Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat

Studie

Studie

Je studeert samen met studenten die al dan niet recent een bachelor in de beeldende kunsten hebben behaald en met docenten met een tweedegraads bevoegdheid. Verschillen in achtergrond en leeftijd maken de groepsdynamiek interessant. Tevens sluit je soms aan bij het voltijd- of deeltijdprogramma.

Tevens bestaat de mogelijkheid om mee te gaan op excursie kunt, deel te nemen aan interdisciplinaire projecten, of tijd vrij te maken om je in specifieke onderwerpen te verdiepen.

In het programma staan lessen geprogrammeerd die een basis vormen voor educatie en voor kunst- en cultuurtheorie. Ook voor de beeldende vakken starten we met een verbreding van jouw gespecialiseerde profiel. In de afstudeerfase ontwikkel je een ontwerp onderzoek gekoppeld aan een stage en specialiseer je je binnen Veld, een integratief programma van beeldende praktijk en kunsttheorie.

Studielast

Studieduur: ongeveer 2 jaar.
Studielast: Het programma bachelor ArtEZ DBKV Zwolle bedraagt 240 ec. Op basis van de combinatie van diploma(‘s), artistiek, communicatief en reflectief vermogen kunnen vrijstellingen aangevraagd worden, waardoor een tweejarig studieprogramma van ongeveer 80 ec. mogelijk wordt. Bij uitzondering worden op persoonlijk niveau soms extra studieonderdelen toegevoegd aan het programma. Dit plan is opgesteld op basis van gedeelde achtergrond van studenten..
De ervaring leert dat studenten ongeveer 30 uren per week studeren.

Lesrooster

Je hebt gemiddeld twee of drie dagdelen les, die we verdelen over maandag ochtend middag of avond en donderdag avond. Daarbij heb je samen met de voltijd en/of deeltijd les of juist als groep apart.

Kosten

Je betaalt afhankelijk van het voortraject collegegeld en daarnaast dien je rekening te houden met boekengeld en materiaalkosten en facultatief met geld voor excursies.

De aanschaf van een MacBook pro is door de staf A&D en IA als verplicht gesteld voor deelname aan een van de opleidingen. Elke student kan via ArtEZ tot 14% korting krijgen. Softwarepakketten kunnen het best na inschrijving aan de Hogeschool aangeschaft worden tegen gereduceerde prijzen via Surfspot.
Raadpleeg voor mogelijke vergoedingen de sites van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de belastingdienst en ArtEZ, via:  Meer specifiek: Extra studiefinanciering voor leraren in spe: https://www.duo.nl/particulier/leraar/extra-studiefinanciering/extra-studiefinanciering-voor-leraren-in-spe.jsp# Mogelijkheden tegemoetkoming leraren: https://www.duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp