cursus Oog voor beeldend talent – vervolg

Programma

Programma

Ook in de cursus Oog voor beeldend talent-Vervolg staat het eigen makersschap centraal. We zetten het eigen artistieke onderzoek voort en diepen dit verder uit. Jouw eigen onderzoek (met de bijbehorende vragen) staat hierbij centraal. Door verbredende en verdiepende bijeenkomsten te organiseren plaatsen we je eigen werk en het werk van anderen in de actualiteit.

Tijdens deze cursus worden er (ten opzichte van de basiscursus) meer bijeenkomsten aangeboden en is er een ruimer tijdspad. Deze bijeenkomsten en de bijbehorende professionele begeleiding bieden ruimte voor de ontwikkeling en verdieping van het eigen werk. Zo zijn er deelnemers die met hun werk een nieuwe richting inslaan of een andere manier van werken ontdekken. Als deelnemer ben je vrij om zelf aandachtspunten in te brengen. Voorbeelden die we de afgelopen jaren zijn; theoretische verdieping, spreken en schrijven over het werk, het ontwikkelen van een tentoonstelling en het loskomen van oude patronen.

Tijdens de cursus wordt het werken in het eigen atelier afgewisseld met het werken op de academie. Je krijgt individuele begeleiding en er zijn gesprekken in groepsverband onder begeleiding van (gast)docenten. Je presenteert je werk en ontvangt gerichte feedback en feedforward. Tevens worden er workshops en excursies georganiseerd. De inhoudelijke invulling hiervan wordt afgestemd op de activiteiten van de deelnemers. De opgedane kennis is direct toe te passen binnen het onderwijs.

Oog Community

Tijdens (en na) de cursusperiode vormen we met de cursisten een Oog Community. Deze community heeft als doel expertise uit te wisselen, elkaar te kunnen opzoeken, elkaar te informeren over interessante activiteiten, voorlichtingen te organiseren etc. Ervaring laat zien dat deelnemers blijven deelnemen aan de cursus waardoor contacten intensiever worden. Met name tijdens examenperiodes blijkt de Oog Community een belangrijk peernetwerk voor uitwisseling van expertise te zijn.