Architectuur

Architect is een van de meest creatieve en inspirerende beroepen aller tijden. Architecten zijn bij uitstek vormgevers en conceptuele beeldenmakers. Met hun werk kunnen ze de levens van mensen beïnvloeden, verbeteren en aangenamer maken. Zelf architect worden? Volg de Master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem.

Dit is de master Architectuur bij ArtEZ:

  • concurrent onderwijs: studeren en werken
  • beeldend en atmosferisch
  • pionierende houding
  • kleinschalig en persoonlijk
  • open en creatieve cultuur
  • samenwerking met andere kunstdisciplines.

Het diploma geeft recht op inschrijving in het Architectenregister; het buitenschools curriculum is gelijkwaardig aan de beroepservaringsperiode zoals die in de Wet op de Architectentitel staat beschreven. Met het diploma mag je de titel Architect voeren.

Lieke Roerink
Plein 16
Plein 16
Afstudeerpresentatie
Opening Archiprix expositie