Jazz & Pop

Visie

"De grenzen tussen muziekstijlen zijn dun en dynamisch. Onderlinge kruisbestuivingen inspireren weer tot nieuwe muziekvormen. Die dynamiek komt terug in de studie Jazz & Pop."

Michiel Braam
Hoofd Jazz & Pop Arnhem

Visie

De studie Jazz & Pop aan het Conservatorium in Arnhem is gericht op artistiek eigenzinnige muzikanten. Je leert als student veel over muziek en de finesses van je instrument.

Student Jazz & Pop Arnhem

Als student Jazz & Pop leer je veel over muziek en over de finesses van je instrument. De muziekstijl waarin je je specialiseert bepaal je in de loop van de studie steeds meer zelf. Zo kun je je gaandeweg je studie specialiseren op het gebied van jazz: bebop, fusion, improvisatie, of pop: rock, soul, hip-hop, dance. Of je richt je juist meer op een specifieke stijl, zoals bijvoorbeeld latin, modern creative jazz of fusion. Ook kun je ervoor kiezen om je als allround musicus te ontwikkelen. Wat je ook kiest, het doel is altijd om binnen deze keuzes je eigen muzikale persoonlijkheid te ontwikkelen. 

Multidisciplinaire studie

Het ArtEZ Conservatorium in Arnhem is onderdeel van een kunstcampus, zodat vele multidisciplinaire cross-overs mogelijk zijn. De aanwezigheid van enerzijds Muziektheater en Compositie voor Film & Theater en anderzijds Dans, Theater, Fine Art, Creative Writing, Fashion en andere ArtEZ-disciplines vormt een inspiratiebron en nodigt uit tot nieuwe vormen van samenwerking. Het zijn juist dit soort samenwerkingen die we in het werkveld steeds vaker zien.

ChoCo is een jaarlijks terugkerend interdisciplinair project, waarin compositiestudenten Jazz & Pop samenwerken met dansers en choreografen van de ArtEZ Dansacademie en orkest De ereprijs.

Gerenommeerde musici

De docenten zijn allen gerenommeerde musici en bestrijken stilistisch een breed gebied. Ze zorgen er voor dat je jezelf op hoog niveau ambachtelijk ontwikkelt. Bovendien zijn ze altijd in staat en bereid je te helpen met de meest uiteenlopende vragen binnen allerlei stijlen.

Concerten en sessies lokale musici

In Arnhem of het nabijgelegen Nijmegen worden bijna elke avond wel ergens sessies gehouden, waarop de vele lokale musici samenspelen. Samenwerkingen zijn er onder meer met Music Meeting, Grand Café Mahler, Café de Kroeg, LUX, Stella by Starlight en BReBL.