Artist Educator

Toelating

Meer informatie?

lo.wandel@artez.nl

Lotte Wandel
Learning Coordinator

Toelating

Inschrijving

 Schrijf je in via  ArtEZ in Studielink. Je wordt gevraagd de volgende documenten in te dienen:
- een kopie van je paspoort;
- een kopie van je bachelor-diploma (bij voorkeur in het Engels en met een studiepuntenoverzicht);
- Voor alle masterstudies gelden taaleisen. Voor deze master: IELTS 6.0 of vergelijkbaar. Meer informatie >>
Na je inschrijving ontvang je een e-mail over de toelatingsprocedure.

Toelatingsprocedure

Graag vragen we je het volgende in te dienen terwijl je diploma's (indien al behaald op het moment van de aanmelding) en documenten worden goedgekeurd:
- een CV;
- een artistiek statement, waarin je verbanden legt tussen je kunstpraktijk, interesses en de reden waarom je toelating doet;
- een portfolio dat een duidelijk beeld geeft van je huidige kunstpraktijk.

Op basis van deze documenten beslissen wij of je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Als je wordt geselecteerd, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met Lotte Wandel, de Learning Coordinator van iMAE.
Als de uitkomst van het eerste interview positief is, zal je gevraagd worden om een korte, kritische reflectie te schrijven in de vorm van het schrijven van je eigen referentie.
Deze referentie zal gebruikt als ingang voor een tweede interview wat gehouden zal worden door een ander teamlid van het international Master Artist Educator programma.
Na het tweede interview hoor je binnen twee weken of je bent toe gelaten.

Taaleisen

Houd er rekening mee dat er Engelse taaleisen gelden. Je dient vóór 31 augustus een certificaat te overleggen met het niveau van je talenkennis. 
De aanleverdeadline is  31 Mei als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren!

Raadpleeg voor meer informatie de taaleisen.

Beurzen

Als niet-EU/EEA-inwoner kom je in aanmerking voor twee beurzen: de ArtEZ Scholarship en de Holland Scholarship. De deadline voor beide beurzen is mei 2019. Neem voor informatie over beurzen, inschrijvingstermijnen, verblijfsvergunningen, accommodatie en andere verwante zaken contact op met Studentenzaken.
Als niet-EU/EEA-student ben je verplicht een borgsom over te maken.

Inschrijving deadlines

VERLENGDE DEADLINE

Ronde 3: EU/EEA studenten
• 10 juni 2020 - Aanmelding via Studielink
• 15 juni 2020 - Deadline aanleveren van toelatingsdocumenten
• 22, 23 juni 2020 – (1e ronde) Toelatingsgesprekken

Let op: wanneer de uitkomst van het eerste interview positief is zal er een datum gepland worden
voor een tweede interview.

Mocht je vragen hebben over de toelatingsprocedure, neem dan contact op met onze Learning Coordinator, Lotte Wandel:imae@artez.nl