Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

“Het Honours Lab hielp mij mijn plek als kunstenaar in de maatschappij te vinden”

  • Dans

Wat als je je studieprogramma wilt uitbreiden met aanvullende, soms zelfs interdisciplinaire onderwerpen? Burja Podlensik weet er alles van. De tweedejaars bachelorstudent Dance Artist stuitte op het Honours Lab en raakte direct geïnteresseerd. 

Burja Podlesnik, bachelorsstudent Dance Artist en deelnemer Honours Lab
Burja Podlesnik, bachelorsstudent Dance Artist en deelnemer Honours Lab

Het Honours Lab biedt een jaar lang verschillende tracks aan die studenten naast hun reguliere studieprogramma kunnen volgen. Het zijn verdiepende multidisciplinaire tracks waarbij studenten zich volledig kunnen verdiepen in artistiek onderzoek, actuele theorieën over uiteenlopende onderwerpen en relevante themas die in de samenleving spelen en hoe die zich allemaal verhouden tot de artistieke praktijk 

De perfecte intellectuele uitdaging

Het Honours Lab trok meteen Burjas aandacht. Ze voelde de drang om interdisciplinaire verbindingen binnen haar onderzoek te verkennen, en dan in het bijzondere filosofie. Burja: Ik merkte dat ik iets nodig had om mijn hersenen verder mee uit de dagen en wilde de theoretische aspecten van mijn kunst dieper onderzoeken.Alle trajecten van het Honours Lab combineren theoretische diepgang met de artistieke praktijk; precies de intellectuele uitdaging waar Burja zo naar op zoek was.  

Ik merkte dat ik iets nodig had om mijn hersenen verder mee uit de dagen en wilde de theoretische aspecten van mijn kunst dieper onderzoeken."

Burja Podlesnik, Honours Lab deelnemer en bachelorstudent Dance Artist

Artistieke autonomie en kritische betrokkenheid

Burja koos ervoor om de track "Where is the Artist?" te volgen, waarin de rol en positie van kunstenaars als professionals werd onderzocht. "Gedurende het programma heb ik me beziggehouden met verschillende concepten die te maken hebben met artistieke autonomie, zoals de oorsprong van deze notie en hoe deze zich verhoudt tot kritische betrokkenheid met de wereld", legde Burja uit. Daarnaast onderzocht ze hoe kunstenaars hun werk kunnen gebruiken om te reageren op de vervagende grenzen tussen natuur en cultuur, gender- en raciale identiteiten, en mensheid en technologie. Burja: "door deze track heb ik mijn eigen plek en doel als kunstenaar in de samenleving gevonden."

Burja Podlesnik

Leren te luisteren 

Burja genoot van haar tijd bij het Honours Lab. Het was een opbouwende omgeving: Ik heb geleerd om actief met mensen in gesprek te gaan. Niet alleen door te zeggen wat ik zelf denk, maar ook écht naar anderen luisteren. Ik heb ook geleerd dat het prima is om van gedachten te veranderen over een onderwerp.Hoewel het soms een uitdaging was om haar reguliere studieprogramma te combineren met het traject, weerhield het Burja er niet van om door te zetten. Het was het waard alleen al omdat de ervaringen die Burja opdeed tijdens het traject anders waren dan bij haar hoofdopleiding, tot aan de klassenstructuur aan toe. 

"Het gaat niet om falen: het gaat erom dat je het probeert" 

Elke bijeenkomst begon namelijk met een introductiesessie, telkens gegeven door een andere student. Burja gaf een les over beweging. Dat vond ze bijzonder nuttig. Het daagde ons uit vraagtekens te zetten bij het traditionele idee van autoriteit,zegt ze. Natuurlijk namen de docenten de leiding, maar ze namen ook deel aan de debatten en stonden open voor de meningen van studenten. Ik voelde me nooit geïntimideerd, twijfelde nooit over of ik mijn mening wel moest geven — wat ik normaal gesproken in zon situatie wel moeilijk zou vinden. Ik geloof nog steeds dat ongelijk hebben gewoon niet zon ramp is. Van fouten maken leer je. Het gaat niet om falen; het gaat erom dat je het probeert."

Breed denken 

Namen of termen uit de filosofie zijn Burja niet langer vreemd. Dankzij het Honours Lab begint ze tijdens haar theorielessen op de dansopleiding zelfs steeds meer te herkennen. Door het Honours Lab heb ik een verfijnder artistiek referentiekader gevormd. Ik ben breder gaan denken over mijn eigen werk, puur doordat ik andere studenten over dezelfde onderwerpen hoorde praten die mij bezig hielden, alleen dan uitgedrukt via een ander medium of discipline. Er zit een soort boom in mijn hoofd die zich uitstrekt richting verschillende artistieke takken. 

Ik heb ook geleerd dat het prima is om van gedachten te veranderen over een onderwerp."

Burja

 

De reis is de beloning

Burja heeft nooit spijt gehad van haar keuze voor het Honours Lab. Voor haar draaide het volgen van het traject om de reis, niet het eindproduct. Ik zou willen dat iedereen deze kans kon krijgen. Ik heb het gevoel dat ik zoveel heb gewonnen en dat ik nu over een veel breder perspectief beschik. Het hele proces was waardevol, nog voorbij dat het voor de inhoud van mijn eindwerkstuk heeft gezorgd. Hetzelfde geldt voor kunst: tijdens het creatieproces ontdek je zoveel verschillende dingen! Het eindproduct is eigenlijk maar een kleine weerspiegeling van de hele reis. 

Op de vraag of ze weer mee zou doen aan een van de trajecten als ze de kans zou krijgen, zegt Burja met een enthousiaste glimlach: Absoluut! Zijn er al nieuwe goedgekeurd? 

Volg Burja

Instagram

LinkedIn

Duik de artistieke diepte in met het Honours Lab

Zet je graag een stap verder, ben je nieuwsgierig en wil je intellectueel uitgedaagd worden? Dan is het ArtEZ Honours Lab iets voor jou. Het Honours Lab biedt door het jaar heen verschillende tracks aan, die je naast je reguliere studieprogramma kunt volgen. Het zijn uiteenlopende, verdiepende trajecten waarin je aan de slag gaat met actuele theorieën, praktijken en vormen van onderzoek.

Meer info over het honours lab

Wordt een onanfankelijk danser met de bacheleropleiding Dance Artist

Dance Artist, de dansopleiding voor hedendaagse dans van ArtEZ, leidt je op tot danskunstenaar met een eigen positie in het werkveld. Tijdens deze bacheloropleiding ontwikkel je jezelf als (co)creërende danser en maker, terwijl je ook je eigen artistieke identiteit ontdekt en belichaamt. Met een sterke focus op het voeden van je nieuwsgierigheid naar andere makers en je omgeving, biedt deze opleiding de tools die je nodig hebt om te gedijen in de dynamische wereld van dans.

Ontdek de bacheloropleiding Dance Artist