Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Dr. John Johnston benoemd tot Unesco-leerstoelhouder Issues Based Arts Education bij ArtEZ

  • Docentopleidingen
  • Onderzoek

Dr. John Johnston, hoofd van de internationale Master Artist Educator (iMAE) aan ArtEZ, is benoemd tot Unesco-leerstoelhouder 'Issues Based Arts Education, Intercultural Dialogue and Social Cohesion' bij ArtEZ. Met deze benoeming is ArtEZ de eerste en enige kunstacademie in Nederland met een Unesco-leerstoel, een belangrijke mijlpaal die het belang van kunsteducatie in mondiale, hedendaagse vraagstukken onderstreept.

Dr. John Johnston benoemd als Unesco Chair for Issues Based Arts Education, Intercultural Dialogue and Social Cohesion
Dr. John Johnston benoemd als Unesco Chair for Issues Based Arts Education, Intercultural Dialogue and Social Cohesion

Unesco-leerstoel en UNITWIN 

Het Unesco-leerstoelenprogramma is een wetenschappelijk initiatief van Unesco dat in 1992 is opgezet. Het doel is om internationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen door middel van de samenwerking tussen Unesco-leerstoelen en netwerken van universiteiten (UNITWIN). De leerstoelen maken deel uit van een wereldwijd kennisnetwerk en stimuleren onderzoek en onderwijs op gebieden die relevant zijn voor Unesco. 

In een nieuw kader dat onlangs door Unesco is opgesteld, benadrukt Unesco de rol die cultuur- en kunsteducatie moeten spelen om verschillende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals ongelijkheid, polarisatie, migratie en klimaatverandering. Daarbij stelt Unesco ook dat kunsteducatie kansen biedt voor leerlingen om zichzelf sociaal en economisch te versterken. De leerstoel van John Johnston richt zich precies op die waarden en visie, door kunsteducatie naar scholen en gemeenschappen te brengen en de kwesties aan te pakken die belangrijk zijn voor de mensen waarmee we werken. We kunnen niet in een andere toekomst leven als we deze eerst niet kunnen bedenken.

Marjolijn Brussaard, voorzitter van het College van Bestuur van ArtEZ, is trots op deze benoeming: "Van alle Nederlandse kunstacademies, heeft ArtEZ de meeste kunsteducatieve opleidingen. Dankzij deze Unesco benoeming kunnen wij een leidende rol spelen om de impact van kunsteducatie in de maatschappij nog verder te vergroten. John heeft uitstekend werk verricht door kwesties als identiteit, interculturele dialoog en conflicttransformatie naar voren te brengen voor toekomstige kunsteducatoren. We zijn trots om deze leerstoel te ondersteunen om impact te maken en het vak te innoveren." 

John Johnston, Unesco-leerstoelhouder, gaat onderzoek doen naar de rol van kunsteducatie in conflictresolutie

Issues Based Arts Education: Het gaat om mensen, plaatsen, tijden 

Gedurende de vierjarige onderzoeksperiode van het Unesco-mandaat zal Johnston een onderzoeksteam samenstellen van onderzoekers, kunstenaars, academici, docenten en cultureel werkers. Samen met dit team zal Johnston onderzoeken hoe 'Issues Based Arts Education' kan worden ingezet als instrument om sociale cohesie en interculturele dialoog te bevorderen. Issues Based Arts Education, afgekort IBAE, is een onderwijspedagogiek die de nadruk legt op urgente thema's die relevant zijn voor mensen, hun omstandigheden en het heden. Ofwel: IBAE plaatst kwesties die spelen in het hier en nu in het hart van onderwijs, en niet een vooraf bepaald thema, zoals nu vaak het geval is in het onderwijs.

Deze drie woorden – 'mensen, plaatsen, tijden' – hebben een bijzondere betekenis voor Johnston. "Deze drie woorden vatten samen waar de Unesco-leerstoel voor mij over gaat, namelijk dat ik wil aantonen dat Issues Based Arts Education een pedagogie is die ons in staat stelt mensen en gemeenschappen te onderwijzen op een manier die is afgestemd op de tijd waarin we leven, de plaats waar het wordt gegeven en de mensen die erbij betrokken zijn. Ofwel: IBAE gaat om mensen, plaats, en de tijd waarin we leven" legt Johnston uit.

Wat betekent het nu om mens te zijn? En wat betekent het om op deze specifieke plaats te zijn, op dit specifieke moment? Issues Based Arts Education is voor mij een manier om onderwijs meer daarover te laten gaan”
Dr. John Johnston, hoofd van iMAE en Unesco-leerstoelhouder bij ArtEZ

Kunstonderwijs als middel om (mogelijke) toekomstbeelden te schetsen

Johnston ziet een belangrijke rol weggelegd voor kunst en kunsteducatie in conflictpreventie en vredesopbouw: "In een post-conflictsituatie en -gemeenschap is het belangrijk dat mensen zich de toekomst weer kunnen voorstellen. Want dat is wat mensen verliezen in een conflict: een toekomst. En kunst is bij uitstek een middel om die verbeelding nieuw leven in te blazen. Naast het opbouwen van een portfolio van situaties waarin Issues Based Arts Education aantoonbaar heeft bijgedragen aan vredesopbouw, sociale cohesie en interculturele dialoog, gaan we ook opleidingen ontwikkelen voor docenten die lesgeven in post-conflictsituaties. Op deze manier willen we hen opleiden tot artisteducators, en daarmee tot educators die in staat zijn kunst in te zetten als middel om problemen aan te pakken en de dialoog aan te gaan."

Van mensgericht naar betekenisgericht

De onderliggende missie van deze Unesco-leerstoel voor Johnston is de noodzaak om onderwijs meer betekenisgericht te maken. "Het reguliere onderwijssysteem richt zich nog te veel op het individu: op de persoonlijke ontwikkeling van de student. Ik wil graag dat we naar een vorm van onderwijs gaan waarin zingeving centraal staat. Wat betekent het nu om mens te zijn? En wat betekent het om op deze specifieke plaats te zijn, op dit specifieke moment? Issues Based Arts Education is voor mij een manier om onderwijs meer daarover te laten gaan," zegt Johnston.

Deze leerstoel is voor mij een erkenning van de impact van kunsteducatie en zet ArtEZ op de kaart als de toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van kunsteducatie."

Dr. John Johnston

Site-Specific Colleges en IBAE

Gedurende zijn hele carrière bij ArtEZ heeft Johnston veel gewerkt met IBAE, met name in het kader van het internationale programma Master Artist Educator (iMAE). In deze masteropleiding, waarvan Johnston momenteel hoofd is, speelt IBAE een centrale rol. IMAE-studenten leren niet alleen hoe ze met IBAE moeten werken, maar krijgen ook de kans om IBAE te gebruiken in gemeenschappen buiten ArtEZ en de collegezaal, zowel nationaal als internationaal. Een van Johnstons meest noemenswaardige concepten is het idee van 'Site-Specific Colleges', waarbij studenten zich direct bezighouden met gemeenschappen op locatie, gebruikmakend van IBAE-principes. Dit concept werd in eerste instantie geïmplementeerd in iMAE, maar is sindsdien uitgebreid naar de bacheloropleiding Artisteducator in Theatre and Media.

Meer informatie?

Meer informatie over de Unesco-leerstoel, zoals de partners met wie Johnston vanuit de leerstoel zal samenwerken vind je op deze pagina of via de zwarte button. De pagina wordt nog altijd bijgewerkt, dus bekijk hem regelmatig om op de hoogte te blijven en geen updates te missen.

Meer informatie over de Unesco-leerstoel bij ArtEZ