Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Toelating

Toelating

Aan kunstenaars en ontwerpers met een hbo-diploma van een kunstopleiding en voor docenten met een tweedegraads lesbevoegdheid in de beeldende vakken bieden wij de opleiding Docent BKV Op Maat. De bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (voltijd of deeltijd) bestaat uit 240 studiepuntenOp Maat ontstaat doordat er vrijstellingen worden verleend, op basis van één of meerdere diplomas en het artistiek, communicatief en reflectief vermogen. Zo wordt een studieprogramma van ongeveer 80 studiepunten mogelijk, met een duur van twee jaar.

Toelatingseisen Docent Beeldende Kunst
en Vormgeving
 Op Maat 

Een afgeronde hbo-kunstopleiding of tweedegraads docentopleiding Tekenen, Handvaardigheid of Textiele Werkvormen (TeHaTex). 
- Een positieve beoordeling bij het individueel assessment. 
 
Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen. 


Assessment 

Om toegelaten te worden tot de studie Docent BKV op Maat zal er een assessment afgenomen worden van ongeveer 1 uur. Dit gesprek voer je met een commissie van minimaal twee docenten, ook geef je een presentatie. Je neemt je beeldend werk mee en geeft zo goed mogelijk inzicht in de gevolgde opleiding en eigen praktijk. Stuur vooraf een motivatiebrief, waarom jij deze opleiding wilt gaan volgen, een CV en kopie van je diploma(’s). 
 
In het gesprek komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • je motivatie om deze opleiding te volgen
  • de opleiding(en) die je hebt afgerond en je ervaring in praktijk
  • communicatieve en reflectieve vermogens 
  • het plaatsen van je beginsituatie naast het curriculum van Docent BKV
  • de studiebelasting
  • het doornemen van de formele eisen

We raden je aan om je voor het gesprek goed te oriënteren op de opleiding. Dat kan door een bezoek aan een open dag, een informatieavond, het volgen van een meeloopdaghet lezen van de website en een oriënterend gesprekOok kun je meer zicht krijgen op het beroep van een docent BKV door een bezoek te brengen aan een school of educatieve instelling.  

Na aanmelding via Studielink neemt de opleiding contact met je op voor een assessment en zal je meer informatie geven over de procedure. 

Belangrijke aanpassing: ondanks de maatregelen tegen het coronavirus gaan de toelatingsexamens en assessments voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle gewoon door. De toelatingsgesprekken gaan online plaatsvinden. Je kunt je gewoon aanmelden voor de opleiding, je zult dan een mail ontvangen met instructies.

 

Uitslag en geldigheid 

De toelating wordt definitief nadat de examencommissie alle instroomeisen heeft gecheckt en het voorgestelde studieprogramma is goedgekeurd.  Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor. 
 
Aangezien het programma van Docent BKV op Maat in Zwolle inhoudelijk en praktisch verschilt met dat van Arnhem, moet het assessment plaatsvinden op de locatie waar je de studie gaat volgen.