Master of Theatre Practices Summer Studios

We zijn op zoek naar zes internationale artiesten op het gebied van theater, dans en performance, die bezig zijn een specifiek artistiek project te ontwikkelen of die hun lopend artistiek onderzoek willen verdiepen.

Wat zijn de Summer Studios?

De ArtEZ Master of Theatre Practices (MTP) biedt de mogelijkheid van een artist-in-residence programma in de studioruimtes in twee gebouwen van ArtEZ: Kortestraat 27 en het Theatrium. De eerstvolgende Summer Studios residency programme vindt plaats in 2021. Meer informatie volgt begin 2021.

Choreografen en theatermakers zijn van harte welkom, evenals curatoren, decorontwerpers, dramaturgen en auteurs op het gebied van podiumkunsten, zoals toneelschrijvers of academici. We hechten eraan dat deelnemers deze gelegenheid aangrijpen om zich concentreren op een lopend artistiek onderzoek of onderzoekstraject, en de mogelijkheden daarvan verder ontwikkelen en vervolgstappen opstellen.

Ter ondersteuning van deze ontwikkeling bieden we het mentorschap aan van een voorstaande artiest of onderzoeker op het gebied van de podiumkunsten. Deze zal de deelnemers begeleiden, het onderzoeksproces stimuleren en feedback geven over de resultaten van de werkperiode.

De werkzaamheden tijdens de verblijfsperiode hoeven niet te resulteren in een publiek optreden — al zullen we graag omstandigheden scheppen om bevindingen te delen. Wel vragen we deelnemers mee te doen aan een publieksevenement waar ze zichzelf, hun artistieke werk en het onderzoeksproject kunnen presenteren waar ze tijdens hun verblijf aan werken. Dit zorgt voor een publiek moment waarop we kennismaken met de gemeenschap van de MTP en iets terug kunnen geven aan ArtEZ en Arnhem.

Wat wordt er geboden?

De MTP biedt geweldige werkstudio's, het mentorschap van een gastartiest, de organisatie van een publiek moment evenals de foto- en videodocumentatie om over de artists in residence binnen ons netwerk te communiceren.

We bieden geen verblijf aan, maar zullen je wel helpen bij het vinden van onderdak. Aan de productie- en reiskosten kunnen we geen bijdrage leveren, maar we ondersteunen je met referenties in geval je bij andere organisaties financiering aanvraagt.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname aan het artist-in-residence programma bedragen € 350.

Dit omvat inschrijving voor het programma, het gebruik van studioruimte, individueel mentorschap voor artistieke ontwikkeling, technische ondersteuning, documentatie van het proces en de presentatie, en communicatie over deelnemers en hun werk via het MTP-netwerk.

Hoe kan ik me aanmelden?

Gegadigden vullen een aanmeldingsformulier in waarin ze zichzelf kunnen presenteren en het artistieke project of onderzoek kunnen toelichten dat in de Summer Studios wordt ontwikkeld. De sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen wordt begin 2021 bekend gemaakt. Na ontvangst van de aanmelding beoordeelt een panel binnen de MTP de inschrijvingen en wordt er een selectie gemaakt. Binnen twee weken informeren we de gegadigden over de uitkomst van de selectieprocedure.

Alexandra Tsotanidou/Fenia Kotsopoulou
Lucia Kramarova/Fenia Kotsopoulou