Docent Muziek Zwolle

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Muziek.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de opleiding Docent Muziek musici die door enthousiasme en vakmanschap anderen willen inspireren en verder willen ontwikkelen. Hiervoor moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Docent Muziek

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
 • Met Pabo-diploma: Ben je in het bezit van een Pabo-diploma dan moet je rekening houden met een voltijdse studie van drie jaar. Tijdens deze drie jaar betaal je het instellingscollegegeld (wettelijk bepaald). In een persoonlijk gesprek met het hoofd van de opleiding Docent Muziek bespreek je het traject.
 • Voor buitenlandse studenten geldt de taaleis: niveau B2.
 • Motivatiebrief en muzikale groepsopdracht.
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (werkdag en muziektheorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Vocale en instrumentale toelatingseisen

 • Je kunt op je instrument en/of met je zangstem improviseren en eigen muziek laten horen.
 • Je hebt uitvoeringskwaliteiten en aantoonbaar ervaring in het uitvoeren van muziek.
 • Je hebt een goede, ontwikkelbare stem, zowel qua zingen als qua spreken.

Voor het toelatingsexamen bereid je het volgende voor:

 • Vier instrumentale werken, uitgevoerd op je hoofdinstrument
   1. De stukken moeten verschillen in stijl, karakter en expressie. Bijvoorbeeld bij een klassieke hoofdinstrument bereid je een etude voor, een deel van een sonate of hedendaags werk of barokstuk. Bij lichte muziek bereid je een standard, een popsong, een ballad of een blues voor met improvisaties. Dus binnen je muziekstijl klassiek of licht laat je verschillende stijlperiodes of stijlen horen.
   2. Indien zang je hoofdinstrument is, musiceer je op een akkoordinstrument. Het aantal voor te bereiden stukken blijft hetzelfde.
   3. Speel je naast je hoofdinstrument ook nog een ander instrument, dan mag je dat laten horen en inpassen in het programma. 
   4. Heb je een eigen muziekstuk geschreven, dan horen we dat graag.
 • Vier liederen
  1. De liederen moeten verschillen in stijl, karakter en expressie. Van popsong tot klassiek lied, van kinderlied tot luisterliedje.  
  2. Je mag jezelf begeleiden op gitaar of piano, ook als dat niet je hoofdinstrument is.
  3. Heb je een eigen nummer geschreven, laat dat dan horen als een van de stukken.

Toelatingseisen muziektheorie

Tijdens de theoretische toelating word je door een muziektheorie-docent getest op een aantal onderdelen. De docent zal met name testen of je muziektheoretische vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Het gaat er dus niet om dat je alles perfect beheerst maar dat je laat zien dat je basiskennis en vaardigheden bezit die tijdens je opleiding ontwikkeld kunnen worden tot het gewenste niveau. Meer info, zie hieronder de inrichting van het toelatingsexamen.

Toelatingscriteria pedagogisch/didactisch vaardigheden

 • Je kunt een goede muzikale opdracht bedenken.
 • Je kunt deze aan een groep aanbieden.
 • Je kunt met een groep omgaan.
 • Je bent een prettige leider.
 • Je hebt oog voor de kwaliteiten van de deelnemers.
 • Je communiceert goed.

Motivatieformulier en muzikale groepsopdracht

Na je aanmelding ontvang je een motivatieformulier. Dit vul je in en neem je mee naar het toelatingsexamen. Ook werk je vóór de toelating een muzikale groepsopdracht op papier uit. Bedenk een muzikale groepsopdracht, die je in tien tot vijftien minuten kunt uitvoeren met een groep van 8-12 personen, inclusief jezelf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instuderen van een lied, een klein koorstuk, een instrumentaal of ritmestuk, een klankspel of een muzikaal bewegingsspel. Neem de benodigde materialen, zoals bladmuziek of een tekst met akkoordsymbolen, mee naar het examen. 

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.zwolle@artez.nl met vermelding van studierichting. Let op: Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart!

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is in juni en heeft de vorm van een werkdag.

1. Werkdag

Aan het begin van de dag overhandig je het volgende aan de commissie:

 • Het ingevulde motivatieformulier.
 • De uitgewerkte muzikale groepsopdracht.
 • Het programma met de voorbereide instrumentale stukken en liederen en de bladmuziek.

Een groot deel van de dag wordt gevuld met groepsopdrachten. Het college van examinatoren kijkt hoe je leiding geeft aan een groep en hoe je met muziek omgaat. Andere toelatingskandidaten en een aantal studenten uit het derde jaar van de opleiding nemen deel aan deze groepsopdrachten.
Daarnaast spelen en zingen alle kandidaten individueel de voorbereide stukken en liederen voor, in aanwezigheid van het college van examinatoren en de andere kandidaten. Je wordt beoordeeld op de ontwikkelbaarheid van je doceer-, speel- en zangcapaciteiten. Tijdens deze toelatingsdag heb je een gesprek samen met de andere kandidaten over je ervaringen met het muziek- en het kunst- en cultuuronderwijs. Het kan zijn, dat de commissie je vraagt een korte improvisatie uit te voeren.

2. Muziektheorie-examen

We starten met een individuele, mondelinge test:

 • Je zingt een of meerdere melodieën die je op bladmuziek krijgt.
 • Je zingt majeur en mineur toonladderfiguren na die worden voorgezongen of voorgespeeld.
 • Je zingt ook enkele akkoordtonen na. Een aantal akkoorden worden in verschillende liggingen voorgespeeld.
 • Zingen is een erg belangrijk onderdeel van de studie Docent Muziek. Naast het zingen ga je echter ook een aantal ritmes in verschillende maatsoorten uitvoeren.

Na de mondelinge test krijg je een schriftelijke test:

 • Hierin ga je een aantal intervallen en drieklanken, die je hoort, benoemen.
 • Je krijgt een aantal korte melodische en ritmische dictees.
 • Je herkent en benoemt genoteerde drie- en vierklanken en een aantal toonladders.
 • Je hebt kennis van termen uit de Algemene Muziekleer zoals vermeld in de syllabus muziek HAVO/VWO (op de vragen via examenblad.nl)

Na deze tests hebben we een beeld van waar je staat qua muziektheorie, gehoor en ontwikkelbaarheid.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Wanneer je wordt toegelaten of afgewezen voor de opleiding Docent Muziek, is dat bindend voor beide locaties (Enschede en Zwolle). De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag van het toelatingsexamen vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie. 

Aanmelden

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.