Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Studie

Studie

Bij de international Masters Artist Educator van ArtEZ leren we actief met en van elkaar. Je brengt je eigen praktijk en onderzoeksinteresses mee en ontwikkelt die tijdens het programma voortdurend verder, in context van urgente sociale kwesties: op gebied van migratie, identiteit, conflict, milieu en diversiteit.

Kunst kan problemen adresseren en sociale verandering in gang zetten. Of het nu in een museum hangt of plaatsvindt in de openbare ruimte: kunst zet aan het denken. Bij iMAE gaat het niet over het plaatsen van kunst in of over communities, maar over samenwerken met verschillende groepen en individuen: van ambtenaren tot de particuliere sector, met kunstenaars en niet-kunstenaars, docenten, studenten NGO’s en beleidmakers.

IMAE_Marrakesh_4
iMAE Site Specific College in Marrakesh

Leren op locatie: Site Specific Colleges

Het programma van de International Master Artist Educator heeft een duidelijke focus op Site Specific Colleges: onderwijsprogramma’s op specifieke internationale locaties, die een verscheidenheid aan contexten omvatten; van politieke onrust tot conflictgebieden en maatschappijlelijke verdeeldheid. Alle locaties hebben hun eigen achtergrondverhaal en bieden een unieke kans – en uitdaging – om tussen verschillende mensen, talen en culturen te wonen, te werken en te leren. Samen met lokale bewoners en vakspecialisten ontwikkel je jouw eigen practice en onderzoek, altijd met een focus op sociale verandering. Gedurende het studiejaar bezoek je als student drie verschillende locaties:

 • We beginnen in Arnhem, met een focus op het thema identiteit: het onderzoek naar het zelf en naar hoe het zelf wordt gevormd. Je concentreert je op je eigen ontwikkeling als artisteducator en je maakt werk dat jouw eigen urgenties en interesses weerspiegelt. Vanuit de iMAE-studio en de onderwijsruimten in De Oude Kraan, aan de oever van de Rijn, maak je via theorie, workshops en (gast)colleges kennis met de belangrijkste hedendaagse debatten in de maatschappelijk geëngageerde kunstpraktijk, artistiek onderzoek en educatie studies.

 • Het Site Specific College in Brussel staat in het teken van migratie en diversiteit. De international Masters Artist Educator werkt samen met het MIGRATIEMUSEUMMIGRATION. Onze artisteducators bundelen de krachten met vluchtelingenorganisaties, ngo’s die werken met mensen die hun thuis zijn ontvlucht, culturele organisaties en de EU.

 • Met een roerig recent verleden is Noord-Ierland de aangewezen plaats om te onderzoeken hoe kunst en pedagogiek kunnen helpen recht tegenover elkaar staande partijen nader tot elkaar te brengen. In Derry/Londonderry werken we samen met het Playhouse Theatre en het Peace Education Centre: zij vormen de verbindende schakel tussen jou als student en lokale gemeenschappen, kunstinstellingen en universiteiten, zodat je je afstudeerproject kunt realiseren. In Noord-Ierland staan identiteit, conflict en transformatie centraal in het leerproces.

 

Partners

De Site Specific Colleges binnen het studieprogramma van iMAE draaien op een solide netwerk van lokale partners die dezelfde kernwaarden delen: sociale rechtvaardigheid, openheid en empathie. Samen onderstrepen ze het belang van mobiliteit en brengen ze jou, als student en veranderaar, in verbinding met verschillende mensen, groepen en sociaal-politieke contexten. iMAE werkt onder andere samen met Asociación de Arte ÚtilThe Playhouse, Migratiemuseum en Queens Collective.

 • In samenwerking met de Asociación de Arte Útil is een uniek partnerschap tot stand gekomen, waabij iMAE-studenten toegang hebben tot het grootste archief voor sociaal-geëngageerde kunst ter wereld. Als nomadische para-instelling verzorgt Asociación de Arte Útil praktische en theoretische workshops. De Asociación werkt het hele jaar door samen met de iMAE-studenten en is bij elk van de Site Specific Colleges in Arnhem, Brussel en Noord-Ierland aanwezig.

IMAE Master Artist Educator Promo 3
Bezoek aan Casco (Utrecht) als onderdeel van ‘Arte Útil in the Netherlands’, Site Specific College, 2019

Wat leer je bij iMAE? En hoe?

