Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Honours Lab

Zet je graag een stap verder, ben je nieuwsgierig en wil je intellectueel uitgedaagd worden? Dan is het ArtEZ Honours Lab iets voor jou. Het Honours Lab biedt door het jaar heen verschillende tracks aan, die je naast je reguliere studieprogramma kunt volgen. Het zijn uiteenlopende, verdiepende trajecten waarin je aan de slag gaat met actuele theorieën, praktijken en vormen van onderzoek.

Honours Lab (voorheen Honours Programme) en Radboud University: workshop met harpiste Lavinia Meijer
Honours Lab (voorheen Honours Programme) en Radboud University: workshop met harpiste Lavinia Meijer

Dit ga je doen

Verdiep je (artistieke) onderzoeksvaardigheden in een multidisciplinaire omgeving en kies uit een divers aanbod van uitdagende tracks (Engelstalig). In het Honours Lab werk je samen met medestudenten uit allerlei studiejaren en van andere opleidingen en dompel je je onder in theoretische en praktijk-gerelateerde onderwerpen en kritische dialoog. Volg een of meer tracks naast je reguliere programma, flexibel verspreid over je studie, en behaal certificaten die je mee kunt nemen naar vervolgopleidingen.

Met de tracks van het Honours Lab waag je je buiten de gebaande paden van je opleiding. Je daagt jezelf intellectueel uit en verruimt je blik. Hoe? Door (meestal) eenmaal in de week met anderen in gesprek te gaan, kritische vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en perspectieven. Er staan relevante teksten en discussies op het programma, maar ook gastlezingen, workshops en excursies. De opdrachten die je doet zijn gericht op het doen van (artistiek) onderzoek.

Benieuwd naar wat andere studenten zeggen over het Honours Lab? Lees dit interview met Burja Podlesnik, een bachelorstudent Danskunst, waarin ze haar ervaringen tijdens het Honours Lab deelt en hoe het haar heeft geholpen haar stem als kunstenaar te vinden.

I feel that through exploring and discussing a variety of viewpoints over the past six months, I have come to better understand my own perception and understanding of the world.
Chris Grabham, student composition School of Music on 2021 (track Mapping Hybrids)

Tracks

In de tracks van het Honours Lab komen theoretische verdieping en artistieke praktijk samen. Je werkt samen met studiegenoten uit verschillende studiejaren en opleidingen. In een multidisciplinaire omgeving onderzoeken we op basis van de actuele kunstpraktijk en het actuele kunstdiscours gezamenlijk de bestanddelen van de kunsten. Waar raken concepten en opvattingen elkaar? Spreken de kunsten dezelfde taal? Voor elke track die je wilt volgen, shcrijf je een korte motivatiebrief. Op basis van de inhoud van je brief en de samenstelling van de groep word je al dan niet toegelaten.

Enkele tracks in 2023/2024 zijn:

  • In deze Honours Lab-track ga je aan de slag met vragen over hoe we met beide benen op de grond kunnen blijven staan, in tijden dat de aarde onder onze voeten lijkt te verdwijnen. Om dit te bereiken zullen we actuele concepten verkennen en kritisch bekijken, die de antropocentrische en dualistische natuur-cultuur denkwijzen vermijden die diep geworteld zijn in het westerse denken. Daarnaast onderzoek je ook wat we kunnen leren van niet-westerse en inheemse perspectieven.

  • Deze track is samen met het lectoraat Mode georganiseerd, en verkent verschillende vormen van solidariteit (zowel binnen als buiten de mode). We bevinden ons in onhoudbare en onmenselijke systemen, waar levende wezens vaak gereduceerd worden tot passieve getallen, objecten, productie-instrumenten, of koopwaar. Daarnaast zien we dat menselijke wezens zich vaak in het middelpunt van alles plaatsen. Tegelijkertijd zien we een groeiende urgentie om meer zorg te dragen voor en met anderen. Er zijn steeds meer oproepen tot solidariteit, die voortkomen uit een hernieuwd besef van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid met elkaar en met de natuur.

    De track verkent drie belangrijke thema's met betrekking tot solidariteit: solidariteitseconomieën, intersectionele solidariteit en intersoortelijke solidariteit. Gezamenlijk zullen we onderzoeken wat solidariteit zou kunnen inhouden of misschien wel zou moeten inhouden.

  • Deze track is eigenlijk voor alle makers, kunstenaars en performers, die geïnteresseerd zijn in de manieren waarop 'spelen' kan worden ingezet om creatieve blokkades op te heffen. Je maakt kunst omdat je van iets houdt en dit wilt delen. Maar soms lijk je vast te zitten, niets stroomt. Creëren voelt als werk. En niet in de goede zin van het woord. In de track 'Brave new worlds, play as resistance' onderzoeken we methoden van serious gaming, psychogeografie, het bouwen van werelden en tabletop role playing games om spel te gebruiken om creatief werk te genereren en hierover met elkaar te praten. 

  • Zelf versus ander, lichaam versus omgeving, binnen versus buiten. In de westerse gedachte dienen dualismen al eeuwenlang als fundamentele concepten. Maar kunnen de complexiteiten van onze huidige tijd nog steeds begrepen worden in termen van zulke dualismen? Of duiden de klimaatcrisis, koloniale erfenissen en kapitalistische uitbuiting op de beperkingen van deze ingesleten denklijnen? In de track 'Inside out and Outside in', een samenwerking tussen ArtEZ Honours Lab en de interdisciplinaire kunstorganisatie Sonic Acts, dagen we de fantasie van het 'begrensde menselijke subject' uit en verkennen we meer relationele perspectieven die de onderlinge verbondenheid, onderlinge afhankelijkheden en permeabiliteit erkennen die onze wereld vormgeven.

Registratie en certificaat voor afgeronde track(s)

De tracks van het Honours Lab worden uitgedrukt in ECTS (2,5 of 5 of 7,5 ECTS) om de omvang ervan aan te geven. Deze studiepunten tellen niet mee voor je huidige opleiding, maar zijn wel geldig voor na je opleiding. Als je een Honours-track voldoende hebt afgerond, wordt die opgenomen in het studentvolgsysteem (Osiris). Mocht je in totaal 30 ects hebben behaald, dan krijg je naast de registratie van de Honours-tracks ook een certificaat bij je diploma. Het volgen van Honours-tracks kan van voordeel zijn als je toelating doet voor een vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit.

Werkplaats Theorie

Ben je enthousiast over het Honours Lab? Bekijk dan ook eens de Werkplaats Theorie, een werkplaats die de kloof tussen theorie (maken) en creatief werk (maken) wil verkleinen. Het is een multidisciplinaire werkplaats waar je als student net als de andere werkplaatsen terecht kunt met allerlei vragen.

Meer informatie over Werkplaats Theorie

Praktisch

Om overlap met reguliere studieprogramma's te voorkomen, vinden de tracks voornamelijk 's avonds en in het weekend plaats. De tracks worden in Arnhem, Zwolle of Enschede aangeboden.

Het Honours Lab wordt geleid en georganiseerd door het lectoraat Theorie in de Kunsten, dat nauw verbonden is met de andere lectoraten van ArtEZ en externe partners zoals bijvoorbeeld de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wil je meer weten over het Honours Lab? Of heb je vragen? Neem dan contact op via e-mail: honourslab@artez.nl

Het Honours Lab traject Where is the Artist? heeft een enorme impact gehad op mijn manier van denken en benaderen van dans en kunst. Ik vond het Honours Lab een geweldige aanvulling op mijn studie. Het traject voedde me met veel ideeën en daagde mijn manier van denken uit. Het hielp me een kritische, maar open geest te ontwikkelen en heeft bijgedragen aan mijn choreografische kennis en het maken van kunst.