Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Na de studie

Na de studie

Als masterstudent bij de international Master Artist Educator (iMAE) werk je aan het opbouwen van een portfolio dat je in je professionele leven kunt gebruiken. Dit portfolio bevat unieke contexten en agenda's die bruikbaar zijn in het werkveld of bij het aanvragen van financiering voor projecten. Eenmaal afgestudeerd, ben je voorbereid op de complexe realiteit van je rol als artisteducator in de samenleving.

De wereld als je atelier

Voor een artisteducator bestaat er geen grens tussen het atelier en de wereld. Als student doe je kennis, expertise en ervaring op om je voor te bereiden als afgestudeerde die klaar is om in te spelen op maatschappelijke urgenties, die elke dag veranderen. Door transformatieve kunst te maken, stellen artisteducators onbeantwoorde vragen en denken ze na over hoe ze daarop kunnen reageren.

Bekijk het voorbeeld van iMAE-alumnus Caro de Feijter, die in haar afstudeerproject ‘a tea party with broken teacups’ artistiek onderzoek gebruikte om hulpmethodes te ontwikkelen voor mensen die rouwen.

Ik realiseer me dat ik deze dingen kan doen omdat ik heb geleerd om met mensen te werken, in plaats van alleen werk over mensen te maken. 

CARO DE FEIJTER, alumnus iMAE
IMAE Master Artist Educator Promo
iMAE studenten tijdens een Site Specific College in de Negev woestijn in Israël-Palestina

Sociaal en creatief ondernemerschap

Als iMAE-alumnus vind je werk in de context van sociale praktijk en gemeenschapskunst. Je wordt een sociale en creatieve ondernemer, die dit groeiende werkveld zal blijven beïnvloeden. Je creërt nieuwe modellen van praxis (combinaties van praktijk en theorieën) die leiden tot nieuwe baanbrekende projecten. Eenmaal afgestudeerd, kom je te werken in verschillende settings en pas je jouw werk toe binnen internationale niet-gouvernementele organisaties, scholen, hogescholen en gemeenschapsonderwijs.

Afgestudeerden zijn actief in uiteenlopende settings en werken zij aan zij met non-gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen en educatieve programma's.

Het ArtEZ Art Business Centre (ABC) is het centrum voor ondernemerschap binnen ArtEZ. ABC zorgt voor de verbindingen met het werkveld en het bedrijfsleven. Zij kunnen je, tijdens je studie maar ook na het afstuderen, wegwijs maken in het werkveld, en je meer inzicht geven in welke beurzen of subsidies voor jou geschikt zijn.

Een werkveld in aanbouw

iMAE is een professioneel erkende gecertificeerde masteropleiding. Deze masteropleiding alleen kwalificeert een afgestudeerde echter niet om les te geven in formele onderwijssectoren in Nederland. Toch zijn veel van onze alumni doorgestroomd naar een baan op internationale scholen of hogescholen (waarvoor je niet een bevoegde docent hoeft te zijn) of werken voor galerijen, musea en andere culturele instellingen. Anderen hebben een beroepspraktijk ontwikkeld op basis van projectwerk en ontvangen subsidies.

Het is belangrijk op te merken dat de sociaal geëngageerde kunst- en onderwijssector groeit, maar het een ondernemende aanpak vereist om een beroepspraktijk te ontwikkelen. Een succesvolle alumnus is daarom vooruitstrevend en staat open voor de uitdagingen van een nog niet volledig gevestigd werkveld. Dit vereist een dynamische aanpak en visie die duidelijk gericht is op een onderwerp van actueel belang, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en migratie. Op deze manier construeer je als alumnus van iMAE een werkveld en herken je de gebieden waarin je kan werken.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de international Master Artist Educator mag je de academische titel Master of Education (MEd) voeren.

Deze studie is in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) te vinden onder code 49117. De formele opleidingsnaam, waaronder deze studie bekend is bij het CROHO, is Master Education in Arts. Deze CROHO-naam komt op je diploma te staan.

Na hun afstuderen gaan onze artisteducators verder met het definiëren van een nieuw gebied van kunstpraktijkonderzoek, dat uitgroeit tot een internationale beweging gericht op het gebruik van kunstonderwijs als tool voor sociale verandering.