Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Master
Menu The Sound of Innovation

Selectie en toelating

Selectie en toelating

De master The Sound of Innovation bouwt op mensen met lef; zij die denk- en werkwijzen ter discussie stellen en verder kijken dan vaste paradigma's. Om niet alleen hun eigen beroepspraktijk verder te ontwikkelen, maar ook vanuit een breder perspectief te kijken; te verbeteren en te ontwrichten. The Sound of Innovation gaat niet over vooruitgang omwille van vooruitgang, maar over het leveren van praktische toepassingen waar mens en maatschappij echt iets aan hebben, zowel in de creatieve sector als ver daarbuiten. 

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de Studielink-website.  

Direct aanmelden bij Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Muziek voorbij de speakers brengen

Ben jij de baanbreker die al met één voet in de toekomst staat? De professionele muzikant, pedagoog, technicus, of sociaal onderzoeker met een brede muzikale achtergrond die de maatschappij opnieuw wil vormgeven met geluid als uitgangspunt? De masteropleiding The Sound of Innovation verwelkomt kandidaten uit verschillende vakgebieden. Mensen die de ambitie hebben een positieve bijdrage te leveren, die niet bang zijn de schouders eronder te zetten om de wereld te voorzien van de muzikale innovaties waarvan ze nog niet wist dat ze erop zat te wachten. Welke ideeën heb jij?

 • Om toegelaten te worden tot de opleiding gelden de volgende eisen:

  • een bachelor of master in een creatief vakgebied (bijvoorbeeld muziek, kunst, musicologie en cultuurgeschiedenis) of een ander vakgebied (bijvoorbeeld communicatie, sociologie, communicatie en multimediaontwerp, onderwijs, psychologie, technologie, rechten, economie of bedrijfskunde);
  • aantoonbaar talent voor het schrijven, spelen of produceren van muziek;
  • bewijs van je talent en ontwikkelingspotentieel in de vorm van een showreel of portfolio van je eigen muziek- of audioproducties;
  • positieve uitslag van het toelatingsexamen (zie hieronder);
  • bewijs van het vereiste Engelse taalniveau (zie hieronder).
 • Voor alle masteropleidingen bij ArtEZ gelden taaleisen. Je dient vóór 31 augustus een certificaat te overleggen met het niveau van je taalvaardigheid in het Engels. Als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, is de uiterste inleverdatum 31 mei.

  Raadpleeg voor meer informatie de algemene taaleisen. 

 • Het toelatingsexamen bestaat uit een auditiegesprek op basis van een persoonlijke verklaring, een showreel of portfolio van werk, een promotievideo en een projectcase.

  Casus

  Van tevoren krijg je een fictieve projectcasus toegestuurd. Hier ga je zelfstandig mee aan de slag. Een paar dagen voor het auditiegesprek bespreek je jouw uitwerking van de casus in een groep met medekandidaten.

  Motivatie: statement, werk en video

  De basis voor het auditiegesprek is een brief met een persoonlijk statement, een showreel of portfolio met eigen werk en een promotievideo. Wnodigen je uit om al je creativiteit aan te wenden, maar in je video wel zo snel mogelijk tot de kern te komen; geen lange intro’s of complete songs. Hou het kort en bondig; de maximale lengte is 5 minuten.

  Stuur je brief, video, showreel of portfolio uiterlijk 3 weken voor het auditiegesprek op. 

  Auditiegesprek

  Tijdens het auditiegesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of jouw ideeën en wensen passen bij je ambities en of ze realistisch, uitvoerbaar en op masterniveau zijn. Daarnaast komen je statement-brief, showreel of portfolio van werk, promotievideo en je uitwerking van de projectcasus aan bod.

  De eerstvolgende auditiegesprekken staan gepland op 22 en 25 maart 2021 (voornamelijk voor niet-EU-studenten) en op 20 mei, 18 juni en 2 juli 2021.

 • Na de auditie maakt de commissie haar aanbeveling bekend aan de Examencommissie. Deze beslist uiteindelijk of je ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Je krijgt binnen drie weken schriftelijk bericht over de uitslag van het toelatingsexamen.

  Let op: een positieve uitslag is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

  Ben je het niet eens met een negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure? Dan kun je bezwaar maken bij de examencommissie.

Meer informatie

Heb je vragen over de opleiding of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via cons.enschede@artez.nl.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink

Direct aanmelden bij Studielink