Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Studie

Studie

De international Master Artist Educator (iMAE) is een eenjarige fulltime hbo masteropleiding gericht op Issues-Based Art Education en Socially Engaged Art as Research. De opleiding maakt deel uit van een overkoepelend, landelijk programma dat onderzoekt hoe kunstonderwijs op een duurzame en zinvolle manier kan bijdragen aan sociaalpolitieke verandering.

Tijdens de masteropleiding werk je over lokale, nationale en internationale grenzen heen. Je wordt aangemoedigd om projecten te ontwikkelen die sectoren overstijgen, waaronder de gezondheidszorg, het strafrecht en overheidsgrenzen. Door deze benadering kunnen nieuwe en uiteenlopende kunstonderwijsmethoden ontstaan die de barrières tussen kunst, politiek en maatschappij neerhalen.

Het studieprogramma van iMAE is gebaseerd op de kennis en praktijken van mensen die toonaangevend zijn op het gebied van Socially Engaged Art as Research, Issues-Based Art Education, identiteitsstudies, conflicttransformatie, politieke kunst, geweldloze communicatie; traumasensitiviteit en radicale pedagogieën. Je leert door kunst, in tegenstelling tot over kunst. Als masterstudent bij iMAE word je een artivist: je dwingt creatieve actie af en je gebruikt kunstonderwijs als instrument voor sociale verandering.

Opmerking: op deze pagina kun je termen, theorieën en methoden tegenkomen waar je misschien nog niet bekend mee bent. Onderaan deze pagina vind je een definities van deze termen. Of klik op het woord zelf, indien er een linkje onderzit: je wordt dan vanzelf naar de uitleg geleid. 

Wat leer je bij iMAE? En hoe?

Als masterstudent bij iMAE gebruik je bestaande onderzoeksmethodieken, wetenschappelijk en artistiek, en ontwikkel je je eigen onderzoeksmethoden die binnen je huidige praktijk en vaardigheden vallen. Je combineert werken in het atelier met veldwerk en combineert praktijk en theorie tot één samenhangend geheel. Je leert ook hoe je je onderzoeksinteresses kunt toepassen in locatiespecifieke contexten. Dat doe je met behulp van deze vijf elementen:

 • Vanaf het begin van het programma wordt jouw bestaande visie op het onderwijs ter discussie gesteld. Je wordt gevraagd een proces te vertrouwen dat zal leiden tot de deconstructie van jouw identiteit als leerling. Aangezien deze identiteit misschien over vele jaren is opgebouwd, kan dit verontrustend zijn. Maar samen bouwen we aan een nieuwe identiteit die de kunstenaar met de onderwijzer laat samensmelten en aansluit bij jouw ervaringen en passie. Jouw kunst wordt je onderwijswerk, en jouw onderwijs wordt je kunstwerk. Je leert kritisch te reflecteren op gevestigde onderwijsparadigma's, op jezelf en op je werk.

 • Als iMAE-student werk je samen met mensen uit de praktijk en professionals. Zij ondersteunen je en geven je feedback op jouw projecten om ervoor te zorgen dat je trouw blijft aan je waarden en aan degenen met wie je samenwerkt. Om dit te bereiken krijg je een persoonlijke tutor toegewezen. Deze tutor zal je professioneel ondersteunen en is verantwoordelijk voor jouw intellectuele en praktische groei. Dit kan betekenen dat je tutor jou aanmoedigt om lezingen te bezoeken of essays te lezen, die aansluiten op jouw persoonlijke interesses en behoeften.

 • Werken in de sociale context brengt grote uitdagingen met zich mee, waarbij ethische kwesties voortdurend ter discussie staan. Daarom zijn Participatory Action Research en Issues-Based Art Education concepten die worden vertaald naar jouw dagelijkse praktijk. Bij iMAE leer je hoe je gevoelige individuele en gemeenschapsverhalen beschermt en in een beveiligd kader van narratief onderzoek plaatst. Je leert luisteren en wanneer nodig op een zorgzame en bedachtzame manier vragen te stellen.

  Je leert hoe je projecten op een professionele manier plant en hoe je deze projecten presenteert voor evaluatie en feedback. Verder leer je gebruik te maken van reflectieve onderzoeksmethoden om over je werk te schrijven en je ideeën en resultaten te verspreiden onder diverse belanghebbenden. Door het unieke karakter van onze Site Specific Colleges ontwikkel je professionele portfolio's met teksten, afbeeldingen, films, geluiden en andere vormen van creatieve activiteiten die jij interessant en nuttig vindt. Je afstudeerportfolio zal net zo uniek zijn als jij en het programma en je daarom een voorsprong geven bij het ontwikkelen van je professionele carrière.