Als iMAE masterstudent leer je niet alleen hoe je bestaande onderzoeksmethoden gebruikt, maar ook – en vooral – hoe je je eigen creativiteit kunt ontwikkelen, om unieke onderzoeksmethoden te realiseren die aansluiten bij je praktijk en vaardigheden. Je combineert internationaal veldwerk met kunst en theorie en leert hoe je jouw eigen onderzoeksinteresses kunt toepassen in specifieke contexten.

 • Als masterstudent bij iMAE werk je met praktijkbeoefenaars en professionals, die ondersteuning bieden en feedback geven op je projecten en die je helpen om trouw te blijven aan jezelf.

 • Werken in de sociale context brengt grote uitdagingen en morele kwesties met zich mee: ethiek wordt voortdurend bevraagd. Praktijkgericht kunst-educatief onderzoek staat daarom centraal binnen het studieprogramma. In de samenwerking met anderen ontstaan verhalen. Als iMAE-artist educator leer je hoe je deze verhalen kunt waarborgen en hoe je ze kunt plaatsen in een kader van narratief onderzoek. Je leert de juiste vragen te stellen en deze te interpreteren middels artistieke interventies.

 • Als student bij de International Master Artist Educator leer je hoe je projecten op een professionele manier kunt plannen en hoe je ze ter beoordeling en kritiek kunt presenteren. Je leert hoe je reflectieve onderzoeksmethodes in kunt zetten om te schrijven over je werk en ondertussen je praktijk met theorieën te verbinden. Je ontwikkelt onderzoeksportfolio's met tekst, beeld, film, geluid en andere vormen van creatieve activiteiten die je interessant en nuttig vindt voor de ontwikkeling van je intellectuele capaciteiten. Je leert je gedachten in een samenhangende vorm te ordenen.

   

 • Als iMAE student werk je samen met praktijkbeoefenaars en professionals, die je ondersteunen en voorzien van feedback bij het uitvoeren van projecten. Deze vakspecialisten helpen je trouw te blijven aan jezelf, terwijl je tegelijkertijd de uitdagingen van het studieprogramma aangaat. Onze masterstudenten leer door samen te werken, met groepen en individuen; jong en oud, overheidsinstanties en ngo’s, lokaal en overkoepelend. Al doende ontdek je hoe je al deze verschillende entiteiten met elkaar kunt verenigen, hoe je een cultuur van wederkerigheid, kennisuitwisseling en verbondenheid kunt vormen.

 • Een belangrijk onderdeel van het iMAE-programma is het concept van de studio als onderzoekscentrum, waar iMAE-studenten – in Arnhem, Brussel en Noord-Ierland – toegang tot hebben. iMAE is een kunsteducatieve master gewijd aan sociaal engagement. Daarom hebben al onze studio’s een open plan, zodat je als student ideeën en artistieke projecten kunt ontwikkelen die zich mengen met – en raken aan die van – klasgenoten. Als artisteducator werk je samen met anderen om gemeenschappelijke doelen te vast te stellen en te bereiken.

  De gemeenschappelijke studio biedt een veilige omgeving om concepten en prototypes te ontwikkelen en te testen. Maar het programma daagt je uit om je werk naar de wereld te brengen: het studioconcept is breder dan de muren van de studio – het strekt zich uit tot in het publieke domein.

 • Vanaf het begin van het programma kijk je door een kritische bril naar jouw eigen denkbeelden over educatie. We dagen je uit om te vertrouwen op een groeiproces, waarin je alles wat je zeker dacht te weten loslaat en je eigen leerling-identiteit loslaat. Aangezien identiteit over vele jaren wordt geconstrueerd, kan dit verontrustend zijn. Maar gezamenlijk bouwen we aan een nieuwe identiteit, waarin de artist en de educator samenkomen. Je kunst wordt je educatie – en je educatie wordt je kunstwerk. Met het ontwikkelen van je visie in de context van het studieprogramma, word je een innovator die met een empathische, open en nederige blik naar de wereld kan kijken. Je leert kritisch reflecteren op gevestigde paradigma’s, maar vooral ook op jezelf, je werk en de effecten daarvan.

iMAE gave me the space to think, feel, create and collaborate.
MISTY EDEN INGHAM, alumnus iMAE

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink