Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Critical Fashion Practices
Menu Critical Fashion Practices

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Bij de master Critical Fashion Practices zijn deelnemers met verschillende achtergronden welkom. Kritische optimisten die onafhankelijk zijn, creatieve denkers die de drang hebben om te onderzoeken hoe mode een volwaardiger rol kan spelen in de productie van sociale, culturele en economische alternatieven. Op deze pagina vindt je meer informatie over hoe je aan te melden, de toelatingscriteria en de toelatingsprocedure. Ook vind je op deze belangrijke data en deadlines met betrekking tot de aanmeld- en toelatingsprocedure.

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via Studielink. Lees hieronder eerst de toelatingseisen en aanmeldprocedure.

Direct aanmelden via Studielink

Toelatingeisen

Benieuwd waar je ten minste aan moet voldoen om je te kunnen aanmelden voor de master Critical Fashion Practices? Hieronder een overzicht:

 • Je hebt een bachelordiploma in een creatieve discipline of hebben een ander bachelordiploma en kunnen ons hun sterke affiniteit met mode tonen via hun portfolio en toelatingsopdracht;
 • je hebt een een positieve uitslag van het toelatingsexamen nodig;
 • en een bewijs van het vereiste taalniveau. Kijk voor meer informatie naar de algemene taaleisen voor ArtEZ masteropleidingen.
   

Twijfel je nog of je voldoet aan de toelatingseisen van deze masteropleiding? Neem dan gerust contact op met coördinator Karin Rooijakkers via CriticalFashionPractices@artez.nl. Lees daarnaast ook de aanmeld- en toelatingsprocedure door. 

De aanmeldprocedure: dit kun je verwachten

Stap 1: Meld je aan via Studielink

Eerst meld je je aan via Studielink. Je wordt gevraagd de volgende documenten in te leveren:

  • een kopie van je paspoort;
  • een kopie van je bachelordiploma (bij voorkeur in het Engels en met een lijst van studiepunten);
  • en een certificaat of bewijs van het vereiste taalniveau.

Stap 2: Aanleveren van andere relevante documenten

Nadat we je Studielink-inschrijving hebben ontvangen, nemen we contact met je op en vragen we je het volgende in te dienen:

  • een ingevuld aanmeldingsformulier (dat we je toesturen);
  • je CV (in het Engels);
  • een motivatiebrief (in het Engels);
  • je digitale portfolio.

Je dient een digitaal portfolio in via e-mail of via een dienst voor het delen van bestanden (bv. WeTransfer). Het portfolio bevat een samenhangend overzicht van eerder werk, eventueel bestaande uit vrij werk, opdrachten, geschreven artikelen, etc.

Let op: we ontvangen je portfolio bij voorkeur als één PDF-bestand.

Stap 3: Het toelatingsexamen

De toelatingscommissie controleert ingediende motivatiebrieven, cv's en portfolio's en maakt een selectie. Als je wordt geselecteerd, dan krijg je een opdracht toegestuurd. Deze opdracht bestaat uit een het schrijven van een essay waarin je reflecteert op je werk, hoe dit zich verhoudt tot de onderwerpen die in deze masteropleiding aan bod komen en op je toekomstige ambities. Na ontvangst van de ingevulde opdracht zal de toelatingscommissie jouw werk beoordelen.

Bij een positieve beoordeling van de opdracht word je uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit het hoofd van de opleiding, een docent en een masterstudent. Woon je niet in Nederland? Dan kunnen de interviews plaatsvinden via Zoom. We geven echter de voorkeur aan face-to-face gesprekken.

 • Tijdens het toelatingsexamen word je beoordeeld op:

   • je reflectievermogen over de huidige stand van de mode;
   • hoe je jouw werk als relevant beschouwt binnen de context van onze masteropleiding (dit blijkt ook uit je toelatingsopdracht);
   • je vermogen om te overwegen hoe je kan profiteren van- en bijdragen aan - de master Critical Fashion Practices cursus en de leergemeenschap (dit blijkt ook uit je motivatiebrief);
   • het verband tussen de opleiding en jouw ambities.

  Met dit proces willen schatten we de kansen op een succesvolle afronding van de opleiding in. Er is ieder jaar plek voor twaalf deelnemers bij deze masteropleiding. 

Stap 4: Toelating en inschrijving

Na het gesprek met de toelatingscommissie krijg je binnen twee weken bericht of je bent toegelaten of niet. Als de commissie meer tijd nodig heeft om een toelatingsbesluit te nemen, behouden wij ons het recht voor de sollicitant op een wachtlijst te plaatsen. In dat geval is de uitslag binnen twee weken na de eerstvolgende toelatingsdatum bekend.

Toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je toegelaten wilt worden tot een opleiding of specialisatie op een andere locatie, moet je je hiervoor afzonderlijk aanmelden. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Belangrijke data en deadlines

De aanmeldprocedure vindt twee keer per jaar plaats. Deze worden aangeduid als ‘rondes’. Het komt erop neer dat de vroege inschrijvers en niet-EU/EER deelnemers meedoen in de eerste ronde. Als je je na 27 februari inschrijft, dan doe je mee met de tweede ronde. Noteer in ieder geval onderstaande data vast in je agenda:

Ronde 1

 • Vóór 27 februari 2023 - Aanmelden via Studielink
 • 6 maart 2023 - Inleveren documenten
 • 13 april 2023 - Toelatingsgesprekken

Niet-EU/EER deelnemers die een ArtEZ-beurs en/of Holland Scholarship aanvragen moeten zich aanmelden in ronde 1.  Als niet-EU/niet-EER-deelnemer dien je een borgsom over te maken.

Ronde 2

 • 6 maart 2023 voor EU/EER - Aanmelden via Studielink
 • 3 april 2023 - Inleveren documenten
 • 11 mei 2023 - Toelatingsgesprekken

Voor beide rondes geld: uiterlijk twee weken na de toelatingsgesprekken, ontvang je bericht of je toegelaten bent of niet. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de toelating, kan je contact opnemen met de opleidingscoördinator, Karin Rooijakkers, via CriticalFashionPractices@artez.nl. Kijk voor andere vragen over de toelating bij onderstaande pagina's: