Fashion Strategy

Toelating

Toelating

ArtEZ Fashion Strategy zoekt getalenteerde studenten die de context en betekenis van mode als cultureel fenomeen willen verkennen om deze kennis toe te passen in een scala aan beroepen, verspreid over de verschillende takken van de creatieve industrie. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen.

Toelatingseisen Fashion Strategy

 • Bachelordiploma in een relevante richting, bijvoorbeeld Fashion of Product Design, Journalism, Media Studies, Cultural Studies etc. 
 • Er gelden bepaalde taaleisen voor deze Engelstalige opleiding.
 • Portfolio, cv en een korte motivatiebrief.
 • Kandidaten moeten het toelatingsexamen halen. In het toelatingsexamen beoordelen wij jouw kansen om de opleiding succesvol af te ronden. 

Kandidaten worden beoordeeld op hun talent en ontwikkelingspotentieel in de desbetreffende specialisatie. We laten een maximum van twaalf kandidaten toe tot de master Fashion Strategy.

Portfolio, cv en motivatiebrief

Na je aanmelding via Studielink zullen we je vragen de volgende documenten op te sturen:

 • een ingevuld aanmeldingsformulier (dit krijg je van ons)
 • je cv (in het Engels)
 • een motivatiebrief (in het Engels)
 • je digitale portfolio
 • een kopie van de resultaten van je IELTS-toets
 • een kopie van je bachelor diploma
 • een kopie van je paspoort

Stuur een digitaal portfolio via email of file sharing (bijv. WeTransfer). Het portfolio dient een visueel aantrekkelijk overzicht te bevatten van eerder werk, zoals vrij werk, opdrachten, geschreven artikelen etc. NB: We ontvangen je het portfolio graag in één pdf-document. Er vindt een voorselectie plaats aan de hand van je portfolio, cv en motivatiebrief.

Toelatingsexamen

Voorgeselecteerde kandidaten krijgen een opdracht toegestuurd. Een tweede selectie vindt plaats na ontvangst van die opdracht. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie in de periode maart-mei (zie specifieke data onderaan). Kandidaten die niet door de eerste of tweede selectie komen, ontvangen binnen vier werkweken nadat we de hierboven genoemde documenten hebben ontvangen bericht. Het toelatingsexamen begint met een kort gesprek met de toelatingscommissie, die bestaat uit minstens drie leden: het hoofd van Fashion Strategy, de vakcoördinator, een docent en/of student.

Uitslag en geldigheid

Na het gesprek krijgen kandidaten binnen twee werkweken bericht of ze toegelaten zijn. Mocht de commissie meer tijd nodig hebben om tot een toelatingsbesluit te komen, dan behouden wij ons het recht voor om de kandidaat op een wachtlijst te zetten. In dat geval wordt de uitslag niet bekendgemaakt tot twee werkweken na de volgende toelatingsdatum.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een studie of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hier apart voor inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Aanmelden

Aanmelden voor de master Fashion Design doe je via Studielink.

Deadlines voor aanmelden

Niet EU/EEA-studenten die zich aanmelden voor een ArtEZ en/of Holland scholarship:

 • 1 februari 2017 - Aanmelden in Studielink
 • 15 februari 2017 - Documenten aanleveren
 • 6 april 2017 - Toelatingsgesprekken

EU/EEA en overige niet EU-EEA-studenten:

 • 1 maart 2017 - Aanmelden in Studielink
 • 22 maart 2017 - Documenten aanleveren
 • 18 mei 2017 - Toelatingsgesprekken

Voor Niet EU/EEA-studenten geldt dat zij een financial guarantee moeten kunnen geven. 

Heb je nog vragen over de toelatingsprocedure, neem dan contact op met onze Admission Coordinator, Karin Rooijakkers: MasterFashionStrategy@artez.nl