderdeel van de studie. Je bent maker van beelden en maker van educatie: beeldende kunst als medium voor rijke interactie.

Je wordt een beeldend educatief ontwerper van betekenisvolle ontmoetingen, die je uitvoert binnen de school, op educatieve afdelingen van presentatieplatforms, in community art projecten of als ondernemer.

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV) is ook te volgen in deeltijd en voltijd, en in Arnhem

 

 

Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle - Studenten tijdens een werkplaats instructie.
Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle - Stadsfestival Zwolle.
docent Beeldende Kunst en Vormgeving Zwolle - Eindexamenwerk Arjan Gunst.
Beeldend werk van Mirte Slob, 2016
Beeldend werk van Herman Brink