Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Critical Fashion Practices
Menu Critical Fashion Practices

Studie

Studie

In de masteropleiding Critical Fashion Practices treed je buiten de grenzen van de mode-industrie en maak je kennis met een breed scala aan perspectieven die je helpen om positieve alternatieven te creëren. Je ervaart een unieke onderwijsstructuur en verkent nieuwe, experimentele manieren om kennis te creëren en te delen.

In de master Critical Fashion Practices staan je eigen persoonlijke waarden en methodieken centraal. Tegelijkertijd verken je onderzoeksmethoden en perspectieven vanuit andere vakgebieden. Je zet je eigen kritische praktijk op, met sociaal onderzoek en een protest tegen onrechtvaardigheid in de industriële praktijken van de mode.

Curriculum en opbouw van de opleiding

Critical Fashion Practices is een tweejarige masteropleiding die is opgebouwd rond vier semesters.

Eerste jaar

Het eerste jaar (bestaande uit de eerste twee semesters) is een combinatie van verschillende leerervaringen. Je werkt aan de kortere groepsprojecten en je verkent tegelijkertijd een persoonlijke aanpak in de langer lopende modules. Binnen deze context word je ondersteund in het formuleren, verkennen en verfijnen van persoonlijke onderzoeksdoelstellingen onder begeleiding van mentoren binnen de opleiding, maar ook van gastdocenten en beoefenaars uit de praktijk.

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding (derde en vierde semester) werk je individueel aan je afstudeerproject, onder begeleiding van een mentor, diverse mentoren vanuit de opleiding, gastdocenten en beoefenaars uit de praktijk.

Leerervaringen

De opleiding Critical Fashion Practices is gericht op individuele en gezamenlijke leerervaringen. Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond groepslessen, individuele begeleidingssessies, atelierbezoeken en projecten, waarin de verschillende praktijkgebieden van deelnemers, mentoren en gastdocenten worden geïntegreerd.

 • Hoewel iedere leerervaring anders is, bestaat het in ieder geval altijd al deze elementen:

  • Diverse vormen van onderzoek (bijvoorbeeld theoretisch, materieel, etnografisch en belichaamd);
  • presentatie;
  • activering;
  • verspreiding.

  Binnen elk van de leerervaringen verken je een reeks strategieën om de mode en haar vele stijlfiguren kritisch te deconstrueren – en positief te herbouwen – en krijg je de bouwstenen aangereikt voor je eigen kritische modepraktijk.

Een leergemeenschap die hiërarchie overstijgt

Samen met de andere deelnemers vorm je een leergemeenschap die verder gaat dan de traditionele, hiërarchische manieren om kennis te creëren en te delen. Dit betekent dat er bij deze masteropleiding geen sprake is van traditionele lessen en docenten die jou vertellen wat je moet doen. In plaats daarvan ga je experimenteren met verschillende, dynamische processen van leren en kennis uitwisselen.

Vanwege deze experimentele, anti-hierarchische leergemeenschap, word je bij deze masteropleiding 'deelnemer' genoemd, in plaats van student. Docenten worden mentoren genoemd. Dit om te benadrukken dat iedereens positie en inbreng van gelijke waarde is. 

“De onderwijsstructuur van deze masteropleiding is als het werken met een open source database. Het is niet competitief, maar juist menselijk. Je krijgt een band met iemand en diegene kan je helpen de ontbrekende aspecten te vinden van wat je onderzoekt, waarvan je niet eens wist dat ze van belang waren.”

ALIA MASCIA, deelnemer Critical Fashion Practices

Een unieke visie op modeonderwijs

De onderwijsstructuur van de master Critical Fashion Practices is geïnspireerd op een van de meest mysterieuze gebeurtenissen in de natuur: het mycorrhizanetwerk. Dit ondergrondse netwerk van mycorrhizaschimmels verbindt de wortels van bomen en planten in bossen, verdeelt een breed scala aan voedingsstoffen en creëert vervolgens "communicatie" tussen deze niet-levende organismen.

Als deelnemer aan Critical Fashion Practices vertegenwoordig je een bol binnen deze wortelstok. De symbiotische relatie tussen de boomwortels en de schimmels eromheen staat voor de open en horizontale kennisuitwisseling tussen de Critical Fashion Practices-leergemeenschap, dus tussen jou en alle andere deelnemers, mentoren en aangesloten beoefenaars.

 • In het essay "A Fruiting Body of Collective Labour: Working Towards a De-Hierarchised System for Fashion Education" lichten Chet Bugter (hoofd van de masteropleiding) en Hanka van der Voet (docent) hun visie en de uitwerking daarvan in detail toe. Je kunt het essay lezen via onderstaande knop. Als je benieuwd bent hoe deze onderwijsstructuur voor de deelnemers is (en wat het voor jou als aspirant-deelnemer zou betekenen), kun je het interview met Alia Mascia lezen via de andere knop hieronder. Je kunt ook luisteren naar de podcast Loose Fit, waarin verschillende mentoren en deelnemers van Critical Fashion Practices hun visie op mode delen

  Download het essay van Chet en Hanka hier (pfd)

  Lees het interview met deelnemer Alia Mascia hier (via artez.nl)

  Luister de podcast Loose Fit

A Magazine Reader 05, image by Lu Lin