Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Toelating

Toelating

Het programma bachelor ArtEZ DBKV Zwolle bedraagt 240 ec. Op basis van de combinatie van diploma(‘s) en artistiek, communicatief en reflectief vermogen kunnen vrijstellingen aangevraagd worden, waardoor een tweejarig studieprogramma van ongeveer 80 ec’s. mogelijk wordt. Om aan dit programma te kunnen deelnemen, worden zowel toelatingseisen als motivatie doorgenomen.

Toelatingseisen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

  • Afgeronde hbo-kunstopleiding of tweedegraads docentopleiding Tekenen, Handvaardigheid of
    Textiele Werkvormen (TeHaTex).
    • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.

Intakegesprek

Voor Docent op Maat voer je een intakegesprek van ongeveer 40 minuten. Dit gesprek vindt plaats met een commissie van minimaal twee docenten. Je neemt je beeldend werk mee, een CV en een kopie van je diploma(‘s). Stuur vooraf een motivatiebrief, waarom jij deze opleiding wilt gaan volgen.

In het gesprek komen de volgende onderdelen aan bod:
• je motivatie om deze opleiding te doen met een reële inschatting van je studietijd;
• communicatieve en reflectieve vermogens;
• het plaatsen van je beginsituatie naast het curriculum;
• het doornemen van de formele eisen.

Het is fijn als je jezelf voorafgaand aan het gesprek goed georiënteerd heb op de opleiding, via een open dag, een ‘meeloopdag’, de website en/of een bezoek van een school of educatieve afdeling van een beeldende kunst-platform/presentatie instelling.

Intake-data

Na aanmelding via studielink neemt de opleiding contact met je op voor een intake. De data waarop deze intakes worden gepland zijn:
Maandag 11 mei 2020
Maandag 25 mei 2020
Maandag 8 juni 2020
Maandag 22 juni 2020

Uitslag en geldigheid

De toelating wordt definitief nadat de examencommissie alle instroomeisen heeft gecheckt. Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Aangezien de maatwerkprogramma’s Docent BKV in Zwolle en Arnhem dusdanig inhoudelijk en praktisch van elkaar verschillen, vragen we je om het intakegesprek te voeren op de locatie waar je je studie wilt volgen.

Wil je meer weten over de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Deeltijd of Op Maat? Kom je vragen stellen tijdens de open dag op zaterdag 9 november van 10.00 - 16.00 uur. Je bent superwelkom.