Jazz & Pop

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Muziek.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de studie Jazz & Pop aan het Conservatorium in Arnhem creatieve, ondernemende musici met een open blik, gericht op samenwerking met andere (podium)kunstdisciplines. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.


Wijziging vanwege coronavirus

Vanwege het besluit van de regering om scholen, waaronder ArtEZ, te sluiten t/m 28 april, krijgt deze selectie een andere vorm. De auditie voor Jazz & Pop worden online afgenomen.  Ook wanneer dit na 28 april nog steeds een betere (veiligere) optie is. Alle kandidaten die zich reeds hebben aangemeld ontvangen hier een e-mail over. Aanmelden kan nog tot 1 mei 2020.

Veel gestelde vragen van aankomende studenten


Toelatingseisen Jazz & Pop

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
  • Voor deze Engelstalige opleiding geldt de taaleis: IELTS 5.5 of vergelijkbaar.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (auditie en theorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Bij de toelating wordt niet gekeken naar stijlen, maar naar je muzikale vaardigheden en kwaliteiten in het algemeen. Als je veel jazzmuziek speelt, wordt ervan uitgegaan dat je dat ook bij je toelatingsauditie laat horen. Dit geldt uiteraard ook voor andere stijlen. Ben je juist heel breed ontwikkeld? Laat dan tijdens de toelating verschillende stijlen horen.

Er wordt van je verwacht dat je al enige ervaring hebt opgedaan in een stijl, die valt binnen de jazz of popmuziek. Je wordt onder meer beoordeeld op je technische beheersing en muzikale expressie. Bovendien is je mondelinge motivatie een belangrijk onderdeel van je toelating.

Vocale en instrumentale toelatingseisen

Je stelt een programma samen van vijf stukken, die enigszins verschillend zijn van karakter en tempo.

Bekijk de toelatingseisen per instrument onder hoofdvakken.

Kennismakingsles
Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.arnhem@artez.nl met vermelding van studierichting, hoofdvak en eventuele voorkeur hoofdvakdocent. Let op: Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart!

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk het overzicht van eisen algemene muziekleer en eisen gehoor.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer. 

Toelatingsexamen

De toelatingsexamens Jazz & Pop vinden plaats in maart en mei/juni. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen, die gescheiden worden afgenomen (elk onderdeel duurt 30 minuten):

1. Auditie

Je speelt of zingt een kort programma voor het college van examinatoren, bestaande uit docenten van het conservatorium. Zij beoordelen je aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden. Het eerste stuk dat je gaat spelen, kies je zelf uit je lijst. Het college van examinatoren kiest daarna, zelf of op basis van je mondelinge motivatie, nog één of meerdere stukken.

Vaak wordt tijdens een toelatingsauditie gevraagd specifieke zaken te demonstreren. Bijvoorbeeld het spelen van toonladders, à vue een fragment van blad spelen, op gehoor een fragment naspelen of nazingen. Kijk hiervoor bij de hoofdvakspecifieke toelatingseisen.

Aandachtspunten zijn onder andere:

  • Beheersing van de belangrijkste instrumentale basistechnieken.
  • Interactie, presentatie, creativiteit, toonvorming en sound.
  • Het vermogen om te improviseren
  • Affiniteit met één of meer van de volgende stijlen: jazz, vrije improvisatie, fusion, latin, pop, rock. 

Eventueel kun je worden begeleid door een ensemble van conservatoriumstudenten (hieraan zijn kosten verbonden). Maar het beste is natuurlijk om met je eigen band te spelen, omdat je dan echt kunt laten horen waar je mee bezig bent en waar je sterkste punten liggen.

2. Muziektheorie-examen

Een mondeling/schriftelijk theorie-examen wordt afgenomen wanneer je auditie voldoende is.

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. 

Als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te studeren, moet je je aanmelden vóór 1 maart. Je auditie wordt dan gepland in april. Is de deadline van 1 maart verstreken en je wilt je nog steeds aanmelden, neem dan contact met ons op via: conservatorium.arnhem@artez.nl