Docent Muziek Zwolle

Studie

Als student Docent Muziek aan het conservatorium in Zwolle leer je veel over methodiek-didactiek, oftewel hoe geef je muziekles en welke muziekmethodes horen hierbij? Natuurlijk is er veel aandacht voor musiceren en muzikale theoretische vorming. Ook samenwerking met andere kunstdisciplines is belangrijk.

Onderwijsprogramma Docent Muziek

Het studieprogramma bestaat uit vier clusters:

  • methodiek-didactiek
  • musiceervakken
  • theoretische vorming
  • overig, zoals keuzevakken, projecten en een studiereis. 

Deze onderdelen komen ieder studiejaar aan bod.

Het ArtEZ Conservatorium besteedt binnen het onderwijs ruim aandacht aan 'gezond musiceren'

Werkweek 2017: Alle studenten Docent Muziek Zwolle starten het studiejaar met een gezamenlijke werkweek in Lievelde. Een week met workshops, orkest-, koor- en bandrepetities, het nachtspel, interessante lezingen, een open podium avond, de ontgroening, de roast, sport en spel en meer. Dit keer hebben de 60 studenten op vrijdag ter afsluiting een geweldige voorstelling verzorgd in het Isala Ziekenhuis in Zwolle! Foto Jan Wichert Bunschoten
Werkweek 2017: Alle studenten Docent Muziek Zwolle starten het studiejaar met een gezamenlijke werkweek in Lievelde. Een week met workshops, orkest-, koor- en bandrepetities, het nachtspel, interessante lezingen, een open podium avond, de ontgroening, de roast, sport en spel en meer. Dit keer hebben de 60 studenten op vrijdag ter afsluiting een geweldige voorstelling verzorgd in het Isala Ziekenhuis in Zwolle! Foto Jan Wichert Bunschoten

Propedeuse: oriëntatie

In het eerste jaar maak je kennis met het geven van muziekles en de methodes die daarbij horen. Vanaf het begin tot het eind van de studie sta je in de praktijk en loop je binnen verschillende schooltypes stage. Binnen de hoofdvakles, waarin methodiek, didactiek en pedagogiek aan de orde komen, wordt hiervoor een stevige basis gelegd. Uiteraard ben je ook veel zelf aan het musiceren. Je raakt thuis in verschillende muziekstijlen: van klassieke muziek tot jazz en pop, en ook de niet-westerse muziek (één keer per twee jaar is daarvoor een projectweek en niet-westerse muziek behoort tot de keuzevakken). Je leert - naast je hoofdinstrument - ook andere instrumenten te bespelen. Zelf muziek maken en schrijven vormen een belangrijke basis. Je bespeelt een instrument, zingt en begeleidt liederen op de piano of de gitaar. Ook zing en speel je in koren en ensembles. Dat maakt je als toekomstig muziekdocent breed inzetbaar.

In het eerste jaar ga je met alle propedeusestudenten van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle op studiereis naar Berlijn.

Binnen het Interdisciplinair programma maak je kennis met de studenten van de andere docentenopleidingen in Zwolle (Beeldende Kunst & Vormgeving en Theater). Ook doe je ervaring op in het lesgeven binnen een interdisciplinaire setting en ontwikkel je lesmateriaal voor medestudenten.

In het eerste jaar kun je toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretisch programma van je eigen bacheloropleiding.

Studenten van andere kunstdisciplines kom je ook tegen tijdens ArtEZ Studium Generale. Tijdens dit dagprogramma vol debat, workshops, performances en lezingen ontmoet je relevante sprekers uit de kunst, wetenschap en maatschappij. Je gaat met hen in discussie en scherpt op die manier je mening en gedachten.

Tweede en derde jaar: verdieping

In het tweede en derde jaar is volg je een curriculum waarmee je je gaat verdiepen en verbreden. Het accent ligt op het basis- en voorgezet onderwijs. Je loopt stage op een basisschool en op een middelbare school. Je verdiept je in het Speciaal Onderwijs tijdens een project in het tweede studiejaar. Dit project doe je samen met studenten van de bachelor Muziektherapie. Je krijgt inzicht in de verschillende vormen van speciaal onderwijs door de gastdocenten. Je geeft presentaties en loopt stage.

Vanaf het tweede studiejaar dirigeer je ook koren en ensembles. Binnen het Popensemble leer je basisvaardigheden op drums, gitaar, basgitaar en keyboard. In de gezamenlijke improvisatieweken met de opleiding Muziektherapie breng je deze in praktijk. Voor dit alles is een goede muziektheoretische ondergrond noodzakelijk. Het theorieonderwijs heeft zowel de klassieke als de lichte muziek als uitgangspunt. In de Werkplaats Muziektheorie is het schrijven van muziek de basis voor het ontwikkelen en leren beheersen van muziektheoretische principes.

Binnen het Interdisciplinair programma werk je in het tweede jaar met medestudenten uit de andere disciplines op locatie in de stad Zwolle aan een cultuurroute voor een bepaalde doelgroep. In het derde jaar is er vooral aandacht voor de toepassing van Interdisciplinaire projecten in het onderwijs.

Vierde jaar: afstuderen

In het examenjaar kun je je specialiseren in een onderdeel waarnaar jouw eigen interesse uitgaat, bijvoorbeeld voortgezet onderwijs, Pabo, orthopedagogisch muziekdocent, community arts of muziektheater. Je doet hierin een eigen onderzoek, waarvoor je een stage loopt, en je ontwikkelt een eindproduct. Dit kan zijn een artikelenreeks, een lessenserie, een eigen bedrijf of een innoverende methode. Daarnaast maak je een eigen muziekproductie met of voor een zelfgekozen doelgroep. Je laat hier jouw finale muziekkwaliteiten zien.

ArtEZ finals

Alle eindexamenstudenten Docent Muziek tonen hun werk tijdens de ArtEZ finals. Een bezoek aan een van de eindpresentaties is een aanrader als je er over denkt de studie Docent Muziek te gaan doen.