Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
The Sound of Innovation
Menu The Sound of Innovation

Selectie en toelating

Selectie en toelating

De masteropleiding Sound of Innovation is geschikt voor avontuurlijke en vooruitstrevende studenten met goed ontwikkelde muzikale vaardigheden en met verschillende achtergronden en opleidingen. 

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de website van Studielink. 

Direct aanmelden via Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Hieronder vind je een overzicht van alle toelatingseisen, examens en toelatingsdata. 

 • Om toegelaten te worden tot de opleiding gelden de volgende eisen:

  • een bachelor of master op een creatief vakgebied (bijvoorbeeld muziek, kunst, musicologie of cultuurgeschiedenis) of een ander relevant vakgebied (bijvoorbeeld communicatie, sociologie, communicatie en multimedia design, onderwijs, psychologie, technologie, recht, economie of bedrijfskunde); 
  • een staat van dienst in het schrijven, spelen en/of produceren van muziek; 
  • bewijs van je talent en ontwikkelingspotentieel in de vorm van een showreel of portfolio van je eigen muziek-/audioproducties; 
  • een positieve uitslag van het toelatingsexamen (zie hieronder); 
  • bewijs van het vereiste Engelse taalniveau (zie hieronder).
 • Voor alle masteropleidingen bij ArtEZ gelden taaleisen. Je dient vóór 31 augustus een certificaat te overleggen met het niveau van je taalvaardigheid in het Engels. Als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, is de uiterste inleverdatum 31 mei.

  Raadpleeg voor meer informatie de algemene taaleisen. 

 • Het toelatingsexamen bestaat uit een auditiegesprek op basis van een persoonlijke verklaring, een showreel of portfolio van werk, een promotievideo en een projectcase.

  Casus

  Je krijgt vooraf een fictieve projectcase toegestuurd. Je werkt er individueel aan en bespreekt je ideeën vervolgens met medekandidaten in een groepssessie die een paar dagen voor het auditiegesprek plaatsvindt. 

  Motivatie: statement, werk en video

  De basis voor het auditiegesprek is een persoonlijke verklaring, een showreel of portfolio met eigen werk en een promotievideo. We nodigen je uit om je creativiteit te laten zien, maar wees zo beknopt mogelijk in je video; geen lange intro’s of complete songs. De maximale lengte is 5 minuten. 

  Stuur je verklaring, video en showreel of portfolio uiterlijk 3 weken voor het auditiegesprek op. 

  Auditiegesprek

  Tijdens het auditiegesprek kun je jezelf persoonlijk voorstellen en zo nodig nadere informatie geven. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over de opleiding. We bespreken of je ideeën en ambities realistisch, haalbaar en geschikt zijn voor deze specifieke master. Tijdens het gesprek bespreken we je persoonlijke verklaring, showreel of portfolio van werk, promotievideo en je uitwerking van de projectcase. 

  Data voor het toelatingsexamen (voor studiejaar 2023/2024)

  • Maandag 6 februari 2023
  • Maandag 27 maart 2023
  • Maandag 5 juni 2023

   

   

 • Na de auditie stuurt de commissie haar aanbeveling aan de Examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk of je wordt aangenomen. Je krijgt binnen drie weken schriftelijk bericht over deze beslissing. 

  Opmerking: een positieve uitslag is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of afstudeerrichting op een andere locatie een toelatingsexamen wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het academisch jaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. 

  Als je het op procedurele gronden niet eens bent met een negatieve beslissing, kun je beroep aantekenen bij de Examencommissie. 

Meer informatie

Heb je vragen over de opleiding of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via cons.enschede@artez.nl.