 • Je gaat samenwerken met mensen uit de praktijk en professionals. Zij ondersteunen je en geven je feedback op jouw projecten om ervoor te zorgen dat je trouw blijft aan jezelf, terwijl je tegelijkertijd de uitdaging van de verwachtingen van het programma nastreeft. Eerdere studenten waren afkomstig uit China, India, Pakistan, Zuid-Korea, Rusland, Letland, Polen, Italië, Duitsland, Zweden, Griekenland, Portugal, Spanje, Catalonië, Groot-Brittannië, Ierland, Peru, Colombia, Mexico, Egypte, Syrië, de VS en natuurlijk Nederland. 

 • Bij iMAE is onze studio tevens een onderzoekscentrum. Onze studio's zijn één grote ruimte, zodat je ideeën en artistieke praktijken kunt ontwikkelen die je direct kunt delen met je medestudenten.

  Of het nu in Arnhem is of in Noord-Ierland, de studio functioneert altijd als een onderzoeks- en gemeenschapscentrum waar je anderen kunt ontmoeten, informatie en ideeën kunt uitwisselen, kunt leren en projecten kunt ontwikkelen tot artistieke prototypen die uiteindelijk beschikbaar komen in het publieke domein.

Leren op locatie: Site Specific Colleges

Als internationaal artisteducator doe je ervaring op met het werken in uiteenlopende uitdagende en complexe contexten. Dit is de reden waarom iMAE het concept van Site Specific Colleges (SSC) heeft geïntroduceerd. Deze SSC slaan een brug tussen het leren binnen de muren van een kunstacademie, en het leren in een realistische setting.

Locatiegebonden onderwijs is cruciaal voor deze masteropleiding. Op elke locatie werk je samen met kunstenaars en culturele activisten uit gemeenschappen die bijvoorbeeld te maken hebben met conflicten, migratie, sociale marginalisatie, onverdraagzaamheid en racisme.

De afstudeertentoonstelling en evenementen in 2023 vinden plaats op onze Site Specific College in Belfast in Noord-Ierland. Eerdere SSC waren onder meer in Israël/Palestina, Marokko, België, Noord-Ierland en Nederland.

 • Elke SSC ontstaat in samenwerking met plaatselijke organisaties, waaronder culturele instellingen, scholen, universiteiten en gemeenschapsgroepen. Door jouw aanwezigheid daar, als iMAE-student, worden deze locaties plaatsen van onderzoek, artivisme en onderwijs. Elke SSC bestaat uit een reeks onderzoeksvragen die in samenspraak met de plaatselijke gemeenschappen worden gesteld. Van jou als internationale artisteducator wordt daarbij verwacht dat je je werk in verband brengt met je eigen urgenties en mondiale vraagstukken.

  Site Specific Colleges bieden een geweldige kans voor jou om te wonen, te werken, te leren en een professionele portfolio op te bouwen die jouw carrièremogelijkheden na de opleiding bevorderen.

De combinatie van de praktijk met theorie in de SSC en deze vervolgens in een realistische context plaatsen, stelt je in staat je vanaf het begin als een professional te gedragen.

Anamika Shah, iMAE-alumnus

Ben je benieuwd hoe eerdere studenten deze Site Specific Colleges hebben ervaren? In dit verhaal vertelt iMAE-alumnus Anamika Shah over haar tijd bij een SSC in Belfast. Of bekijk de video hieronder, waarin zowel studenten als docenten de waarde van SSC toelichten.

Definities van termen en methodieken

Tijdens het lezen van de beschrijving van het studieprogramma van de international Master Artist Educator ben je misschien termen en methodieken tegenkomen die nieuw voor je zijn. Hieronder vind je een beschrijving van de meest gebruikte termen en methodieken. Kun je het antwoord op je vraag hieronder niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op via iMAE@artez.nl.

 

 • Issues-Based Art betekent dat de kwestie waaraan je werkt het doel van je werk wordt, en de kunst het middel. Als 'Education' er nog aan wordt geplakt, dan houdt dat in dat jij, als student, wordt aangemoedigd om jouw perspectief op maatschappelijke kwesties te uiten door middel van kunst.

 • Socially Engaged Art as Research betekent dat je als iMAE-student leert hoe je complexe maatschappelijke problemen kunt aanpakken door middel van onderzoek vanuit je eigen (kunst)praktijk.

 • Als iMAE-student doe je onderzoek naar onderwijsprogramma's. Deze manier van onderzoek doen richt zich op narratief onderzoek als primaire bron van gegevensverzameling. Daarbij worden verhalen en artefacten die met zulke verhalen te maken hebben belangrijk materiaal bij het verzamelen van gegevens.

 • Als iMAE-student houd je je ook bezig met Participatory Action Research, een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij onderzoekers en deelnemers samenwerken om sociale kwesties te begrijpen en acties te ondernemen om sociale verandering teweeg te brengen.