Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Visie

Visie

Bij de international Master Artist Educator (iMAE) wordt je gestimuleerd om te onderzoeken wat de relevantie van jouw werk is in relatie tot het leven van anderen. We nodigen je uit om mee te doen en je praktijkonderzoek toe te passen ten behoeve van anderen. Zo kun je je eigen urgenties plaatsen in het kader van de sociaal geëngageerde praktijk en je werk testen in uiteenlopende politieke landschappen. Op deze pagina lees je alles over de visie van iMAE op onderwijs, artisteducator-schap en onderzoek.

Gebaseerd op eerder werk van Joseph Beuys, kan iMAE omschreven worden als een sociale sculptuur die gebouwd is op de principes van wederkerigheid, sociale betrokkenheid, kunst en kritisch onderwijs. Als sociaal geëngageerd kunstwerk steunt het programma van iMAE op samenwerking tussen docenten en studenten. We doen dit door een veilige maar uitdagende leergemeenschap op te zetten en deze te verbinden met de vele netwerken die dezelfde kernwaarden delen als het programma, of deze nu in Nederland zijn of in het buitenland. Samen bouwen we artistieke projecten die urgent, esthetisch en politiek uitdagend zijn.

Partners en samenwerkingen

We werken samen met internationale en lokale NGO's, maar ook met instellingen zoals Gemeente Arnhem, Museum Arnhem en buurtmusea in Belfast. We plaatsen onze studenten in professionele organisaties zoals The Interface Regeneration Programme in Noord-Belfast, The Greater Shankill Partnership Belfast, Organisation for Identity and Cultural Development (OICD), Queens Collective Marrakesh, Sounds of Change, Trauma International.

Ons werk in Belfast wordt gesteund door de ambassade van Nederland in het Verenigd Koninkrijk en door plaatselijke organisaties en culturele instellingen die een belangrijke rol spelen in de opbouw van vrede en verzoening in Belfast. Onze studenten krijgen de kans om nieuwe partnerschappen op te bouwen die uiteindelijk zullen profiteren van hun inbreng en bijdragen aan de ontwikkeling van hun unieke professionele portfolio.

iMAE Masters Artist Educator Promo 6
iMAE Open Class

Het belang van sociaal ge├źngageerde kunst

De gecombineerde concepten van kunst, onderwijs en (praktijk)onderzoek vormen de kern van de international Master Artist Educator. We dwingen kunstenaars hun praktijk toe te passen, creatieve actie te bevorderen door artistiek onderzoek en daarbij methoden te analyseren en te overwegen. Deze methoden zijn multidisciplinair en omvatten traditionele kunstvormen zoals dans, muziek, beeldende kunst en theater. 

Onderzoek

Hoewel wij iMAE zien als een op zichzelf staand onderzoeksproject, erkennen wij ook het belang van het opnieuw kaderen van onderzoek binnen het concept van het programma en de intenties ervan.

Daarom put het leerplan als artistiek werk uit het concept van de rizoom zoals gedefinieerd door de Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari. Dit concept plaatst het denken met een open einde in het kader van deze masteropleiding en vraagt docenten en studenten te accepteren dat ze procesmatig werken in plaats van resultaatgericht. Dit vormt een uitdaging voor het conventionele onderwijs, dat vaak wordt gestuurd door vooraf bepaalde doelen die worden omschreven als leerresultaten. Bij iMAE zien we dit als strijdig met artistiek denken en handelen.

Hoewel het programma bijeengehouden wordt door een stevig kader dat de onderwijsintenties veilig stelt, staat het ook open voor verandering en fluïditeit. Wij geloven dat dit de realiteit van de wereld weerspiegelt en zien de rizoom als een tegengif voor gestructureerde vormen van onderwijs die te vaak de creatieve mogelijkheden controleren en inperken. We maken bij iMAE ook gebruik van onderwijsstrategieën geformuleerd door de Braziliaanse pedagoog en activist Paulo Freire, die kritische pedagogie gebruikt om debat en dialoog aan te moedigen. Met dit in gedachten gebruiken we Participatory Action as Research in combinatie met Issues-Based Art en Educational Studies Research als basis voor de onderzoeksagenda van het programma.

Onze studenten

Als student bij iMAE speel je een actieve rol in het onderwijsprogramma en zet je je in voor het positieve en ontwikkelingsgerichte karakter van onze gemeenschap. We willen dat onze leerruimten veilig en open zijn voor leerlingen en docenten om te experimenteren en hun passies te uiten.

De beoordelingen zijn streng en we verwachten een hoge mate van betrokkenheid en een sterk professionele benadering van de manier waarop je als student je werk presenteert. Je wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je maakt en bewijsmateriaal te gebruiken zoals dagboeken, projectplannen, resultaten en schriftelijk werk om te laten zien hoe je tot deze keuzes bent gekomen. We willen dat je open bent en laat zien dat je je bewust bent van de richting die je opgaat. Je moet georganiseerd en bewust zijn van hoe je praat over je ideeën en processen door deze te relateren aan het studieprogramma en het bredere beroepsveld. Met deze strategieën willen we vrijdenkende, verantwoordelijke, professionele en maatschappelijk betrokken artisteducators voortbrengen die een grote mate van nederigheid, bewustzijn en zelfkritiek aan de dag leggen.

Visie op onderwijs

Om je op te leiden tot artisteducator maken we gebruik van verschillende pedagogieën om ons onderwijs te ondersteunen. Onze kernpedagogie is leren door te ervaren. Deze aanpak houdt in dat je gedurende een bepaalde periode in een gemeenschap of groep wordt geplaatst om je kennis op te bouwen door actief je artistieke projecten in een reële context te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Onze Site Specific Colleges zijn een concreet voorbeeld van deze pedagogiek. Meer informatie over deze Site Speicifc Colleges vind je op de studiepagina van iMAE.

Maar naast leren door te ervaren, gebruiken we ook de volgende pedagogieën:

  • Dialogische pedagogie: de manier waarop wij ons onderwijs structureren biedt ruimte voor dialogische pedagogiek als onderdeel van je leerervaring. 
  • Kritische pedagogieën: we hanteren ook kritische pedagogieën als middel om discussie en debat over kunst, kwesties en onderwijs aan te moedigen.
  • Door ter plaatse te werken, raak je bovendien betrokken bij interactieve pedagogieën, waaronder groepswerk en -activiteiten, die je zullen aanmoedigen om de leiding te nemen en je eigen door studenten geleide workshops te geven.

Wil je meer weten over onze visie of ben je benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen? Bezoek de studiepagina van iMAE of neem contact met ons op via imae@artez.nl.